De ervaring van werkdruk wordt zowel beïnvloed door factoren in de werkomgeving van een medewerker als door factoren vanuit de medewerker zelf. Medewerkers zullen bij gelijke werkomstandigheden toch allemaal de bijkomende werkdruk anders ervaren. In ons onderzoek wordt dit weergegeven in verschillende persoonsprofielen. Indien blijkt dat daar de kern van het werkdruk probleem van uw organisatie ligt zal er dus voornamelijk op persoonsniveau een aanpak gemaakt moeten worden.

De aanpak van Integron is uniek, omdat het zeer concrete handvaten geeft om de ervaring in uw organisatie op alle niveaus te verbeteren. U kunt dus eindelijk werkdruk aanpakken bij de oorzaak!

Ondersteuning in hulpbronnen

Uit ons nationale onderzoek blijkt echter dat werkgevers een te hoge werkdruk vaak toch kunnen voorkomen via ondersteuning in hulpbronnen in het werk: kennis en vaardigheden, autonomie in het werk, ondersteuning door collega’s/leidinggevenden, beschikbare middelen en tijd. Een brede aanpak (via zowel optimalisatie van de hulpbronnen organisatie breed, als aandacht voor de werkdrukbeleving van het individu) heeft de meeste kans van slagen als het gaat om het terugdringen van werkdruk. Terugdringen van werkdruk gaat daarmee verder dan simpelweg een inventarisatie van hoeveelheid werk en bezetting.

Onderzoek naar de werkdruk

Welke persoonsprofielen er vertegenwoordigd zijn in uw organisatie, hoe de beschikbaarheid van hulpbronnen binnen uw organisatie wordt gewaardeerd –en hoe dit ervaren wordt naarmate de werkdruk toe neemt- zal door middel van onderzoek in kaart moeten worden gebracht. Zo kunt u organisatie breed, per vestiging of zelfs per afdeling de gezondheidsrisico’s ten gevolge van werkdruk gericht terugdringen. Een aantal van de onderwerpen in een werkdruk onderzoek zijn ook vaak onderdeel van een breed medewerker (tevredenheids) onderzoek. Het is daardoor zeer eenvoudig en (kosten)efficiënt om beide onderzoeken met elkaar te combineren. Bekijk onze oplossing voor Werkdruk Onderzoek.

Gratis rapport:

Rapport: Employee Experience in Nederland 2024

Hoe beleeft werkend Nederland het werk? Lees het in het nieuwe onderzoek naar de medewerkerbeleving in Nederland. Download nu het gratis rapport.

Employee-Experience-2024-Integron-thumb
Deel dit bericht: