Reden om te focussen op duurzame inzetbaarheid is dat Ewals Cargo Care een groeiende organisatie is met momenteel 2200 medewerkers verspreid over 16 landen. Director People & Organizational Development Sjoerd Ewals:

“Als werkgever voelen we ons verplicht om te werken aan een vitale organisatie die het beste uit de medewerkers haalt. Met de snelheid van veranderingen tegenwoordig, bijvoorbeeld op economisch en technologisch vlak, zijn gezonde, betrokken en ontwikkelde medewerkers nodig om het bedrijf toekomstbestendig te houden. We wilden weten wat de medewerkers hierin van ons verwachten en wat zij vinden van onze inspanningen om dit bereiken.”

De mogelijkheid om te focussen op duurzame inzetbaarheid ontstond toen de focus op kwaliteit naar aanleiding van de eerdere onderzoeken zijn vruchten begon af te werpen. Ewals: “Het werken aan een nog professionelere uitstraling en het verder ontwikkelen van leidinggevende kwaliteiten hadden destijds de hoogste prioriteit.”

Omdat de medewerkers van Ewals Cargo Care onderverdeeld kunnen worden in drie functiegroepen, chauffeurs (45%), kantoor (45%) en warehouse (10%), met elk hun eigen wensen en behoeften op tal van vlakken, is ook met betrekking tot duurzame inzetbaarheid gekozen voor deze segmentatie. Een opgestelde interne benchmark biedt uitkomst bij het geven van inzicht hoe de onderzoeksresultaten van medewerkers werkzaam in de verschillende functiegroepen, maar ook in de diverse organisatieonderdelen, afdelingen en landen zich tot elkaar verhouden.

In tegenstelling tot het eerste onderzoek, dat volledig werd uitbesteed, en waarbij Integron de voorbereiding, uitvoering, analyse en rapportage voor haar rekening nam, was Integron ditmaal meer op afstand betrokken. Een op maat ingericht online resultatendashboard stelde Ewals Cargo Care in staat om zelfstandig analyses en rapportages te maken. De regie voor de verdere verbeterroute, die is uitgestippeld na een adviesgesprek met Integron, ligt bij de afdeling Human Resources van Ewals Cargo Care.

“Om medewerkers de gelegenheid te geven om zich in het kader van duurzame inzetbaarheid te ontwikkelen, wordt bewust gewerkt aan het creëren van “slack” in de organisatie. “De extra capaciteit stelt medewerkers in staat om met verbeteringen bezig te zijn in het werkproces en tijd te besteden aan het volgen van trainingen en opleidingen”.

Een ander initiatief om de duurzame inzetbaarheid te bevorderen is het project “fit-to-perform”. “Omdat chauffeurs te maken hebben met deadlines maar zich achter het stuur te allen tijde fit moeten voelen, hebben we een pilot gelanceerd waarin chauffeurs uitgerust zijn met “fit-bit” horloges die onder meer hun hartslag en bloeddruk meten. Deze data kunnen real time uitgelezen worden en vervolgens periodiek besproken met een externe vitaliteitscoach”.

Alles overziend kijkt Sjoerd Ewals met trots terug op het laatste onderzoek. “De respons van 65% in een groeiende organisatie, geeft de betrokkenheid van onze collega’s weer. Het feit dat we met de uitkomsten merkbaar voor de medewerker aan de slag gaan, maakt het MTO een vast instrument voor de toekomst. Qua resultaten lopen we verder weg van de transport en logistiek-benchmark van Integron, wat aangeeft dat we het beter doen dan het marktgemiddelde. Zo kunnen we bij het werven van nieuwe medewerkers steeds vaker een beroep doen op kandidaten waarmee we in contact zijn gekomen door positieve aanbevelingen van bestaande medewerkers. Aanbevelingen waarin in toenemende mate over duurzame inzetbaarheid wordt gesproken”

Gratis rapport:

Rapport: Employee Experience in Nederland 2024

Hoe beleeft werkend Nederland het werk? Lees het in het nieuwe onderzoek naar de medewerkerbeleving in Nederland. Download nu het gratis rapport.

Employee-Experience-2024-Integron-thumb