(function(a,s,y,n,c,h,i,d,e){s.className+=' '+y;h.start=1*new Date; h.end=i=function(){s.className=s.className.replace(RegExp(' ?'+y),'')}; (a[n]=a[n]||[]).hide=h;setTimeout(function(){i();h.end=null},c);h.timeout=c; })(window,document.documentElement,'async-hide','dataLayer',4000, {'GTM-N4FCR9':true});
Integron.nl
Integron.nl

Baker Tilly: het projectteam en HR-afdeling als eigenaar van het medewerkersonderzoek

Met goede voorbereiding en flexibele inzet het medewerkerstevredenheidsonderzoek bij Baker Tilly

Het projectteam en HR-afdeling als eigenaar van het medewerkeronderzoek

Bert van der Leeden, Directeur Bestuurscentrum | Baker Tilly (voorheen Baker Tilly Berk)

Top 10 accountantskantoor

Integron en Baker Tilly Berk hebben in 2015 voor het eerst samengewerkt in het inzichtelijk maken van de medewerkertevredenheid. Baker Tilly Berk behoeft als naam binnen de sector geen introductie. Met 17 vestigingen, meer dan 700 medewerkers en een top 10 notering binnen Nederland is Baker Tilly Berk een accountantskantoor van naam!

Intensieve samenwerking en maatwerk onderzoek

In de voorbereiding van het onderzoek naar medewerkertevredenheid hebben de projectmanager van Integron en het projectteam vanuit Baker Tilly Berk nauw samengewerkt. De projectopzet heeft hiervoor als basis gediend. Tijdens de projectopzet zijn o.a. de segmentatie, planning, maatwerk vragenlijst en aanvullende thema’s besproken. De basisvragenlijst van Integron is aangevuld met extra vragen om de volledige informatiebehoefte van Baker Tilly Berk inzichtelijk te krijgen. Ook is in de voorbereiding het spiegelonderzoek gehouden. In het spiegelonderzoek zijn de partners gevraagd om de maatwerk vragenlijst in te vullen ‘in de schoenen van de medewerker’. Met dit spiegelonderzoek wordt er geanalyseerd of er verschillen zijn in de verwachte en de daadwerkelijke tevredenheid van de medewerkers binnen Baker Tilly Berk. Om gericht inzicht te krijgen is Baker Tilly Berk opgedeeld in diverse segmenten, o.a. ‘bloedgroepen’, vestigingen en of de medewerker tekenbevoegd is. Door middel van een goed communicatieplan, heldere uitnodiging, gerichte reminders en begeleiding vanuit Baker Tilly Berk is een goede benchmark respons gerealiseerd! Bert van der Leeden (Directeur Bestuurscentrum):

“Naast dat bij alle aspecten goed meegedacht wordt, is Integron flexibel en behaalt de afgesproken deadlines. De resultaten van het onderzoek worden overzichtelijk weergegeven in het uitgebreide en gebruiksvriendelijke online dashboard ‘Employee Heartbeat’. Baker Tilly Berk vond hierin de perfecte partner voor de uitvoer van het medewerkeronderzoek, bij Integron doen ze wat ze beloven.”

Resultaten vanuit diverse perspectieven bekeken

De resultaten van het onderzoek zijn verwerkt in het online dashboard Employee Heartbeat en geanalyseerd in een totaalrapport en deelrapporten per vestiging. In deze rapporten zijn er analyses gemaakt m.b.t. de medewerkertevredenheid, de uitkomsten van het spiegelonderzoek en de benchmark Accountancy vanuit Integron om het resultaten vanuit meerdere perspectieven te bekijken. In de deelrapporten is hier verdere verdieping op aangebracht zodat de partners per vestiging optimaal geïnformeerd zijn. In de rapporten zijn naast een analyse meerdere conclusies en aanbevelingen geschreven over hoe Baker Tilly Berk kan sturen om de medewerkertevredenheid te vergroten. Dit heeft Integron gedaan door de top 10 kernverwachtingen (de 10 scores met het hoogste belang) af te zetten tegenover de tevredenheid. Hierdoor is precies inzichtelijk op welke verbeterpunten actie moet worden genomen.

De werkgroep en HR-afdeling als ‘eigenaar’ van het onderzoek

Deze verbeterpunten zijn allereerst besproken met de projectgroep zodat de projectgroep geïnformeerd is naar de uitkomsten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek. Na deze bespreking is een workshop georganiseerd met de HR-afdeling. D.m.v. deze workshop is de HR-afdeling ‘eigenaar’ geworden van de resultaten van het onderzoek, kan het volledig zelfstandig het online dashboard Employee Heartbeat raadplegen bij vragen vanuit de organisatie en zijn er tools aangereikt hoe het onderzoek verder te borgen binnen Baker Tilly Berk.

Gratis rapport:

Rapport: Employee Experience in Nederland 2024

Hoe beleeft werkend Nederland het werk? Lees het in het nieuwe onderzoek naar de medewerkerbeleving in Nederland. Download nu het gratis rapport.

Employee-Experience-2024-Integron-thumb

Meer klantcases

Klantbeleving als sleutel voor klantbehoud binnen de industrie in 2024

De industrie staat voor een uitdagend klimaat waarin verdere groei niet vanzelfsprekend is. Het behoud van klanten is cruciaal, waarbij klantbeleving de sleutel vormt. Met een gemiddelde Net Promoter Score (NPS) van +34 zien we een bescheiden stijging vergeleken met het voorgaande jaar. Dit duidt op stabiele klantenbinding binnen de sector.

“Internationaal klantonderzoek biedt bruikbare inzichten op weg naar topperformerschap”

BekaertDeslee is wereld- en marktleider B2B op het gebied van matrasstoffen en matrastextiel. Vanuit het hoofdkantoor in het Belgische Waregem en via haar acht business units en 24 vestigingen, onder meer in Noord- en Zuid-Amerika, Europa en Azië, bedient ze zo’n 1.500 klanten wereldwijd. Klanttevredenheid en klantbeleving staan hoog in het vaandel bij het bedrijf. Bekaert Deslee heeft in samenwerking met en door Integron een internationaal klantonderzoek laten uitvoeren in veertig verschillende landen. “Dat onderzoek heeft ons veel bruikbare inzichten gebracht. De meeste daarvan waren ons al bekend, maar het is goed om ze bevestigd te zien, zodat we kunnen gaan werken aan opvolging en verbetering waar nodig”, aldus Hans Dewaele, Chief Commercial Officer (CCO) bij BekaertDeslee.