De impact van snelle ontwikkelingen binnen accountancy op werkbeleving en betrokkenheid

De accountancywereld kent een snelle ontwikkeling en veel uitdaging. De wens tot transparantie, komst en doorbraak social media, bijdrage aan het ‘nieuwe werken’ en ‘de accountant 2.0’ zijn belangrijke ontwikkelingen waar u waarschijnlijk aan werkt. Centraal thema hierin is de verschuiving bij klanten van kostenbesparing naar meerwaarde. Deze ontwikkelingen hebben veel impact op de medewerkers en klanten van deze organisaties.

Tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers in de accountancy

De gemiddelde medewerkerstevredenheid ligt binnen de accountancy branche op een 7.32. Dit is hoger in vergelijking met werkend Nederland, waar een 7.08 gemiddeld wordt gescoord. Net als voor werkend Nederland zien we binnen accountancy dat aspecten die dichtbij de medewerker staan (zoals de arbeidsomstandigheden en emotionele veiligheid) beter worden beoordeeld dan aspecten die wat verder van de medewerker afstaan (het management team en de OR).

Binnen de accountancy komt de eNPS® uit op +4 terwijl deze voor werkend Nederland –3 is. Een opvallend verschil tussen de accountancy branche en werkend Nederland ligt bij het percentage detractors. Voor werkend Nederland is 29% van de medewerkers een detractor, terwijl dit percentage binnen de accountancy een stuk lager uitkomt, namelijk op 19%. Lees hier meer over de eNPS.

Gratis rapport:

Medewerkerbeleving in de accountancy in Nederland 2020

Download nu het nieuwe benchmarkrapport gratis.

Waar begint u met het optimaal benutten van het medewerkerpotentieel?

Belangrijk is dat de basis binnen de organisatie op orde moet zijn. Als inzichtelijk is wat de belangrijkste aspecten zijn volgens uw medewerkers in het werk en vervolgens kijkt hoe deze beoordeelt worden, dan kan u hierop acteren middels een verbeterplan. Start met het optimaliseren van de deze aspecten en de tevredenheid en betrokkenheid stijgt vanzelf.

Lees ook de businesscase: Baker Tilly: Het projectteam en HR-afdeling als eigenaar van het medewerkeronderzoek

Weet u hoe tevreden uw medewerkers zijn, wat zij echt belangrijk vinden en welke drijfveren zij hebben om ieder dag het beste uit zichzelf te halen, voor zichzelf en de organisatie? Heeft u de basis van de organisatie op orde en weet u waar u deze kan verbeteren zodat uw medewerkerpotentieel optimaal wordt benut?

Ik help je graag verder

Consultant - Guido van Buul

Guido van Buul

Consultant Employee Experience

Gerelateerde berichten

Échte binding met werkgever ontbreekt binnen accountancy

De algehele werkbeleving ligt binnen de accountancy hoger dan binnen werkend Nederland. Toch ontbreekt de échte binding met de werkgever. Dit blijkt uit het benchmarkrapport 'medewerkerbeleving binnen de accountancy' van Integron.