“Integron biedt op alle fronten ondersteuning en advies. De Raad van Toezicht, het college van Bestuur en het directieberaad zijn door Integron geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek via een totaalrapportage. Daarnaast heeft elke school een eigen rapportage ontvangen. Ook krijgen onze scholen die daar behoefte aan hebben begeleiding van research consultant Elise Kamhoot van Integron bij de opvolging van de resultaten en het werken aan verbeterpunten.”

Loes van Loo, senior HR-adviseur bij SKOWF

Respons

79%

Gemiddelde medewerkers tevredenheid

7,6

Employee Net Promoter Score

+36

Het is de eerste keer dat er bij SKOWF een dergelijk grootschalig medewerkerbelevingsonderzoek is gehouden. Mede vanuit dat perspectief is een respons van 79% een mooie score. “Absoluut”, zegt Van Loo. “Van de 526 medewerkers hebben er maar liefst 403 de vragenlijst ingevuld. Dat is tekenend voor de betrokkenheid van onze medewerkers. Juist die betrokkenheid zien we ook terug in de uitkomsten van het onderzoek. Onze leerkrachten zijn sterk verbonden met hun eigen school en met de organisatie. We tellen 22 tamelijk autonome scholen met een eigen karakter en we zitten dus niet met z’n allen in één gebouw. Toch heerst er een gemeenschappelijk gevoel dat we samen werken aan het uitdragen van onze visie: met glinsterende ogen samen betekenisvol leren. Nieuwsgierig naar wat kinderen kunnen en wie zij willen worden. Trots ben ik ook op het aantal promoters (42%) , ofwel: medewerkers die onze organisatie bij anderen zouden aanbevelen. Dat leidt tot een eNPS (employee Net Promoter Score) van +36. De benchmark voor onderwijs is +12. Dat zijn natuurlijk prachtige cijfers. Leuk in dat kader was de motion graphic die Integron had gemaakt om de medewerkers op hoofdlijnen te informeren over de overwegend positieve onderzoeksresultaten en hen te bedanken voor hun medewerking. We hebben deze video vertoond via ons intranet.”

“Van de 526 medewerkers hebben er maar liefst 403 de vragenlijst ingevuld. Dat is tekenend voor de betrokkenheid van onze medewerkers.”

Verschillen

Voor Van Loo is het onderzoek niet de eerste kennismaking met Integron. “Ik ken het bureau door medewerkersonderzoeken bij een eerdere werkgever; de Marnix Academie in Utrecht. De goede ervaringen die ik destijds had, waren voor ons reden om voor Integron te kiezen. En daar hebben we geen spijt van. De samenwerking verliep prima. Zij bieden op alle fronten ondersteuning en advies. De Raad van Toezicht, het college van Bestuur en het directieberaad zijn door Integron geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek via een totaalrapportage. Daarnaast heeft elke school een eigen rapportage ontvangen. Ook krijgen onze scholen die daar behoefte aan hebben begeleiding van research consultant Elise Kamhoot van Integron bij de opvolging van de resultaten en het werken aan verbeterpunten. Want er zijn verschillen. Niet vreemd, want we hebben scholen met amper tien medewerkers, maar ook grote scholen met meer dan vijfendertig leerkrachten. De ene school heeft bijvoorbeeld wat meer te maken met werkdruk dan de andere. Ook zijn er verschillen in zaken als faciliteiten en middelen, en de tevredenheid over de communicatie. Daar kun je dus niet overal een brede opvolging op los laten, maar gaan onze directeuren van de desbetreffende scholen individueel mee aan de slag. Daarvoor geven we ze de tijd en ruimte. We gaan niet de schooljuf uithangen en iedere week vragen hoe het ervoor staat.”

“De ene school heeft wat meer te maken met werkdruk dan de andere. Ook zijn er verschillen in zaken als faciliteiten en middelen, en de tevredenheid over de communicatie.”

Aanpak werkdruk

Hoewel de ervaren werkdruk niet op alle scholen een even groot punt is, ziet SKOWF wel dat het overal speelt. “Dat zien we niet alleen bij onze organisatie, maar is een issue binnen verschillende branches, en dus ook binnen het onderwijs. De definitieve thema’s moeten we nog vaststellen met het bestuur, maar werkdruk is zo goed als zeker een van de punten die we de komende tijd organisatiebreed aanpakken. Mede ook gestuurd vanuit de werkgroep die wij voor de opvolging van de onderzoeksresultaten hebben geformeerd. Hoewel wij vacatures vooralsnog makkelijker kunnen invullen dan bijvoorbeeld in de Randstad ervaren wij ook dat het lerarentekort groot is. We zien dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) via de subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekort onderwijs (RAP) de tekorten en daarmee indirect de werkdruk op regionaal niveau wil aanpakken. Het behouden en werven van voldoende gekwalificeerde medewerkers is met het oog op onze toekomstbestendigheid en het waarborgen van de kwaliteit van ons onderwijs zeer zeker van groot belang. Vandaar mede onze deelname aan het onderzoek om met het belang van behoud van medewerkers in het achterhoofd te weten wat er speelt en wat ze dus belangrijk vinden.”

“Het behouden en werven van voldoende gekwalificeerde medewerkers is met het oog op onze toekomstbestendigheid zeer zeker van groot belang.”

Veilige cultuur

De organisatiecultuur is een thema rondom medewerkerbeleving dat de laatste tijd meer aandacht krijgt. Dat geldt voor alle sectoren. En ook bij SKOWF. “Onze medewerkers, zo blijkt uit het onderzoek en gesprekken, voelen zich veilig. Er heerst een vorm van familiecultuur, waarin iedereen bereid is elkaar te helpen. Bijvoorbeeld bij uitval van leerkracht zijn er direct collega’s die voor hem of haar willen bijspringen. Maar soms zijn we een beetje te lief voor elkaar. Feedback geven, vinden de meeste medewerkers bij ons moeilijk. Ze willen elkaar niet voor het hoofd stoten om de ander juist in bescherming nemen. Toch is het goed om, waar nodig, soms opbouwende kritiek te geven of mensen aan te spreken op gedrag. Dit vanuit het besef dat door feedback mensen zich verder ontwikkelen en daarmee de organisatie alleen maar beter kan worden. Dat vraagt om een cultuurverandering. Belangrijk daarbij is dat we het goede behouden. Het is juist fijn dat onze medewerkers voor elkaar klaar staan. Dat er respect is voor de ander. Dat maakt SKOWF ook zo’n fijne en aantrekkelijke organisatie om voor te werken. In dat kader is het goed om dat bevestigd te krijgen via de mooie resultaten van het medewerkerbelevingsonderzoek, maar ook door het predikaat goed dat we onlangs hebben gekregen van de Inspectie van het Onderwijs. Dat toont aan dat meer dan de basiskwaliteit bij SKOWF op orde is.”

“Soms zijn we een beetje te lief voor elkaar. Feedback geven, vinden de meeste medewerkers bij ons moeilijk. Ze willen elkaar niet voor het hoofd stoten om de ander juist in bescherming nemen.” 

Doorlopend in ontwikkeling

Volgens Van Loo biedt het onderzoek inzichten en aanknopingspunten waar SKOWF mee verder kan. “We zien dit als een nulmeting. Het heeft ook niet zo veel zin om de goede uitkomsten van het onderzoek met een strik erom in de kast te leggen. Vandaar dat we over zo’n twee jaar weer een onderzoek laten uitvoeren om te zien hoe we scoren ten opzichte van nu. Daarmee spelen we ook in op de steeds veranderende wereld. Over twee jaar kan die er weer anders uitzien. Of over tien jaar. Dat is ook een van de redenen dat we geen stip op de horizon vastleggen met geformuleerde einddoelen, maar kiezen voor een dynamisch koersplan. Hierin beschrijven we onze langetermijnontwikkeling. Niet als een strak houvast, maar als een bron van inspiratie. Het weerspiegelt de grillige werkelijkheid en veranderingen om ons heen. Het geeft ook de vrijheid om samen met betrokkenen nieuwe maatschappelijk trends erin te verwerken. Het koersplan is dus nooit af, maar doorlopend in ontwikkeling. Maar waarbij we wel vasthouden aan onze kernwaarden: eerst het kind dan de leerling en eerst de mens dan de professional. Want los van alle veranderingen en ontwikkelingen blijven we een mensgerichte organisatie die leerkrachten en leerlingen voortdurend stimuleert om het beste uit zichzelf te halen. Of zoals we zelf zeggen: als we bij SKO West-Friesland ogen kunnen laten glinsteren, zijn we in ons onderwijs geslaagd.” 

“Als we bij SKO West-Friesland ogen kunnen laten glinsteren, zijn we in ons onderwijs geslaagd.”

Over SKOWF

Stichting Katholiek Onderwijs West-Friesland (SKOWF) is een stichting voor primair onderwijs die 22 scholen telt. Dagelijks zetten meer dan 520 medewerkers zich in voor ruim 4.300 leerlingen op de scholen in de gemeenten Enkhuizen, Medemblik, Opmeer en Koggenland. Iedere school heeft een eigen karakter, maar samen vormen ze één geheel. Wat SKOWF en de scholen bezielt, is het zien van het kind en het streven naar hoogwaardig, betekenisvol onderwijs.

www.skowf.nl

Ook het beste uit jouw medewerkers halen?

Vraag een offerte of informatie aan via onderstaand formulier.

Hidden
Hidden
Naam(Vereist)
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Privacy en cookie statement

Ik help je graag verder

Consultant - Guido van Buul
Guido van Buul

Consultant