Onboarding en offboarding krijgen onvoldoende aandacht binnen organisaties

De coronapandemie heeft er mede voor gezorgd dat medewerkers andere wensen en behoeften hebben. Online, thuis- en hybride werken zijn anno 2023 niet meer weg te denken begrippen. De employee journey experience is veranderd en vraagt om meer aandacht van HR Nederland. Onboarden, maar ook offboarden is belangrijker dan ooit. Organisaties moeten meer oog hebben voor nieuwe, bestaande én vertrekkende medewerkers. Zeker in deze tijden van enorme personeelstekorten. Dit blijkt uit ons onderzoek naar de employee journey experience.

“Werkgevers die nog steeds denken dat alles wel weer wordt zoals voor corona komen de komende jaren bedrogen uit. Medewerkers hebben definitief gewijzigde behoeften. Denk aan hybride werken, de werk- en privébalans en de groter wordende behoefte aan ontwikkeling en ontplooiing”, zegt Arjen Maliepaard, directeur bij Integron. “Daar komt bij dat er het afgelopen anderhalf jaar een sterke economische groei was. De krapte op de arbeidsmarkt brak in de eerste helft van dit jaar alle records. Volgens CBS stonden er 133 vacatures tegenover elke 100 werklozen. Bijna iedere werkgever in Nederland heeft dus te maken met de nummer-1-uitdaging: hoe behoud ik mijn medewerkers en weet ik nieuwe medewerkers aan me te binden?”

“Werkgevers die nog steeds denken dat alles wel weer wordt zoals voor corona komen de komende jaren bedrogen uit.”

26% medewerkers constateert ander beeld werkgever dan van tevoren geschetst

Volgens Maliepaard is de onboarding fase, ofwel: het moment dat een medewerker start binnen het bedrijf, enorm belangrijk. “Niet alleen voor hem of haar, maar ook voor de organisatie. Dat gaat zeker niet altijd goed. Momenteel geeft maar liefst 26% van de medewerkers aan dat het van tevoren geschetste beeld over de werkgever niet overeenkomt met de huidige realiteit. Medewerkers vinden onder meer dat doorgroeimogelijkheden, de cultuur en werkomstandigheden anders zijn dan ze is voorgesteld.” De onboarding experience scoort gemiddeld zelfs iets slechter dan in 2021. Alleen de mate waarin de medewerker zich opgenomen voelt in het team scoort positiever (+16%). Arjen vervolgt: “Werkgevers moeten daarom echt meer werk maken van onboarding. Bijvoorbeeld door duidelijk te maken waarom ze specifiek voor de nieuwe medewerker hebben gekozen. Ook kunnen ze een onboarding-dag organiseren en de leidinggevende duidelijk maken dat het gaat om oprechte aandacht aan de medewerker.”

Slechts 9% offboarders beveelt werkgever aan

Ook de offboarding kan stukken beter, zo blijkt uit het onderzoek. Iets meer dan een derde (36%) ervaart een goed offboardingsproces. En slechts 9% van de medewerkers beveelt hun vorige werkgever aan. Arjen: “Hoe moeilijk het ook is voor beide partijen; aandacht voor een goede offboarding is essentieel. Werkgevers zouden meer en beter naar hun medewerkers moeten luisteren en ze vaker om feedback vragen. Dan kunnen ze beter acteren op de wensen en behoeften en mensen waarschijnlijk binnenboord houden. Medewerkers die op een goede manier weggaan, kunnen ook ambassadeurs voor hun vorige werkgever zijn. Dat weegt en speelt mee in hoe een organisatie zich onderscheidend maakt. Positief is dat in 2022 44% van de medewerkers een exitgesprek heeft gehad. Dat is meer dan in 2021. Ook de totale ervaring met het offboardingsproces kwam wat beter uit de verf, maar is zeker voor verbetering vatbaar.”

“Medewerkers die op een goede manier weggaan, kunnen ook ambassadeurs voor hun vorige werkgever zijn. Dat weegt en speelt mee in hoe een organisatie zich onderscheidend maakt”

Lichte daling enthousiasme medewerkers

De on- en offboardingsontwikkelingen lijken zich te vertalen naar het enthousiasme, berekend via de zogenoemde employee Net Promoter Score (eNPS). Deze bedroeg in 2021 +12 en is in 2022 +11. Dat is dus geen vooruitgang. Sterker nog: een op de vijf medewerkers geeft aan weinig tot niet enthousiast te zijn. Over de gehele linie ligt de gemiddelde tevredenheid van Nederlandse medewerkers op een 7,4. Hetzelfde niveau als vorig jaar.

Gratis whitepaper:

Employee Journey Experience in Nederland

Inzicht in de beleving van medewerkers per fase in de employee journey: onboarding, development en offboarding

Employee Journey 2022
Deel dit bericht: