(function(a,s,y,n,c,h,i,d,e){s.className+=' '+y;h.start=1*new Date; h.end=i=function(){s.className=s.className.replace(RegExp(' ?'+y),'')}; (a[n]=a[n]||[]).hide=h;setTimeout(function(){i();h.end=null},c);h.timeout=c; })(window,document.documentElement,'async-hide','dataLayer',4000, {'GTM-N4FCR9':true});
Integron.nl
Integron.nl

Alutech Nederland is pas tevreden als alle klanten dat zijn

Alutech Nederland is pas tevreden als alle klanten dat zijn

Wannes Bienert | Sales Manager, Alutech Nederland.

Alutech Nederland bestaat ruim honderd jaar en heeft zich gespecialiseerd in het ontwerpen en produceren van aluminium brandstoftanks, hydrauliek tanks en gereedschapskisten voor de commerciële voertuigenmarkt. Na verschillende overnames is het bedrijf nu onderdeel van het Oostenrijkse SAG.

Al voorafgaand aan het eerste gesprek met Integron over klanttevredenheidsonderzoek (KTO), hadden ze bij Alutech Nederland een duidelijke behoefte bij het uit te voeren KTO. “Het is voor ons zaak om onze klanten middels KTO écht beter te leren kennen. Wij willen altijd meer doen dan “u vraagt, wij draaien”. De filosofie en werkwijze van Integron die gericht is op organisaties die écht het beste uit hun klanten willen halen past hier perfect bij”, benadrukt Wannes Bienert, Sales Manager van Alutech Nederland.

Vanwege deze behoefte en het type klanten van Alutech is gekozen voor telefonisch onderzoek. Een ruime meerderheid van de klanten stelde hiervoor tijd ter beschikking.

“Hoewel, zoals wij vooraf verwachtten, onze klanten levering en leveringstermijn als belangrijk aanstipten, zijn we er toch in geslaagd om geluiden op te halen die ons voorheen, toen we zelfstandig onderzoek deden, niet bereikten”.

Verhelderend vindt Bienert de koppeling met de eigen medewerkers die tot stand is gebracht is in  het spiegelonderzoek. “Onze belangrijkste klantverantwoordelijken hebben allen dezelfde vragen beantwoord als onze klanten, maar dan zoals zij dachten dat onze klanten ons beleven. Hoe deze soms verrassende resultaten zich tot elkaar verhouden is voor ons minstens even belangrijk als het uiteindelijke eindcijfer in het onderzoek”.

Een ander aspect in het onderzoek waar Bienert bijzondere aandacht voor heeft zijn de concurrentieprestaties.

“We hebben bewust uitgevraagd met welke andere bedrijven onze klanten ons associëren en, als zij een klantrelatie met die bedrijven hebben of hebben gehad, hoe zij onze prestaties beoordelen ten opzichte van die van die organisaties. Nu weten we nog beter waar we staan in het bredere krachtenveld”.

In de klantomgeving van Alutech Nederland kunnen twee klantgroepen onderscheiden worden. De eerste is goed voor 95 procent van de omzet, de tweede voor de resterende vijf. “Toch neem ik geen genoegen met het excuus dat kleine klanten nu eenmaal minder belangrijk zijn als het aankomt op klanttevredenheid. Wij zijn pas tevreden als al onze klanten dat zijn, want al onze klanten zijn belangrijk”.

Na afloop van het onderzoek zijn de resultaten, conclusies en aanbevelingen uitgebreid besproken. “De Sales Consultant en Project Manager die namens Integron bij het onderzoek betrokken waren, zijn in een gesprek met mij en mijn directeur uitgebreid ingegaan op de juiste interpretatie van de cijfers. In een interactieve sessie voor ons volledige management heeft Integron ons vervolgens de weg gewezen over hoe zo effectief mogelijk aan de slag te gaan met de verbeteracties. Het is nu aan ons om hier een succes van te maken”.

Bienert kijkt met tevredenheid terug op het KTO.

“Om onze klanten blijvend zo goed mogelijk te kennen en vast te stellen of wij groeien in onze performance willen wij het niet laten bij een eenmalig KTO, maar dit elke twee á drie jaar inzetten. Uiteraard in samenwerking met Integron”.

Download het complete rapport:

Customer Experience in Nederland 2024

De grootste NPS-Benchmark van Nederland binnen B2B

Download-CX-in-NL-2024

Meer klantcases

“Maak je dromen waar, omarm je klanten en medewerkers!”

Beleving Awards 2024: van verlangen naar verandering. 20% verloop en ruim een derde van de medewerkers die op zoek wil gaan naar een andere baan. Aan de andere kant 27% van de klanten die elders klant willen zijn. Organisaties hebben te maken met grote uitdagingen om personeel én klanten te behouden. Om het anders en beter te doen, is verandering nodig. Maar dan moet je de organisatie wel meekrijgen. Hoe? Dat was precies wat centraal stond tijdens onze 14e editie van de Beleving Awards: van verlangen naar verandering. De prachtige evenementenlocatie Lommerijk in onze thuishaven Rotterdam vormde daartoe de ideale, inspirerende setting.

Waarom klanttevredenheidsonderzoek

Het meten van klanttevredenheid is van onschatbare waarde in de huidige concurrerende markt. Klanttevredenheidsonderzoeken (KTO) bieden organisaties inzicht in de verwachtingen en ervaringen van hun klanten. Dit is essentieel voor het verbeteren van klantloyaliteit. Integron ondersteunt bedrijven bij het uitvoeren van deze onderzoeken. Zo zorgen we niet alleen voor waardevolle data maar ontwikkelen ook complete strategieën om hun klantrelaties te versterken. In deze blog leggen we uit waarom een KTO een strategisch hulpmiddel is voor het verbeteren van uw dienstverlening en het creëren van tevreden en loyale klanten.

Beleving Awards 2024 uitgereikt aan meest klant- en medewerkergerichte organisaties van Nederland

Twaalf organisaties ontvingen gisteren de Beleving Award 2024. Zij presteerden het afgelopen jaar het best op het gebied van klant- en medewerkerbeleving. Op evenementenlocatie Lommerijk in Rotterdam reikte onderzoeks- en adviesbureau Integron de Awards voor de veertiende keer uit. De winnaars, waaronder BauWatch, Patiënten Federatie, LTO Noord en Hollister B.V., namen hun welverdiende prijzen enthousiast in ontvangst.