“De reden dat we voor dit onderzoek en andere onderzoeken voor Integron hebben gekozen, zijn onze  goede ervaringen met het bureau. Sinds 2016 laten we al medewerkerbelevingsonderzoeken uitvoeren. Integron heeft ons ook nu weer goed ondersteund en van strategisch advies voorzien. Ook onze locatiemanagers hebben hun eigen dashboard met de voor hun benodigde bruikbare informatie.”

Kees Leegte, HR Programmamanager bij Partou Kinderopvang

Gemiddelde medewerkers tevredenheid

7,4

Gemiddelde tevredenheid veiligheid

8,0

Het met Partou samengesmolten KidsFoundation is geen onbekende van Integron. “De reden dat we voor dit onderzoek en andere onderzoeken voor Integron hebben gekozen, zijn onze  goede ervaringen met het bureau. Sinds 2016 laten we al medewerkerbelevingsonderzoeken uitvoeren. Integron heeft ons ook nu weer goed ondersteund en van strategisch advies voorzien. Ook onze locatiemanagers hebben hun eigen dashboard met de voor hun benodigde bruikbare informatie. Het wordt binnen de organisatie al jaren belangrijk gevonden om de tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers helder in beeld te brengen. Zo weet je hoe de medewerkers tegen de organisatie aankijken. Dat kan helpen bij het nemen van belangrijke beslissingen voor onze beleidsrichting. Maar ook om feeling te krijgen bij de loyaliteit van onze medewerkers. Het is natuurlijk mooi en goed als zij Partou aanbevelen bij anderen. Zij zijn per slot van rekening ons visitekaartje.”

Verwachtingen en uitkomsten

Volgens Leegte waren de uitkomsten van het onderzoek een bevestiging van “onze vermoedens en van de signalen van werkdruk. Dat een nieuwe organisatie met daarbij de lockdowns, waarin we waar nodig open bleven, effect hebben op de medewerkerbeleving mag duidelijk zijn. Ook hebben we te maken met een toenemende vraag naar kinderopvang en een groot personeelstekort in de hele branche. We vonden het daarom belangrijk te weten wat dat allemaal teweegbrengt voor onze medewerkers en hoe we daarop actief kunnen sturen. Al met al was het een enerverende periode voor iedereen. Niet onbegrijpelijk dus dat de overall scores wat lager liggen dan in eerdere onderzoeken, maar er rolden geen onvoldoendes uit. De gemiddelde tevredenheid kwam uit op een 7,4 en op het gebied van veiligheid scoren we zelfs boven de 8.”

“Het was een enerverende periode voor iedereen.”

Werkdruk hoog

Een van de verbeterpunten die volgens Leegte uit het onderzoek naar voren kwam, is de werkdruk. Deze wordt als hoog ervaren. “Dat is in onze branche sowieso een issue. Gedurende deze coronatijd hebben we bovendien te maken met een hoger ziekteverzuim en daardoor hebben we minder mensen beschikbaar op de verschillende opvanglocaties. Het behoud en werven van voldoende gekwalificeerd personeel is een van onze grootste uitdagingen. Ook in de toekomst. Daarnaast is eens te meer gebleken dat we een belangrijke rol vervullen. De kinderopvang is een vitale sector. Tijdens de coronapieken droeg de kinderopvang dankzij de betrokkenheid, inzet en flexibiliteit van medewerkers bij aan het doordraaien van de economie”, zegt Leegte.

“Eens te meer is gebleken dat we een belangrijke rol vervullen. De kinderopvang is een vitale sector.”

Aanpak op maat

Leegte beschouwt het als een voordeel dat Partou een grote organisatie is om de verbeterpunten, zoals werkdruk en verzuim, maar ook huidige en toekomstige personeelstekorten, aan te pakken. “We kunnen centraal dingen oppikken en belangrijke thema’s agenderen. Daartoe bieden we handvatten vanuit het management. Zo zijn we onder meer bezig met pilots om medewerkers meer en beter te betrekken bij de organisatie. Meedenken en meedoen staan daarin centraal. Omdat we in heel Nederland zitten met meer dan 994 locaties zijn er  lokale verschillen en delen onze opvanglocaties niet allemaal dezelfde ervaringen of uitdagingen waar ze voor staan. Sommige opvanglocaties ervaren minder werkdruk, terwijl het bij andere locaties vaak constant hollen en vliegen is. En als je kijkt naar het werven van medewerkers, kan het in de Randstad nog lastiger zijn dan in de provincies. Met al deze facetten houden we rekening bij de opvolging van de onderzoeksresultaten en willen we zo veel mogelijk een aanpak op maat hanteren.”

“We zien dat er lokale verschillen zijn en onze opvanglocaties niet allemaal dezelfde ervaringen of problemen delen.”

Werkvermogen

In het onderzoek is niet alleen gekeken naar de werkbeleving, maar ook naar thema’s als werkgeluk en werkvermogen. “Nieuwe en voor ons belangrijke vragen als ‘hoe zit je in je energie?’, ‘waar haal je je energie uit?’ en ‘waar word je gelukkig van in je werk’, geven ons nieuwe inzichten waar we mee verder kunnen”, zegt Leegte.

Continu onderzoek en feedback belangrijk

De respons is vergelijkbaar met vorige onderzoeken. Leegte: “We hebben van tevoren het onderzoek via allerlei kanalen, waaronder intranet, aangekondigd. Ook hebben we twee euro per respondent gedoneerd aan het project Plastic Bricks in Ivoorkust van onze samenwerkingspartner Unicef. Dat land heeft een groot afvalprobleem en van gerecycled plastic worden bouwstenen gemaakt voor klaslokalen. Mooi om letterlijk en figuurlijk ons steentje bij te dragen. De komende tijd bekijken we samen met Integron welke manieren er zijn om de respons waar het kan nog te verhogen. In ieder geval zijn en blijven continu onderzoek en feedback belangrijk om onszelf te verbeteren en helpen om onze ambities te verwezenlijken. We kunnen zo monitoren en toetsen of we ons ontwikkelen en progressie boeken, zowel organisatiebreed als specifiek op de voor ons belangrijke onderdelen.”

“Continu onderzoek en feedback zijn belangrijk om onszelf te verbeteren en helpen om onze ambities te verwezenlijken.”

Over Partou

Partou is de grootste kinderopvangorganisatie van Nederland en daarmee marktleider. Op de locaties biedt zij kinderdagverblijf voor 0-4-jarigen en buitenschoolse opvang voor 4-13-jarigen. Iedere dag opnieuw zien ruim 9.093 medewerkers ongeveer 66.697 kinderen opgroeien op meer dan 994 Partou-locaties. Samen zorgen de medewerkers op al deze locaties voor een fijne, vertrouwde omgeving voor zowel kinderen en ouders als voor collega’s. Partou staat voor professionele, veilige en toegankelijke kinderopvang die bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen. Samen… zorgen, spelen en groeien.

Wil je ook bevlogen en productievere medewerkers?

Ontdek onze onderzoeks- en adviesoplossingen voor Employee Experience Feedback.

Ook het beste uit jouw medewerkers halen?

Vraag een offerte of informatie aan via onderstaand formulier.

Hidden
Hidden
Naam(Vereist)
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Privacy en cookie statement

Ik help je graag verder

Consultant - Guido van Buul
Guido van Buul

Consultant