(function(a,s,y,n,c,h,i,d,e){s.className+=' '+y;h.start=1*new Date; h.end=i=function(){s.className=s.className.replace(RegExp(' ?'+y),'')}; (a[n]=a[n]||[]).hide=h;setTimeout(function(){i();h.end=null},c);h.timeout=c; })(window,document.documentElement,'async-hide','dataLayer',4000, {'GTM-N4FCR9':true});
Integron.nl
Integron.nl

VECOZO werkt vanuit visie aan energieke bedrijfscultuur

Onder een energieke bedrijfscultuur verstaan wij een cultuur waarin bijvoorbeeld proactieve medewerkers ruimte nemen én krijgen om zo onze resultaten te behalen. Een belangrijke KPI die meegenomen is in het laatste MTO is communicatie en samenwerking.

VECOZO werkt vanuit visie aan energieke bedrijfscultuur

Carla Faes, HR-adviseur | VECOZO

VECOZO is in 2002 opgericht door een aantal zorgverzekeraars vanuit de behoefte aan lastenverlichting voor de hele keten. Inmiddels wisselen zorgpartijen jaarlijks meer dan 2 miljard berichten uit via VECOZO’s digitale omgeving en is het aantal medewerkers gegroeid van 5 naar 200. Vanaf 2012 werken VECOZO en Integron samen voor medewerkersonderzoek (MTO).

Robert Mentink is namens Integron als Consultant betrokken bij de samenwerking.

“De leukste en interessantste projecten om aan te werken zijn voor mij die van opdrachtgevers die beter willen worden door het werken vanuit een visie. VECOZO is een opdrachtgever die continu wil verbeteren en de implementatie van haar visie mede toetst aan de resultaten van haar MTO.”

Energieke bedrijfscultuur als één van de vier pijlers

In 2016 is de Visie 2020 opgesteld. Deze bestaat uit vier pijlers die elk onderverdeeld zijn in verschillende KPI’s. “Eén van de pijlers, energieke bedrijfscultuur, kwam uitgebreid terug in ons laatste MTO dat eind 2017 plaatsvond,” vult Carla Faes, HR-adviseur en MTO-Projectleider bij VECOZO, aan.

“Onder een energieke bedrijfscultuur verstaan wij een cultuur waarin bijvoorbeeld proactieve medewerkers  ruimte nemen én krijgen om zo onze resultaten te behalen. Een belangrijke KPI die meegenomen is in het laatste MTO is communicatie en samenwerking, zowel binnen de teams als tussen de teams”.

Tot het laatste onderzoek voerde VECOZO het MTO uit op traditionele wijze waarbij in een lange vragenlijst veel thema’s aan bod kwamen. “Na een kritische evaluatie van de voorlaatste meting in 2016 stelden we vast dat er routine was geslopen in het proces. Eigenlijk logisch als je langere tijd werkt met een vaste methodiek. Om te herijken besloten we de markt op te gaan en advies in te winnen bij meerdere leveranciers.”

“Uiteraard is ook Integron betrokken in onze verkenning en uiteindelijk viel de keuze op de bestaande partner. Niet alleen vanwege het voordeel van het voortzetten van een lopende samenwerking in onder meer het vergelijken van toekomstige onderzoeksresultaten met die uit het verleden. Nee, Integron toonde zich het meest pro-actief in het meedenken over hoe het MTO opnieuw in te richten.”

Stijging in tevredenheid

Het vernieuwde MTO bestaat uit een combinatie van een iets ingekorte basisvragenlijst aangevuld met vragen die gerelateerd zijn aan de Visie 2020. “Ik kijk met trots terug op de resultaten van het laatste MTO dat is uitgezet in een periode waarin we niet stilgezeten hebben. Zo hebben we een aantal organisatiewijzigingen doorgevoerd en een aanscherping aangebracht in onze Agile-werkmethodes. Dit heeft impact op veel medewerkers gehad.   En toch hebben we een lichte stijging gerealiseerd in onze algemene tevredenheid. Ook scoren we hiermee 0,3 punt hoger dan de ICT-benchmark van Integron.”

De onderzoeksresultaten zijn door Integron gepresenteerd aan de Directie en het MT van VECOZO. Bij de opvolging van het onderzoek vervult HR een coördinerende rol en zijn de teammanagers in de lead richting hun teams. Zij gaan elk aan de slag met hun specifieke aandachtspunten en koppelen dit eens in de vier maanden terug in het MT.

Continu medewerkerfeedback

Integron en VECOZO schakelen actief over de inrichting van de toekomstige MTO’s. “Momenteel zijn we in gesprek over een combinatie van periodieke en continue metingen. Ter aanvulling op het jaarlijkse MTO zouden we dan via verdiepende pulse-metingen meerdere malen per jaar korte thematische vragenlijsten uitsturen.”

Ook het beste uit jouw medewerkers halen?

Vraag een offerte of informatie aan via onderstaand formulier.

Hidden
Hidden
Naam(Vereist)
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Privacy en cookie statement

Ik help je graag verder

Consultant - Guido van Buul
Guido van Buul

Consultant

Meer klantcases

Klantbeleving als sleutel voor klantbehoud binnen de industrie in 2024

De industrie staat voor een uitdagend klimaat waarin verdere groei niet vanzelfsprekend is. Het behoud van klanten is cruciaal, waarbij klantbeleving de sleutel vormt. Met een gemiddelde Net Promoter Score (NPS) van +34 zien we een bescheiden stijging vergeleken met het voorgaande jaar. Dit duidt op stabiele klantenbinding binnen de sector.

“Internationaal klantonderzoek biedt bruikbare inzichten op weg naar topperformerschap”

BekaertDeslee is wereld- en marktleider B2B op het gebied van matrasstoffen en matrastextiel. Vanuit het hoofdkantoor in het Belgische Waregem en via haar acht business units en 24 vestigingen, onder meer in Noord- en Zuid-Amerika, Europa en Azië, bedient ze zo’n 1.500 klanten wereldwijd. Klanttevredenheid en klantbeleving staan hoog in het vaandel bij het bedrijf. Bekaert Deslee heeft in samenwerking met en door Integron een internationaal klantonderzoek laten uitvoeren in veertig verschillende landen. “Dat onderzoek heeft ons veel bruikbare inzichten gebracht. De meeste daarvan waren ons al bekend, maar het is goed om ze bevestigd te zien, zodat we kunnen gaan werken aan opvolging en verbetering waar nodig”, aldus Hans Dewaele, Chief Commercial Officer (CCO) bij BekaertDeslee.