Medewerkers bij accountantskantoren zijn bovengemiddeld tevreden over en loyaal aan hun werkgever in Nederland. Ondanks dat blijft de mate van betrokkenheid en trots achter. Eén en ander blijkt uit het recent gepubliceerde benchmarkonderzoek van Integron onder 2885 medewerkers werkzaam binnen de accountancy.

Enkele opvallende conclusies zijn:

  • De Employee Experience staat binnen accountancy hoog op de agenda: zowel de tevredenheid als loyaliteit binnen de accountancy overstijgt die van werkend Nederland
  • Er wordt veel belang gehecht aan de ‘zachte’ aspecten in en rondom het werk en deze spelen een grote rol in hoeverre medewerkers emotioneel verbonden zijn met hun werkgever
  • Juist deze ‘fit’ tussen werknemer en werkgever is nog niet voldoende en is dé reden waarom slechts 19% echt trots en 21% echt betrokken is bij het kantoor waar ze werken!
  • Het echt kennen van de verwachtingen en hier optimaal op inspelen is cruciaal in het behouden van medewerkers

Enthousiasme en beleving hoger dan gemiddeld in Nederland

De algehele werkbeleving ligt binnen de accountancy beduidend hoger in vergelijking met werkend Nederland. De tevredenheid, gemeten aan de hand van een valide benchmarkvragenlijst, scoort een 7.32 terwijl werkend Nederland met dezelfde vragen een 7.08 scoort. Ook het enthousiasme over de werkgever, gemeten door middel van de Employee Net Promoter Score (eNPS), komt hoger uit: +4% binnen de accountancy tegenover -3% voor werkend Nederland. Opvallend is dat de medewerker minder uitgesproken trots en betrokken is. De ‘echte’ verbintenis met de organisatie lijkt wat achter te blijven.

Werkplezier, collegialiteit en proactief leiderschap stimuleren enthousiasme

Medewerkers zijn enthousiast over hun werkgever vanwege het plezierige werk, de fijne collega’s om mee samen te werken en de proactieve leidinggevende. Medewerkers die gematigd positief zijn zien met name verbetering op het gebied van de betrokkenheid binnen de organisatie, het kwaliteits- en professionaliteitsniveau en de interne communicatie.

Relatief lage werkdruk binnen de accountancybranche

De ervaren werkdruk binnen de branche ligt onder het gemiddelde van werkend Nederland. 29% van de accountancymedewerkers ervaart een (veel) te hoge werkdruk, tegenover 31% bij werkend Nederland. Wel is de werkdruk een belangrijke factor om als medewerker minder loyaal te zijn. Wanneer de medewerker een (veel) te hoge werkdruk ervaart komt dit voornamelijk door de onrealistische targets m.b.t. de uren en budgetten, de wisseling van laag- naar hoogseizoen, de kwaliteit en de hoeveelheid van directe collega’s. Het (meer) investeren in betere collega’s is volgens deze groep dan ook de oplossing om de werkdruk te verlagen.

Ook accountancy kantoren merken impact van corona

De coronacrisis heeft impact op accountancybranche en omdat de zachte componenten rondom het werk en de culturele fit van groot belang zijn, is het juist nu tijd om hier extra aandacht aan te geven.

Robert Mentink is Senior Consultant medewerkerbeleving bij Integron en initiatiefnemer van het benchmarkrapport ‘Medewerkerbeleving binnen de accountancy in Nederland anno 2020’:

“Door de coronacrisis en de nieuwe werksituatie worden deze uitdagingen alleen maar groter voor accountantskantoren. Zorg dus dat je als organisatie weet wat de verwachtingen zijn van je medewerkers tijdens deze crisis. Vind je personeel bijvoorbeeld dat je voldoende communiceert over de huidige en toekomstige manier van werken? Herkennen medewerkers de ‘Employee Value Proposition’ nog en wat kan je doen om het werken tijdens een crisis toch ‘leuk’ te maken en de medewerkers verbonden te houden met de organisatie?”

Over het benchmarkrapport

De resultaten in het benchmarkrapport ‘Medewerkerbeleving binnen de accountancy in Nederland 2020’ komen voort uit de feedback die Integron heeft verzameld voor haar opdrachtgevers binnen de branche in de afgelopen 3 jaar. In totaal hebben 2885 medewerkers feedback gegeven.

Gratis rapport:

Medewerkerbeleving in de accountancy in Nederland 2020

Download nu het nieuwe benchmarkrapport gratis.

Deel dit bericht: