Waarom zou je als werkgever een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO onderzoek) laten uitvoeren? Uit een personeelstevredenheidsonderzoek ontvang je onder meer antwoorden op de volgende vragen: hoe staat het er voor met de medewerkerstevredenheid? Wat verwachten medewerkers van hun werk en werkgever? Waardoor worden ze gedreven? En hoe staat het met de betrokkenheid bij jouw organisatie? Besluit je een medewerkerstevredenheidsonderzoek uit te laten voeren door een specialist als Integron, dan krijg je een duidelijk beeld van het welzijn en de drijfveren van het personeel binnen jouw bedrijf.

De onderdelen die wij gaan bespreken zijn:

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacy & Cookiebeleid.
Ik Accepteer

Wat is een medewerkerstevredenheidsonderzoek?

Met een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) achterhaal je op een gestructureerde en systematische manier de beleving, verwachtingen en behoeften van je medewerkers. Het onderzoek bestaat meestal uit vragenlijsten die werknemers anoniem kunnen invullen. De vragen kunnen betrekking hebben op diverse aspecten van het werk en de werkomgeving. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de communicatie, emotionele veiligheid, de directie en de samenwerking.

Het doel van een MTO

Het doel van een MTO is om feedback te verzamelen die de organisatie kan gebruiken om positieve impact te maken op bijvoorbeeld werkgeluk, verlagen van werkdruk en het verminderen van verloop of verzuim. Door het onderzoek worden de sterke en zwakke punten geïdentificeerd. Vervolgens worden er strategieën bedacht om de betrokkenheid en loyaliteit van medewerkers doelgericht naar een hoger niveau te tillen.

Analyse van een MTO

Bij een MTO is van belang dat de verzamelde gegevens anoniem worden verwerkt om eerlijke en open antwoorden van werknemers te stimuleren. Na afronding moeten de resultaten zorgvuldig worden geanalyseerd en moet de organisatie op de hoogte worden gebracht van de plannen om de tevredenheid te verhogen.

Wat zijn de meest voorkomende onderwerpen die bij een employee tevredenheidsonderzoek aan bod komen?

Afhankelijk van de behoeften en doelstellingen van de organisatie, zijn er veel verschillende onderwerpen die opgenomen kunnen worden in een employee tevredenheidsonderzoek. Algemene onderwerpen die vaak aan bod komen zijn:

 • Algemene tevredenheid;
 • Werkcultuur;
 • Werk-privébalans;
 • Management en directie;
 • Werkdruk;
 • Samenwerking;
 • Communicatie;
 • Loopbaanontwikkeling.

Daarnaast zijn er touchpoints binnen de employee journey die je mee kunt nemen in je onderzoek, zoals: 

 • Onboarding;
 • Persoonlijke ontwikkeling;
 • Sollicitatiegedrag.

Hoe wordt een werknemerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd?

Een MTO bestaat uit verschillende stappen die ervoor zorgen dat het onderzoek effectief en nuttig is. In grote lijnen bestaat dit uit de volgende 4 stappen:

 • Bepalen van het doel
  Wat zijn de wensen en wat is het doel van het MTO? Het is belangrijk om te weten waar je naartoe wilt met je organisatie, zodat het onderzoek focus en richting krijgt. Vervolgens kijk je naar de informatiebehoefte: wat willen we weten van verschillende groepen medewerkers? En op welke manier gaan we de informatie ophalen?
 • Het veldwerk
  De volgende stap is om alle betrokkenen op de hoogte te stellen van het MTO. Zorg er voor dat het onderzoek zonder problemen kan worden ingevuld. Controleer bijvoorbeeld goed of een enquête geen (spellings-)fouten bevat en dat je database (personeelsbestand) volledig en correct is. Deze factoren spelen een grote rol in de respons. Hierbij geldt natuurlijk, hoe hoger de respons, hoe beter.
 • Rapporteren
  Maak de resultaten inzichtelijk, door middel van een online dashboard. Op deze manier heb je een goed overzicht van waar de sterke- en verbeterpunten liggen. Wanneer er nog vervolgonderzoeken worden uitgevoerd, is het ook handig om te zien wat het vertrekpunt was van eerdere metingen.
 • Opvolging
  Zorg dat de resultaten niet in de la belanden, maar worden opgevolgd met acties. Organiseer presentaties, workshops of sessies om écht een verschil te kunnen maken in de medewerkerstevredenheid.

Wat zijn de voordelen van een medewerkerstevredenheidsonderzoek?

Het belang van een MTO wordt goed zichtbaar wanneer je kijkt naar de voordelen voor organisaties én medewerkers: 

 • Identificatie sterke- en verbeterpunten
  Het onderzoek geeft inzicht in wat er goed gaat en wat er beter kan binnen de organisatie. Het identificeert de behoefte van medewerkers en wat nodig is om effectiever te kunnen werken.
 • Verhoogde betrokkenheid
  Medewerkers waarderen het wanneer ze gehoord worden. Een MTO vergroot de betrokkenheid doordat het de werknemers het gevoel geeft dat hun stem wordt gehoord en dat er actie wordt ondernomen op basis van hun feedback.
 • Hogere productiviteit en prestaties
  Tevreden werknemers zijn vaak gemotiveerder en productiever, wat kan leiden tot een verbetering van de algehele prestaties van de organisatie. Zo zijn medewerkers bijvoorbeeld meer geneigd om klanten beter te bedienen.
 • Minder verzuim en verloop
  Tevreden werknemers zijn minder geneigd om de organisatie te verlaten en melden zich minder vaak ziek. Een goed uitgevoerd medewerkerstevredenheidsonderzoek kan helpen bij het verminderen van het personeelsverloop en het behoud van waardevol talent. Dit bespaart je organisatie behoorlijk wat geld. Benieuwd naar wat jij kunt besparen door te investeren in medewerker beleving? Bereken het met onze EX ROI-calculator. 

Een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO onderzoek) laten uitvoeren

Echt succesvolle organisaties renderen door de energie van medewerkers. Elk bedrijf wenst gemotiveerde medewerkers te hebben en te behouden, alleen is het vormgeven van deze ambitie vaak een uitdaging. Het behoud van tevredenheid onder personeel en het inrichten van een effectieve organisatie, zijn doelen die elke werkgever nastreeft. Wanneer je besluit een collegatevredenheidsonderzoek, ofwel een tevredenheidsenquête onder werknemers, te laten uitvoeren, krijg je een beeld van de mate van tevredenheid van het personeel. Deze wordt niet alleen bepaald door het organisatieklimaat zoals de samenwerking, de werkinhoud en de collega’s, maar ook door andere factoren. Zo is de drijfveer van een medewerker een belangrijk startpunt. Zoekt een werknemer zekerheid of uitdaging? Wat is zijn of haar ideale balans tussen werk en privé? Wat vind de werknemer belangrijker: een leuke werkinhoud of fijne collega’s? De antwoorden op deze vragen uit de tevredenheidsenquête voor werknemers schetsen een beeld van de tevredenheid, betrokkenheid en de loyaliteit van de werknemers.

Laat een personeelstevredenheidsonderzoek uitvoeren door een specialist

Integron is gevestigd in Rotterdam en onderscheidt zich door het volledige traject in te richten naar de uiteindelijke bruikbaarheid van de resultaten. Dit kan betekenen dat het onderzoek bijvoorbeeld gecombineerd wordt met de WAI, RIE, PMO of een werkdrukonderzoek. Je krijgt van ons niet alleen cijfers en tabellen terug, maar ook het verhaal achter de cijfers. Na het analyseren van de resultaten, is het mogelijk om (nieuwe) prioriteiten te stellen op alle niveaus in de organisatie. Het personeelstevredenheidsonderzoek zal resulteren in bruikbare onderzoeksresultaten, concrete verbeteracties en oplossingen. Deze tevredenheidsenquête voor werknemers stelt je organisatie in staat om de betrokkenheid en loyaliteit van medewerkers doelgericht naar een hoger niveau te tillen.

Ontdek wat wij voor jouw bedrijf kunnen betekenen

Wil je graag een werknemerstevredenheidsonderzoek laten uitvoeren door een specialist? Wij zijn je graag van dienst en realiseren een personeelstevredenheidsonderzoek op maat. Ons doel is dat je daadwerkelijk handvaten krijgt om samen met jouw medewerkers de organisatie te gaan verbeteren. Heb je interesse om een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO onderzoek) door ons uit te laten uitvoeren en wil je meer informatie inwinnen? Vraag dan een demo aan of neem contact met ons op. Bel naar 0104115966 of stuur een e-mail naar info@integron.nl.

Handboek-medewerkerfeedback-verzamelen-thumb

Gratis handboek: Medewerkerfeedback verzamelen

Werk aan meer betrokken, bevlogen en productievere medewerkers met alle stappen voor een compleet medewerkersonderzoek in één handboek. Het begint met inzicht in de medewerkerbeleving. Download gratis het handboek inclusief handige checklist.

Deel dit bericht: