Medewerkers hebben over het algemeen het gevoel dat ze voor een organisatie werken die open is, waarbij ze zaken met hun leidinggevende en met hun directe collega’s prima kunnen bespreken. “Wel zagen we een opvallend verschil binnen de verschillende generaties”, zegt Elise Kamhoot, research consultant bij Integron. “Oudere medewerkers, de babyboomers, ervaren een veel sterkere emotionele veilige omgeving dan medewerkers; de generatie Z. Voor jonge medewerkers (20- en 30-plussers) blijkt het lastiger om ‘veiligheidsonderwerpen’ te bespreken met de leidinggevende.”

“Wel zagen we een opvallend verschil binnen de verschillende generaties”

70% organisaties vrij van intimidatie en discriminatie

Gekeken naar inclusiviteit bij organisaties ervaart 76% van de medewerkers dat ze met respect worden behandeld en ‘erbij horen’. Zo’n 70% van de organisaties is volgens medewerkers vrij van intimidatie en discriminatie. Helaas zijn de beslissingen die leidinggevenden nemen niet altijd eerlijk. Dit kan in bijna 40% van de gevallen nog een stuk beter. Zeker in branches als installatie en industrie waar leidinggevenden vaak doorgroeien vanwege hun ervaring en niet altijd vanwege hun leidinggevende kwaliteiten.

Enthousiasme medewerkers (eNPS) in Nederland blijft gelijk

Het enthousiasme, berekend via de zogenoemde employee Net Promoter Score (eNPS), is in 2022 +12. Daarmee blijft het gelijk met de score in 2021. Alles bij elkaar betekent het dat er dus ook dit jaar meer promoters (enthousiaste medewerkers) dan detractors (minder of niet-enthousiaste medewerkers) zijn. “We zagen dat de COVID-19-pandemie vorig jaar een positieve impact had op de werkbeleving door toenemende aandacht voor het individu en het welzijn van medewerkers. Meer dan ooit voelde medewerkers zich verbonden met hun werkgever. Die tendens zet zich door. De meeste organisaties hebben de positieve effecten van de coronasituatie weten te behouden. Het binden en boeien van het huidige personeelsbestand staat bij veel organisaties hoog op de agenda. Ook lijkt de werkdruk, uitzonderingen daargelaten, af te nemen. Vooral het thuiswerken is hier van invloed op. Een stabiele werkbeleving in tijden van COVID-19 is derhalve een prettig beeld”, zegt Kamhoot.

Het binden en boeien van het huidige personeelsbestand staat bij veel organisaties hoog op de agenda.

Tevredenheid over en waardering voor het werk; wel grote verschillen tussen de branches

Over het algemeen waardeert werkend Nederland de onderwerpen het meest die dichtbij de medewerkers zelf staan, zoals emotionele en fysieke veiligheid, contact en samenwerking met collega’s en leidinggevenden en de werkzaamheden zelf. Daarentegen zijn medewerkers het minst tevreden over zaken die wat verder van ze weg staan, waaronder de OR en het managementteam. Het onderzoek laat zien dat niet alles overal hetzelfde is. Er zijn grote verschillen op branche- en generatieniveau. Zo is het verschil in eNPS tussen de overheid (+26) en facilitaire dienstverlening (-10) aanzienlijk. De employee experience wordt in deze branches echt anders ervaren. Binnen de overheid is er een toename van het aantal enthousiaste medewerkers. Vooral dankzij de goede balans tussen werk en privé. In de facilitaire dienstverlening is de tevredenheid over het werk en de werkgever afgenomen, onder meer door beperkte doorgroeimogelijkheden en onvoldoende arbeidsvoorwaarden.

Over het onderzoek

Integron heeft voor de dertiende keer het medewerkerbelevingsonderzoek uitgevoerd via een steekproef van 5.100 Nederlanders. Een representatieve afspiegeling van de Nederlandse beroepsbevolking. Het onderzoek is begin 2022 uitgevoerd. De volgende branches zijn daarin meegenomen:  bouw, installatie, facilitaire dienstverlening, financiële dienstverlening, groothandel, ICT, industrie, onderwijs, overheid, kennisintensieve dienstverlening, retail, transport en logistiek en zorg en welzijn.

Gratis rapport:

Rapport: Employee Experience in Nederland 2024

Hoe beleeft werkend Nederland het werk? Lees het in het nieuwe onderzoek naar de medewerkerbeleving in Nederland. Download nu het gratis rapport.

Employee-Experience-2024-Integron-thumb
Deel dit bericht: