(function(a,s,y,n,c,h,i,d,e){s.className+=' '+y;h.start=1*new Date; h.end=i=function(){s.className=s.className.replace(RegExp(' ?'+y),'')}; (a[n]=a[n]||[]).hide=h;setTimeout(function(){i();h.end=null},c);h.timeout=c; })(window,document.documentElement,'async-hide','dataLayer',4000, {'GTM-N4FCR9':true});
Integron.nl
Integron.nl

Net Promotor Score (NPS) in Nederland binnen B2B 10% in 2017

NPS binnen B2B sectoren 10% in 2017. Een en ander blijkt uit het recent gepubliceerde rapport van Integron, voortvloeiend uit ruim 200 klantonderzoeken.

12 oktober 2017

Net Promotor Score (NPS) in Nederland binnen B2B 10% in 2017

De NPS is op dit moment 10%, blijkt uit het rapport Benchmark NPS Nederland – B2B- 2017 van Integron. Opvallend is het hoge percentage passives. Deze groep klanten geeft een 7 of een 8 op de schaal van 0 tot 10. Ze geven daarmee aan dat ze (redelijk) tevreden zijn, maar dat ze niet écht enthousiast zijn over de dienstverlening en relatie met desbetreffende B2B-organisatie. Bij deze klanten bestaat het risico dat ze makkelijk ‘switchen’ van leverancier.

Hoogste scores voor sectoren transport & logistiek en industrie

Daar waar de gemiddelde NPS in Nederland 10% bedraagt, verschilt deze zeer sterk per branche. Neem nu bijvoorbeeld de score voor de industrie. Deze sector scoort niet alleen dit jaar, maar ook voorgaande jaren hoog. We zien dat deze positieve score vooral wordt verklaard door een bovengemiddeld groot aantal promoters. Bedrijven actief binnen de industrie weten de juiste snaar voor klantenthousiasme te raken. Dit staat in schril contrast met de sector bouw (en installatie).

Hoge mate van klanttevredenheid leidt tot hoge mate van klantloyaliteit

Er is een sterk verband tussen klanttevredenheid en klantloyaliteit, zo blijkt ook uit de scores. Het omslagpunt van de NPS van negatief naar positief in B2B Nederland ligt ongeveer op een 7,5/7,6. Om echt naar een NPS van 15-20% of hoger te streven, moet de klanttevredenheid naar een 8 of hoger.

Meer weten over de grootste NPS benchmark in Nederland

Download hieronder gratis het rapport Benchmark NPS Nederland – B2B – 2017. Hierin leest u hoe het gesteld is met het Nederlandse bedrijfsleven op het gebied van klanttevredenheid en de mate van aanbeveling (NPS) door klanten.

Achtergrond onderzoek & rapport

Sinds 1993 voert Integron al klanttevredenheidsonderzoeken uit. Inmiddels is Integron uitgegroeid tot het grootste onderzoek- en adviesbureau in Nederland voor B2B-organisaties in Nederland. Dit maakt het mogelijk om jaarlijks een NPS-rapport te publiceren. Integron weet als geen ander hoe de NPS-score zich door de jaren heen heeft ontwikkeld. Al sinds negen jaar volgt Integron de NPS-score in zeven sectoren.

Klantbeleving in Nederland 2020

Medio februari 2020 heeft Integron het nieuwe rapport ‘Klantbeleving in Nederland 2020’ uitgebracht: Net Promoter Score (NPS) binnen de B2B in Nederland stagneert anno 2020

Download het complete rapport:

Customer Experience in Nederland 2023

De grootste NPS-Benchmark van Nederland binnen B2B

CX2023

Gerelateerde berichten

Communicatiekloof in de afvalbranche bedreigt tevredenheid van klanten, medewerkers en bewoners

De behoefte aan duidelijke communicatie, het waarborgen van welzijn en ontwikkeling van medewerkers, en het voldoen aan de hoge verwachtingen van bewoners en klanten zet de afvalbranche op scherp. Dit blijkt uit het recent uitgebrachte benchmarkrapport van Integron. De uitkomsten zijn gebaseerd op medewerkers-, klant- en bewonersonderzoeken die het onderzoeks-en adviesbureau Integron heeft uitgevoerd voor tientallen afvaldienstverleners.

Infographic: hoe groothandels het dalende enthousiasme bij klanten kunnen tegengaan

De ‘supply pain’ in de supply chain binnen deze branche is duidelijk zichtbaar. De stijgende grondstofprijzen zorgen ervoor dat groothandels hun klanten steeds duurdere producten moeten aanbieden, terwijl de marges toch vaak laag blijven. Dit is wat je kan leren van toppresterende organisaties in de branche.

Pluk als MKB-bedrijf de vruchten van medewerker- en klantonderzoek

‘Er spelen op dit moment zaken die prioriteit hebben boven het ophalen van feedback van medewerkers en klanten’. ‘Te grote investering’. MKB-organisaties zijn niet altijd even bereid om medewerker- en klantonderzoeken uit te laten voeren. Toch zijn er gelukkig behoorlijk wat organisaties die wél feedback ophalen bij medewerkers en klanten, daar het nut van inzien en de vruchten ervan plukken. En dat is meer dan terecht. Het is absoluut waardevol om inzicht te krijgen in wat er speelt en leeft onder medewerkers en klanten.

Deel dit bericht: