Optimaliseer de employee journey met employee journey onderzoek

Het vinden, binden en boeien van medewerkers is van essentieel belang in de huidige arbeidsmarkt. Voor het creëren van echte ambassadeurs en het behouden van waardevol personeel is het noodzakelijk om een optimale employee journey te bieden. De employee journey omvat alle ervaringen, waarnemingen en verwachtingen die medewerkers hebben gedurende hun verblijf bij een organisatie. Dit traject bestaat uit drie cruciale onderdelen: onboarding, development en offboarding.

Waarom Employee Journey Onderzoek?

Verbeteren van onboarding

Met employee journey onderzoek kunnen we de onboarding van nieuwe medewerkers verbeteren, zodat ze sneller en beter ingewerkt worden en zich direct thuis voelen in de organisatie.

Volgen van ontwikkelingen

We monitoren ontwikkelingen die direct invloed hebben op het dagelijks werk van medewerkers, zodat we tijdig kunnen bijsturen en inspelen op veranderingen.

Terugdringen verloop

Het onderzoek helpt ons om het verloop van medewerkers te verminderen en waardevolle inzichten te krijgen van medewerkers die offboarden.

Wat doen we tijdens een Employee Journey Onderzoek?

Ontdek wat wij voor jou kunnen betekenen

Voorbereiding

In samenwerking met de organisatie bepalen we welke momenten in de journey we willen verbeteren en welke pijnpunten aangepakt moeten worden. We identificeren de betreffende medewerkersegmenten en stellen vast wie hierbij betrokken moeten worden.

Mappen

Met een groep medewerkers en interne stakeholders, zoals HR, Recruitment en Communicatie, brengen we de employee journey in kaart. We analyseren de verschillende fases, identificeren verwachtingen en pijnpunten, en bedenken verbeteringen.

Meten

Op basis van de in kaart gebrachte employee journey formuleren we een vragenlijst, die we vervolgens uitzetten onder medewerkers die zich in een specifiek moment van de journey bevinden. We hanteren doorgaans een maandelijkse frequentie, maar kunnen deze ook aanpassen naar wekelijks of dagelijks.

Verbeteren

Na een periode van 6 maanden bespreken en analyseren we gezamenlijk de resultaten. We betrekken opnieuw een groep medewerkers om de huidige employee journey opnieuw in kaart te brengen en te kijken of de pijnpunten nog steeds actueel zijn.

Ontdek wat wij voor jou kunnen betekenen

Wil je ook bevlogen en productievere medewerkers?

Ontdek onze onderzoeks- en adviesoplossingen voor Employee Experience Feedback.

Employee journey onderzoek in de praktijk

De verschillende fases in de Employee Journey uitgelicht:

Het Employee Journey Programma van Integron

Het employee journey programma van Integron omvat een gestructureerde aanpak voor het optimaliseren van de employee journey:

Journey Mappen met Medewerkers

We starten met het in kaart brengen van de journey in nauwe samenwerking met medewerkers, waardoor we een goed inzicht krijgen in hun ervaringen en behoeften.

Continu bijsturen op cruciale momenten

We monitoren de employee journey voortdurend en sturen bij op de cruciale momenten, zodat we altijd inspelen op de behoeften van medewerkers.

Betrekken van medewerkers en vergroten van loyaliteit

We betrekken medewerkers actief bij het verbeterproces, waardoor ze zich gehoord en gewaardeerd voelen, wat bijdraagt aan hun loyaliteit aan de organisatie.

Inzicht en Verbetering na 6 Maanden

Na een periode van 6 maanden maken we nieuwe onderdelen vanuit de journey inzichtelijk en verbeteren we waar nodig, om de optimale employee journey te blijven garanderen.

Aan de slag met een Employee Journey onderzoek?

Met ons employee journey onderzoek zorgen we ervoor dat je medewerkers een geweldige ervaring hebben binnen jouw organisatie, wat resulteert in een hogere tevredenheid, betrokkenheid en loyaliteit. Een geoptimaliseerde employee journey is de sleutel tot het creëren van een sterke band tussen medewerkers en jouw organisatie, wat op zijn beurt zorgt voor betere prestaties en langdurige samenwerking.