“Van onze medewerkers wordt veel gevraagd. Maar juist het ervaren van werkdruk viel mee. Dat vond ik toch wel opvallend.”

Marlies Stoltenkamp, HR-adviseur bij De Piergroep Holding

“Het zal geen verrassing zijn dat onze medewerkers vinden dat ze zinvol werk doen. Daar scoren we hoog op.”

Lydia Alblas, adviseur Kwaliteit, Leren en Ontwikkelen bij De Piergroep holding

“Ik vind het werk dat ik doe zinvol”

8,3

Benchmarkonderzoek veerkracht over zinvol werk:

7,7

MEE Rotterdam Rijnmond helpt mensen met een beperking om zoveel mogelijk zelfstandig, evenwichtig en onafhankelijk hun leven in te richten. Medewerkers van MEE zijn op allerlei plekken actief: bij Vraagwijzerloketten tot wijkteams in verschillende gemeenten in de regio Rijnmond. “Van onze medewerkers wordt dus veel gevraagd. Maar juist het ervaren van werkdruk viel in vergelijking met de rest van de branche mee. Zo bleek uit het onderzoek. Een ruime meerderheid vindt de werkdruk niet te hoog. Dat vond ik toch wel opvallend. Zeker omdat werkdruk in onze branche een terugkerende factor is”, zegt Marlies.

“Van onze medewerkers wordt veel gevraagd. Maar juist het ervaren van werkdruk viel mee. Dat vond ik toch wel opvallend.”

Omgaan met veranderingen

Bij veerkracht komt het er op neer hoe je als organisatie omgaat met veranderingen, maar ook met tegenslagen. Hoe veerkrachtiger een organisatie is, des te beter deze kan anticiperen op veranderingen en gemakkelijker weer vooruit kan komen. Binnen het onderzoek bij MEE Rotterdam Rijnmond is gekeken naar de vijf veerkrachtthema’s: betekenis in het leven, positieve emoties, sociale support, coping en fysieke gesteldheid. “Het zal geen verrassing zijn dat onze medewerkers vinden dat ze zinvol werk doen. Daar scoren we hoog op. Een 8,3. En dat is een score om trots op te zijn. Hoog scoort ook bij positieve emoties dat er een positieve sfeer is op het werk en bij coping (omgaan met veranderingen) dat medewerkers vinden dat ze door hun best te doen beter kunnen worden”, zegt Lydia.

“Het zal geen verrassing zijn dat onze medewerkers vinden dat ze zinvol werk doen. Daar scoren we hoog op.”

Verschil jongere en oudere medewerkers

“In het onderzoek zie je ook een verschil tussen de oudere en jongere medewerkers”, vult Marlies aan. “Mensen die langer in dienst zijn, hebben meer ervaring in de branche en zijn over het algemeen minder bang om fouten te maken dan hun jongere collega’s. Hoewel dat natuurlijk per persoon kan verschillen. Daarnaast hebben ervaren medewerkers vaak minder behoefte om elders te kijken, terwijl jongere medewerkers eerder geneigd zijn om naar andere mogelijkheden te zoeken. Het is dus aan MEE, en aan ons allemaal, om aantrekkelijk te blijven als werkgever. Aandacht voor medewerkers staat niet voor niets hoog op de agenda. Salaris is belangrijk, maar juist in onze branche staan het werk en de mens centraal. Het verloop valt dan gelukkig mee.”

“Het is aan MEE, en aan ons allemaal, om aantrekkelijk te blijven als werkgever.”

Concrete acties

De feedback op het onderzoek heeft binnen MEE Rotterdam Rijnmond geleid tot concrete acties. “Fysieke gesteldheid is zo’n veerkrachtthema waar we aandacht aan schenken. We hebben in maart ‘Move in March’ georganiseerd waar bewegen centraal stond. Verder hebben we alle onderzoeksresultaten gedeeld via een intern platform en gecommuniceerd aan en besproken met het MT. Ook per teams bespreken we en kijken we wat er moet gebeuren. Veel van onze medewerkers werken op locatie. Het valt dus niet altijd mee om iedereen bij elkaar te krijgen. Daarom hebben we dat een beetje per team en locatie opgepikt. Het is heel leuk om via een dergelijk onderzoek invulling te geven aan het werk via de verkregen feedback. Onze medewerkers waardeerden dit ook. Dat blijkt uit de vaak positieve reacties en de goede respons: 67%. Mooi die betrokkenheid. Leuk ook dat vooral onze oudere medewerkers aan het onderzoek hebben meegedaan”, aldus Lydia.

Blijven meten

Naast het veerkrachtonderzoek houdt MEE Rotterdam Rijnmond jaarlijks een onderzoek, variërend van een thema-onderzoek tot een groot medewerkerbelevingsonderzoek. “Blijven meten om continu inzicht te hebben in hoe onze medewerkers over de organisatie denken en wat ze van hun werk vinden, is belangrijk. Integron is op dat punt voor ons een belangrijke partner. We werken al langer samen met Integron. Ze hebben kennis van zaken en komen ook met goede adviezen, ideeën en tips, die we waar nodig zelf hebben aangevuld. Daarnaast hebben we een werkgroep vitaliteit geformeerd. Die komt een keer in de drie weken bij elkaar. Daar maken Marlies en ik, en nog een manager deel van uit”, zegt Lydia. Marlies: “Vitale organisaties zijn nu eenmaal aantrekkelijk. Dat betekent dat je medewerkers er zin in hebben, gedreven en gemotiveerd zijn en zich makkelijker aan kunnen passen aan veranderingen. Daarom is zo’n veerkrachtonderzoek een mooi meetpunt hoe we ervoor staan en hoe vitaal we zijn als organisatie. We hebben er in ieder geval veel van geleerd en we blijven hierin investeren. Samen met onze medewerkers.” 

Over MEE Rotterdam Rijnmond

MEE Rotterdam Rijnmond helpt mensen met een beperking om zoveel mogelijk zelfstandig, evenwichtig en onafhankelijk hun leven in te richten. MEE geeft hen zogezegd een steuntje in de rug en helpt drempels wegnemen. MEE Rotterdam Rijnmond maakt zo meedoen mogelijk en draagt daarmee bij aan een inclusieve samenleving. MEE Rotterdam Rijnmond telt zo’n 235 medewerkers die stuk voor stuk deskundig en daadkrachtig zijn en de verbinding aangaan. Met die deskundigheid levert MEE maatwerk.  MEE Rotterdam Rijnmond maakt deel uit van De Piergroep, een holding voor een aantal organisaties in het sociaal domein.

Wil je ook bevlogen en productievere medewerkers?

Ontdek onze onderzoeks- en adviesoplossingen voor Employee Experience Feedback.

Ook het beste uit jouw medewerkers halen?

Vraag een offerte of informatie aan via onderstaand formulier.

Hidden
Hidden
Naam(Vereist)
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Privacy en cookie statement

Liever iemand spreken?

Robert Mentink

Business Manager Employee Experience