Avans Hogeschool: onze medewerkers maken het verschil

Marjolein Somers, HR-beleidsadviseur | Karin van den Burg, adjunct-directeur HR | Avans Hogeschool

Avans behoort tot de best scorende hogescholen in het benchmarkonderzoek ‘Werkbeleving in hogescholen’ dat Integron heeft gehouden in samenwerking met Zestor. Medewerkers geven de instelling gemiddeld een 8. Bovendien is 85 procent van hen (zeer) tevreden over het werk. “We zijn echt trots op zulke uitkomsten. Maar tegelijkertijd willen we graag van een 8 naar een 9”, zegt Marjolein Somers, HR Beleidsadviseur bij Avans Hogeschool én projectleider van het onderzoek.

Volgens Somers neemt het werkbelevingsonderzoek bij Avans een heel prominente plaats in. “We werken nu voor de tweede keer met het Tevredenheid Instrument Medewerkers (TIM) dat door Zestor en Integron is ontwikkeld.  Hiermee wordt de werkbeleving in het hbo in Nederland in kaart gebracht en geeft inzichten hoe we ervoor staan. Leidinggevenden, maar ook medewerkers onderling, stimuleren elkaar om het onderzoek in te vullen. De respons is hoog en zowel leidinggevenden als medewerkers zien uit naar de resultaten. Daaraan merk je dat het leeft.” Karin van den Burg, adjunct-directeur HR a.i. bij de Dienst P&O van Avans, herkent dat. “Ik heb bij verschillende organisaties gewerkt die allemaal wel een soort werkbelevingsonderzoek hebben. Elders is zo’n onderzoek vooral een feestje van de afdeling HR, maar hier is het van iedereen. Dat vind ik echt uniek. Onze medewerkers maken het verschil.”

Trots op uitkomsten

Avans scoort dus uitstekend in het werkbelevingsonderzoek. Medewerkers beoordelen de hogeschool als werkgever met gemiddeld een 8. De gemiddelde tevredenheid bedraagt een 7,4 en 85 procent van de medewerkers is dus (zeer) tevreden over het werk. Somers: “Het is belangrijk om bij zulke positieve uitkomsten stil te staan. We zijn er echt trots op. Maar tegelijkertijd leggen we de lat iedere keer weer wat hoger en willen we graag van een 8 naar een 9. De score op sommige kernverwachtingen is maar licht gestegen. We hebben ons daarop dus niet substantieel verbeterd. Daarover gaan we het gesprek met elkaar aan. Ook stimuleren we het leren van elkaar door het onderling delen van ‘best practices en worst cases’.”

“Het is belangrijk om bij zulke positieve uitkomsten stil te staan. We zijn er echt trots op. Maar tegelijkertijd leggen we de lat iedere keer weer wat hoger en willen we graag van een 8 naar een 9.”

Balans tussen werk en privé steeds belangrijker

Verbeterpunten zijn de open- en eerlijkheid van de communicatie in de teams en de werkdrukbeleving. “Klopt”, zegt Somers. “Maar ter relativering: de rapportcijfers op de onderliggende indicatoren van werkdrukbeleving liggen tussen de 6,5 en de 7. Geen cijfers om over naar huis te schrijven, maar ook geen onvoldoendes. Tegelijkertijd is er een flink verbeterpotentieel. We hebben in het verleden al veel acties ondernomen om de werkdrukbeleving te verbeteren en blijven dat doen. In onze academies worden bijvoorbeeld allerlei workshopsessies gehouden om de resultaten met elkaar te bespreken, te zoeken naar oorzaken en te kijken wat er beter kan.” Van den Burg:

“Werkdrukbeleving draait om méér dan alleen werk. De balans tussen werk en privé wordt steeds belangrijker. Daarom benadrukken we dat Avans veel kan doen, maar dat werkdrukbeleving ook de verantwoordelijkheid is van mensen zelf.” 

Passie voor het onderwijs

Hoewel er wat verbeterpunten zijn, blijft fier overeind staan dat Avans tot de best scorende hogescholen behoort. Op zoek naar een verklaring kijkt Van den Burg naar het verleden. “Avans is in 2004 ontstaan uit een fusie van verschillende traditionele hogescholen, zoals een heao, pabo en hts. De vraag is: zijn wij een grote school of een verzameling kleine scholen in verbondenheid? Misschien wel het laatste en wellicht ligt daar ook onze kracht.” Somers vult aan: “De uitdaging luidt steeds: hoe behouden de afzonderlijke opleidingen hun eigen identiteit in het grote geheel, terwijl we wel een corporate identity uitdragen en de voordelen daarvan benutten? Avans heeft gekozen voor een platte besturingsfilosofie met slechts twee lagen: het college van bestuur en de academiedirecties. Deze tweelagenstructuur zorgt voor korte lijnen en veel professionele ruimte. Medewerkers hechten daar veel waarde aan. Het zijn allemaal betrokken professionals, met passie voor het onderwijs, die graag hun stempel drukken op het curriculum. Ik denk dat de kleinschaligheid, de betrokkenheid en de vrijheid voor een groot deel het succes van Avans bepalen.” Van den Burg: “Ik zie ook een sterk samenspel tussen krachtige docenten die staan voor hun vak, een directie die open en toegankelijk is, en een college van bestuur dat weet wat het wil en daarop stuurt.”

Niet achterover leunen

Ondanks de fraaie resultaten, is achterover leunen er niet bij. De maatschappij verandert nu eenmaal en Avans verandert mee. Van den Burg: “We willen studenten afleveren die midden in de maatschappij staan, die hun normen en waarden gebruiken om de samenleving mooier te maken. Dat vraagt voortdurende vernieuwing van je lesprogramma en docentenbegeleiding. Een paar jaar geleden zijn we begonnen met pilots, waarbij we ons besturingsmodel in een andere vorm gieten. Die pilots moeten nog geëvalueerd worden, maar de kans is groot dat we overgaan op zelforganisatie.” Somers:

“Sommige academies zijn er al heel ver mee. Wij willen daarin zelf ook stappen maken. Een hogere tevredenheid, meer betrokkenheid en stijging van de kwaliteit van het onderwijs: daar doen we het voor. Alle acties die we ondernemen, zijn gericht op het verbeteren van het onderwijs voor de student.”

Avans maakt het verschil

Avans Hogeschool verzorgt hoger beroepsonderwijs in tien interessegebieden. Op negen locaties. In drie steden: Breda, Tilburg en ’s-Hertogenbosch. Studenten, docenten, lectoren en professionals creëren kennis en dragen bij aan een duurzame samenleving. Het verschil maken, dat wil Avans Hogeschool. Door wat ze doen en door hoe ze het doen. Niemand uitgezonderd: studenten, alumni en medewerkers. De hogeschool daagt studenten uit om het maximale uit zichzelf te halen. In 2016 telde de hogeschool meer dan 29.000 studenten en 2.800 medewerkers. Daarmee is het een van de grotere hogescholen van Nederland.

Gratis rapport:

Rapport: Employee Experience in Nederland 2023

Hoe beleeft werkend Nederland het werk? Lees het in het nieuwe onderzoek naar de medewerkerbeleving in Nederland. Download nu het gratis rapport.

EX2023-thumbnail

Meer klantcases