(function(a,s,y,n,c,h,i,d,e){s.className+=' '+y;h.start=1*new Date; h.end=i=function(){s.className=s.className.replace(RegExp(' ?'+y),'')}; (a[n]=a[n]||[]).hide=h;setTimeout(function(){i();h.end=null},c);h.timeout=c; })(window,document.documentElement,'async-hide','dataLayer',4000, {'GTM-N4FCR9':true});
Integron.nl
Integron.nl
Veelgestelde vragen bij onderzoek (FAQ)2024-01-18T16:52:30+01:00

Veelgestelde vragen bij onderzoek (FAQ)

Heb je een uitnodiging ontvangen om mee te doen aan een onderzoek? We kunnen ons voorstellen dat dit wat vragen oproept. Kijk hieronder of je vraag ertussen staat of gebruik de zoekbalk om je antwoord te zoeken. Staat je vraag er niet tussen? Stuur dan een mailtje naar support@integron.nl

Algemeen

Hoe komt Integron aan mijn gegevens?2020-07-14T16:53:32+02:00

Hoe komt Integron aan mijn gegevens?

Integron heeft uw gegevens ontvangen van de organisatie die het onderzoek laat uitvoeren. Uiteraard gaat Integron zeer zorgvuldig met uw gegevens om. Het beschermen van persoonsgegevens is in Nederland wettelijk geregeld via de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG).

Onder wie wordt het onderzoek uitgevoerd?2020-07-14T16:53:37+02:00

Onder wie wordt het onderzoek uitgevoerd?

De opdrachtgever levert een bestand aan met daarin alle contactpersonen die zij deel willen laten nemen aan het onderzoek, het kan hier zowel om klanten als medewerkers gaan. Bij een klantonderzoek kan het voorkomen dat er meerdere personen binnen een organisatie gevraagd worden om de vragenlijst in te vullen, zodat de prestatie van het bedrijf vanuit meerdere oogpunten of afdelingen beoordeeld wordt.

Hoe kan ik mezelf uitschrijven?2020-07-14T16:53:42+02:00

Uitschrijven

Bent u klant (geweest) van onze opdrachtgever en wilt u geen e-mails meer van ons ontvangen? In dat geval vindt u onderaan onze e-mail een link om u af te melden.

Wat gebeurt er met alle resultaten?2020-07-21T11:50:12+02:00

Wat gebeurt er met alle resultaten?

De resultaten van het onderzoek worden door Integron verwerkt. Na afloop zal Integron de resultaten inzichtelijk maken voor de opdrachtgever in een online dashboard. Ook wordt er mogelijk een rapportage opgesteld waarin de uitkomsten zijn verwerkt. De rapportage heeft als doel om de belangrijkste krachten en verbeterpunten van de organisatie inzichtelijk te maken. Het eindrapport zal de basis vormen voor het optimaliseren van de medewerker- of klantrelatie.

Voor een medewerkersonderzoek geldt dat uw resultaten niet op naam teruggekoppeld worden, bij een klantonderzoek enkel wanneer u hiervoor toestemming geeft.

Is deelname aan het onderzoek anoniem?2020-07-14T16:53:57+02:00

Is deelname aan het onderzoek anoniem?

Medewerkers(tevredenheids)onderzoek (MTO)

De deelname aan een onderzoek onder medewerkers is altijd anoniem. Als onafhankelijk onderzoeksbureau heeft Integron wel inzicht in wie de vragenlijst heeft ingevuld. Voor elke medewerker is namelijk een code aangemaakt, welke is verwerkt in een persoonlijke link. Op basis hiervan sturen wij een eventuele herinneringsmail en kunnen wij u helpen als u problemen heeft bij het invullen van de vragenlijst.

Met behulp van de codes kunnen uw antwoorden worden verwerkt in groepsresultaten, zoals een onderscheid in afdeling. Om de anonimiteit te waarborgen wordt hiervoor een minimale groepsomvang gehanteerd.

Klanttevredenheidsonderzoek (KTO)

In het geval dat u meedoet aan een klanttevredenheidsonderzoek, zal Integron in de uitnodiging aangeven of anonieme deelname mogelijk is. Indien anonieme deelname mogelijk is, kunt u in de vragenlijst aangeven of uw gegevens mogen worden teruggekoppeld. Indien anonieme deelname niet mogelijk is, geeft u door deel te nemen aan dat uw individuele resultaten op naam mogen worden teruggekoppeld. Door niet anoniem deel te nemen stelt u het bedrijf in staat om gerichte verbeteracties op klantniveau door te voeren.

Als onafhankelijk onderzoeksbureau heeft Integron inzicht in wie de vragenlijst heeft ingevuld (en wie niet). Hierbij maken wij gebruik van codes die zijn verwerkt in uw persoonlijke link. Op basis hiervan sturen wij een eventuele herinneringsmail en kunnen wij u helpen als u problemen heeft bij het invullen van de vragenlijst.

Met behulp van de codes kunnen uw antwoorden wel worden verwerkt in groepsresultaten, zoals een onderscheid in regio of business unit. Om de anonimiteit te waarborgen wordt hiervoor een minimale groepsomvang gehanteerd.

Toegang tot het onderzoek

Welke software heb ik nodig om een vragenlijst in te kunnen vullen?2020-07-21T11:51:12+02:00

Welke software heb ik nodig om een vragenlijst in te kunnen vullen?

De volgende software is nodig om de vragenlijst in te vullen:

  • Internet browser (Google Chrome / Microsoft Edge)
  • Javascript
  • Cookies ingeschakeld
Inloggen via de link lukt niet2020-07-14T16:55:04+02:00

Inloggen via de link lukt niet

Krijgt u een inlogscherm te zien met lege invulvelden voor ‘Username’ en ‘Password’? In dat geval gaat er iets mis, de link hoort u namelijk automatisch in te loggen. Neem contact op met support@integron.nl.

Inloggen met username en password lukt niet2022-09-16T09:15:31+02:00

Inloggen met username en password lukt niet

  • Controleert u het webadres: vragenlijsten via het internet kunnen alleen worden ingevuld op de website: https://survey.integronresearch.com.
  • Controleert u uw username en password die u van Integron heeft ontvangen. Let hierbij vooral op het verschil in hoofd- en kleine letters en eventuele spaties.
De vragenlijst werkt niet2020-07-14T16:56:33+02:00

De vragenlijst werkt niet

  • Wanneer de vragenlijst blijft laden, dan helpt het in veel gevallen om de link te kopiëren naar een andere Internet browser (bijv. Google Chrome, Safari (Apple), Microsoft Edge of Mozilla Firefox).
  • Indien u de volgende melding krijgt: “Either the questionnaire you are trying to access was already closed or you do not have the proper credentials to access it.“ kan het zijn dat het onderzoek al is gesloten, zie hiervoor de datum in onze uitnodigingsmail. Wanneer het onderzoek nog niet is gesloten, dan gaat er iets anders mis en willen wij u vragen contact met ons op te nemen via support@integron.nl.
Ik heb geen uitnodiging ontvangen, wat nu?2020-07-14T16:56:57+02:00

Ik heb geen uitnodiging ontvangen, wat nu?

Allereerst is het mogelijk dat uw uitnodiging terecht is gekomen in de map met ongewenste e-mail. Als u geen uitnodiging heeft ontvangen dan behoort u mogelijk niet tot de doelgroep van het onderzoek. Om dit te controleren kunt u contact opnemen met de contactpersoon van de opdrachtgever die in de uitnodiging vermeld staat of met ons via support@integron.nl.

Ik ben mijn inloggegevens kwijtgeraakt, wie kan mij helpen?2020-07-14T16:57:28+02:00

Ik ben mijn inloggegevens kwijtgeraakt, wie kan mij helpen?

Ook als u uw inloggegevens bent kwijtgeraakt kunt u contact opnemen met ons via support@integron.nl.

Ik heb een reminder ontvangen terwijl ik de vragenlijst al heb ingevuld, hoe kan dat?2020-07-14T16:57:52+02:00

Ik heb een reminder ontvangen terwijl ik de vragenlijst al heb ingevuld, hoe kan dat?

Als u de vragenlijst al heeft ingevuld, maar toch een reminder heeft ontvangen dan hebben het bijwerken van de respons en het verzenden van de reminder elkaar waarschijnlijk gekruist. U kunt de reminder dan als niet verzonden beschouwen. Verder is er vanaf uw kant geen actie nodig, uw feedback is opgeslagen op het moment dat u de vragenlijst invulde.

De vragenlijst

Hoe lang duurt het om de vragenlijst in te vullen?2020-07-14T16:58:34+02:00

Hoe lang duurt het om de vragenlijst in te vullen?

De gemiddelde invulduur van het onderzoek is natuurlijk afhankelijk van het aantal vragen, maar kan ook afhangen van uw persoonlijke situatie en van de antwoorden die u geeft. Gemiddeld duurt het 5-15 minuten om een vragenlijst in te vullen.

Ik kan niet verder klikken in de vragenlijst2024-01-15T13:22:21+01:00

Ik kan niet verder klikken in de vragenlijst.

Controleer wanneer u niet verder kunt naar de volgende pagina of u de huidige pagina volledig heeft ingevuld. Bij sommige vragen kan een antwoord verplicht gesteld worden; wanneer u de desbetreffende vraag niet heeft ingevuld kunt u niet verder.

Wat moet ik doen als ik niet alle vragen kan beantwoorden?2020-07-14T16:59:36+02:00

Wat moet ik doen als ik niet alle vragen kan beantwoorden?

Indien u een bepaalde vraag niet kunt beantwoorden, dan kunt u dit aangeven of u kunt de vraag open laten en doorgaan met de volgende vraag. Antwoorden is in veel gevallen namelijk niet verplicht.

Het lukt me niet om alle vragen in één keer te beantwoorden, wat kan ik doen?2020-07-14T17:00:08+02:00

Het lukt me niet om alle vragen in één keer te beantwoorden, wat kan ik doen?

U kunt meerdere malen inloggen met uw persoonlijke link (of username en password) zonder dat uw antwoorden verloren gaan. De antwoorden worden opgeslagen in de link zodra u deze invult. U kunt dus op elk gewenst moment de vragenlijst sluiten en op een later moment het invullen van de vragenlijst hervatten.

Wat moet ik doen als mijn vragenlijst al is ingevuld?2024-01-15T13:23:04+01:00

Wat moet ik doen als mijn vragenlijst al is ingevuld?

Als er al antwoorden zijn ingevuld in uw persoonlijke vragenlijst -zonder dat u deze zelf heeft gegeven- dan heeft u mogelijk een link gebruikt van een collega (of vice versa). Integron maakt gebruik van persoonlijke links, waarin de antwoorden worden opgeslagen. Daarom is het erg belangrijk dat persoonlijke links niet met anderen worden gedeeld.

Om dit probleem op te lossen kunt u het beste contact opnemen met ons. Wij zullen dan voor u kijken hoe het probleem het beste kan worden opgelost. Indien nodig zullen wij u voorzien van een nieuwe (lege) link. U kunt contact opnemen via support@integron.nl.