(function(a,s,y,n,c,h,i,d,e){s.className+=' '+y;h.start=1*new Date; h.end=i=function(){s.className=s.className.replace(RegExp(' ?'+y),'')}; (a[n]=a[n]||[]).hide=h;setTimeout(function(){i();h.end=null},c);h.timeout=c; })(window,document.documentElement,'async-hide','dataLayer',4000, {'GTM-N4FCR9':true});
Integron.nl
Integron.nl

Teams aan zet bij Hogeschool iPabo

Teams aan zet bij Hogeschool iPabo

Petra Wilmans, Hoofd P&O | Hogeschool iPabo

Organisaties veranderen alleen als veranderingen worden gedragen door het hoogste niveau. Bij Hogeschool iPabo was de werkwijze van een nieuw College van Bestuur doorslaggevend bij het realiseren van een sterke stijging van de medewerkerstevredenheid. In 2016 vond het derde tweejaarlijkse medewerkeronderzoek (MTO) plaats dat Hogeschool iPabo in samenwerking met Integron heeft uitgevoerd. Met resultaat. De algemene tevredenheid van de medewerkers steeg met 0,4 ten opzichte van de vorige meting, dat op zijn beurt goed was voor een stijging van 0,3 ten opzichte van de meting in 2012.

Petra Wilmans, Hoofd P&O bij Hogeschool iPabo, noemt de werkwijze van het in 2015 aangetreden College van Bestuur doorslaggevend bij de totstandkoming van een nieuwe cultuur die heeft geleid heeft tot de sterke stijging van de medewerkertevredenheid.

“Aan de hand van de resultaten van het MTO in 2014 is in overleg met het College van Bestuur door P&O het project “Teams aan zet” opgezet”.

Dit project heeft als doel om al onze teams een stem te geven. “Zaken die voorheen niet doordrongen tot het College van Bestuur, doen dat nu wel. Zij weten dus wat er speelt en houden hier zoveel mogelijk rekening mee bij het maken van beleid,” vervolgt Wilmans.

Als voorbeeld bij uitstek van “Teams aan zet”, verwijst Wilmans naar de presentatie van de onderzoeksresultaten van het laatste MTO. Vaak zijn dit momenten waar alleen het hogere management bij aanwezig is. “Wij hebben er bewust voor gekozen om al onze teams hierin te betrekken. Tijdens een interactieve lunchbijeenkomst, waarin de Project Manager van Integron uitgebreid inging op zowel de zaken die goed gaan als de zaken die beter moeten, waren dus vrijwel al onze 100 medewerkers aanwezig. Vragen en kritische geluiden vanuit hun waren volop te horen, exact het doel van de sessie.”

Toch is achterover leunen er volgens Wilmans niet bij.

“Met de aanstaande curriculumvernieuwing komt er een enorme uitdaging op ons af. Niet iedereen kan goed overweg met veranderingen en ook niet iedereen is er blij mee. Dit zal impact hebben op de hele organisatie en vermoedelijk ook doorwerken in de resultaten van het volgende MTO. Een verdere stijging van het tevredenheidscijfer lijkt ons zodoende niet realistisch, maar voor minder dan een stabilisering willen we niet gaan”.

Dat de sterke stijging van de medewerkertevredenheid bij Hogeschool iPabo significant genoemd mag worden, blijkt uit dat de hogeschool in 2017 tijdens de jaarlijks door Integron georganiseerde Beleving Awards, de Werkbelevingsaward voor grootste stijger in tevredenheid in de wacht sleepte. “Een mooie beloning voor ál onze medewerkers en teams,” besluit Wilmans.

Gratis rapport:

Rapport: Employee Experience in Nederland 2024

Hoe beleeft werkend Nederland het werk? Lees het in het nieuwe onderzoek naar de medewerkerbeleving in Nederland. Download nu het gratis rapport.

Employee-Experience-2024-Integron-thumb

Meer klantcases

Klantbeleving als sleutel voor klantbehoud binnen de industrie in 2024

De industrie staat voor een uitdagend klimaat waarin verdere groei niet vanzelfsprekend is. Het behoud van klanten is cruciaal, waarbij klantbeleving de sleutel vormt. Met een gemiddelde Net Promoter Score (NPS) van +34 zien we een bescheiden stijging vergeleken met het voorgaande jaar. Dit duidt op stabiele klantenbinding binnen de sector.

“Internationaal klantonderzoek biedt bruikbare inzichten op weg naar topperformerschap”

BekaertDeslee is wereld- en marktleider B2B op het gebied van matrasstoffen en matrastextiel. Vanuit het hoofdkantoor in het Belgische Waregem en via haar acht business units en 24 vestigingen, onder meer in Noord- en Zuid-Amerika, Europa en Azië, bedient ze zo’n 1.500 klanten wereldwijd. Klanttevredenheid en klantbeleving staan hoog in het vaandel bij het bedrijf. Bekaert Deslee heeft in samenwerking met en door Integron een internationaal klantonderzoek laten uitvoeren in veertig verschillende landen. “Dat onderzoek heeft ons veel bruikbare inzichten gebracht. De meeste daarvan waren ons al bekend, maar het is goed om ze bevestigd te zien, zodat we kunnen gaan werken aan opvolging en verbetering waar nodig”, aldus Hans Dewaele, Chief Commercial Officer (CCO) bij BekaertDeslee.