(function(a,s,y,n,c,h,i,d,e){s.className+=' '+y;h.start=1*new Date; h.end=i=function(){s.className=s.className.replace(RegExp(' ?'+y),'')}; (a[n]=a[n]||[]).hide=h;setTimeout(function(){i();h.end=null},c);h.timeout=c; })(window,document.documentElement,'async-hide','dataLayer',4000, {'GTM-N4FCR9':true});
Integron.nl
Integron.nl

Alutech Nederland is pas tevreden als alle klanten dat zijn

Alutech Nederland is pas tevreden als alle klanten dat zijn

Wannes Bienert | Sales Manager, Alutech Nederland.

Alutech Nederland bestaat ruim honderd jaar en heeft zich gespecialiseerd in het ontwerpen en produceren van aluminium brandstoftanks, hydrauliek tanks en gereedschapskisten voor de commerciële voertuigenmarkt. Na verschillende overnames is het bedrijf nu onderdeel van het Oostenrijkse SAG.

Al voorafgaand aan het eerste gesprek met Integron over klanttevredenheidsonderzoek (KTO), hadden ze bij Alutech Nederland een duidelijke behoefte bij het uit te voeren KTO. “Het is voor ons zaak om onze klanten middels KTO écht beter te leren kennen. Wij willen altijd meer doen dan “u vraagt, wij draaien”. De filosofie en werkwijze van Integron die gericht is op organisaties die écht het beste uit hun klanten willen halen past hier perfect bij”, benadrukt Wannes Bienert, Sales Manager van Alutech Nederland.

Vanwege deze behoefte en het type klanten van Alutech is gekozen voor telefonisch onderzoek. Een ruime meerderheid van de klanten stelde hiervoor tijd ter beschikking.

“Hoewel, zoals wij vooraf verwachtten, onze klanten levering en leveringstermijn als belangrijk aanstipten, zijn we er toch in geslaagd om geluiden op te halen die ons voorheen, toen we zelfstandig onderzoek deden, niet bereikten”.

Verhelderend vindt Bienert de koppeling met de eigen medewerkers die tot stand is gebracht is in  het spiegelonderzoek. “Onze belangrijkste klantverantwoordelijken hebben allen dezelfde vragen beantwoord als onze klanten, maar dan zoals zij dachten dat onze klanten ons beleven. Hoe deze soms verrassende resultaten zich tot elkaar verhouden is voor ons minstens even belangrijk als het uiteindelijke eindcijfer in het onderzoek”.

Een ander aspect in het onderzoek waar Bienert bijzondere aandacht voor heeft zijn de concurrentieprestaties.

“We hebben bewust uitgevraagd met welke andere bedrijven onze klanten ons associëren en, als zij een klantrelatie met die bedrijven hebben of hebben gehad, hoe zij onze prestaties beoordelen ten opzichte van die van die organisaties. Nu weten we nog beter waar we staan in het bredere krachtenveld”.

In de klantomgeving van Alutech Nederland kunnen twee klantgroepen onderscheiden worden. De eerste is goed voor 95 procent van de omzet, de tweede voor de resterende vijf. “Toch neem ik geen genoegen met het excuus dat kleine klanten nu eenmaal minder belangrijk zijn als het aankomt op klanttevredenheid. Wij zijn pas tevreden als al onze klanten dat zijn, want al onze klanten zijn belangrijk”.

Na afloop van het onderzoek zijn de resultaten, conclusies en aanbevelingen uitgebreid besproken. “De Sales Consultant en Project Manager die namens Integron bij het onderzoek betrokken waren, zijn in een gesprek met mij en mijn directeur uitgebreid ingegaan op de juiste interpretatie van de cijfers. In een interactieve sessie voor ons volledige management heeft Integron ons vervolgens de weg gewezen over hoe zo effectief mogelijk aan de slag te gaan met de verbeteracties. Het is nu aan ons om hier een succes van te maken”.

Bienert kijkt met tevredenheid terug op het KTO.

“Om onze klanten blijvend zo goed mogelijk te kennen en vast te stellen of wij groeien in onze performance willen wij het niet laten bij een eenmalig KTO, maar dit elke twee á drie jaar inzetten. Uiteraard in samenwerking met Integron”.

Download het complete rapport:

Customer Experience in Nederland 2023

De grootste NPS-Benchmark van Nederland binnen B2B

CX2023

Meer klantcases

“De focus ligt in eerste instantie op onze medewerkers. Als zij happy zijn, straalt dat uit naar onze klanten”

Keus Schoonmaak wil medewerkers boeien en binden en zorgen voor een optimale beleving. Daar is voortdurend inzicht voor nodig. Daarom heeft Keus Integron ingeschakeld voor een meerjarenprogramma. Het waarom, wat dat inhoudt, waar het toe moet leiden en wat het uiteindelijk oplevert, vertellen we in deze meerdelige business case-serie. Na deel 1: waar het begon, deel 2: de stip op de horizon en de eerste resultaten, nu deel 3: verdere ontwikkelingen en de weg van feedback naar impact.