Ontdek de belangrijkste thema’s voor jouw organisatie

Welke thema’s uit de strategische HR-agenda spelen er op dit moment binnen jouw organisatie? Met een thematisch onderzoek haal je specifiek verdiepende feedback op over de onderwerpen die op dat moment relevant zijn voor jouw organisatie. Thema’s kunnen onder andere betrekking hebben op binden/boeien, leiderschap, vitaliteit, eigenaarschap, professionalisering en duurzame inzetbaarheid.

Waarom Thematisch Onderzoek?

Verdiepend inzicht in relevante thema’s:

Thematisch onderzoek biedt diepgaand inzicht in de thema’s die er voor jouw organisatie écht toe doen. Het stelt je in staat om de behoeften en opvattingen van medewerkers over deze specifieke onderwerpen beter te begrijpen.

Specifiek thema’s uitvragen voor groepen medewerkers

Je kunt gericht informatie verzamelen van specifieke groepen medewerkers die betrokken zijn bij het thema. Hierdoor kun je maatwerkoplossingen en strategieën ontwikkelen die aansluiten bij de behoeften van deze groepen.

Gerichte informatie om te sturen op specifieke doelen

Met de verzamelde feedback kun je bijvoorbeeld sturen op het stimuleren van eigenaarschap of het verhogen van de betrokkenheid van medewerkers op de betreffende thema’s.

Onze aanpak

Ontdek wat wij voor jou kunnen betekenen

Afstemmen

We beginnen met een grondige afstemming waarbij we samen met jou bepalen welk thema gemeten moet worden, welke doelgroep hierbij betrokken moet worden en met welke frequentie het onderzoek moet plaatsvinden.

Uitzetten

Op basis van de afstemming zetten wij het onderzoek uit onder de betreffende doelgroep, met behulp van een op maat afgestemde vragenlijst die specifiek gericht is op het te meten thema.

Resultaten

De resultaten van het onderzoek worden overzichtelijk en toegankelijk weergegeven in het resultatendashboard Employee Heartbeat, zodat je direct inzicht hebt in de feedback van medewerkers.

Verbeteren

Op basis van de verkregen informatie en adviesproducten van Integron, kun je gerichte verbeteringen doorvoeren in jouw organisatie op het gemeten thema. Wij ondersteunen je graag bij het implementeren van deze verbeteringen.

Ontdek wat wij voor jou kunnen betekenen

Ons Thematisch Onderzoek is…

Gericht inzicht op specifieke thema’s voor groepen medewerkers

Thematisch onderzoek biedt inzicht in belangrijke thema’s voor specifieke medewerkersgroepen. Hiermee kun je doelgericht beleid en initiatieven ontwikkelen om de werkomgeving te optimaliseren.

Eenmalig of continu inzetbaar

Je kunt thematisch onderzoek eenmalig inzetten voor specifieke thema’s of continu gebruiken om trends op langere termijn te volgen.

Online onderzoek met korte vragenlijst

Ons thematisch onderzoek wordt online uitgevoerd via een korte, doelgerichte vragenlijst die medewerkers gemakkelijk kunnen invullen.

Een effectieve aanvulling op het reguliere jaarlijkse medewerkersonderzoek

Thematisch onderzoek vormt een waardevolle aanvulling op het reguliere jaarlijkse medewerkersonderzoek en biedt meer diepgaande inzichten in specifieke thema’s.

Ontdek hoe ons thematisch onderzoek jouw organisatie kan ondersteunen

Met het thematisch onderzoek van Integron krijg je helder inzicht in de thema’s die er op dat moment écht toe doen binnen jouw organisatie. Het helpt je om te sturen op specifieke doelen en de betrokkenheid van medewerkers te vergroten. Ontdek hoe ons thematisch onderzoek jouw organisatie kan ondersteunen in het realiseren van een positieve werkcultuur en het behouden van waardevolle medewerkers.