Nog steeds spelen verloop en verzuim bij veel organisaties een grote rol. Bijna overal is een tekort aan collega’s. Bovendien zetten hoge verzuimpercentages extra druk op de collega’s die nog wel aanwezig zijn, waardoor er weinig ruimte overblijft om op adem te komen. Dit leidt tot een vicieuze cirkel van nog meer werkdruk, verloop en verzuim. Je kunt het ook wel de ‘perfect storm’ noemen. Om als organisatie weer in rustiger vaarwater te komen, is het slim om te investeren in een gezonde werkdruk en het enthousiasmeren van medewerkers.

Uit onderzoek blijkt namelijk dat werkdruk nodig is, maar wel in een gezonde hoeveelheid. Een persoonlijke aanpak is hierbij essentieel. Iedere medewerker heeft immers een eigen belastbaarheid en persoonlijke situatie.

Hoe staat het ervoor met het enthousiasme van mijn medewerkers?

Om te meten hoe loyaal en enthousiast jouw medewerkers zijn, kun je de veel gebruikte eNPS (employee Net Promoter Score) als maatstaf hanteren. De score wordt bepaald door de vraag of je jouw werkgever zou aanbevelen bij anderen. De eNPS-score kan elk cijfer zijn tussen de -100 tot +100. Een positieve eNPS is elke score die boven de 0 uitkomt; dit betekent dat je als organisatie meer promoters hebt dan detractors (de criticasters). Dus hoe hoger de eNPS, hoe meer enthousiaste en gelukkige medewerkers.

Het enthousiasme van werkend Nederland is dit jaar voor het eerst weer gedaald. In ons laatste Employee Experience onderzoek kwam naar voren dat er een directe daling was van 4% in het aantal promoters. Dit gold voor vrijwel alle branches. Maar de meeste branches zitten nog wel op een positieve eNPS, gemiddeld een +6. Medewerkers in de installatiebranche zijn het meest enthousiast, de branche had de hoogste eNPS van +25. Net als vorig jaar wordt in de branche Facilitaire dienstverlening de laagste eNPS gemeten. Deze plek wordt dit jaar gedeeld met Groothandel. Allebei komen uit op -7.

Wanneer je inzicht hebt in het enthousiasme van je medewerkers, is het natuurlijk belangrijk om aan de slag te gaan met deze informatie. Je wilt immers dat je eNPS blijft stijgen. Maar wat levert je dit nu concreet op?

Breng je verloop en verzuim omlaag

Verloop en verzuim hebben veruit de grootste financiële impact op organisaties. Een vertrekkende medewerker kost je minimaal 12.000 euro*. Het afgelopen jaar was het gemiddelde verloop in Nederland 20%. Bij een organisatie met 100 medewerkers betekent dit dus 230.000 euro aan kosten. Een behoorlijk bedrag dus. Door te werken aan de eNPS, kun je deze kosten aanzienlijk verminderen. Van de detractors, gaf namelijk 50% aan binnen 12 maanden ergens anders te gaan solliciteren. Bij promoters ligt dit getal veel lager, namelijk op 10%. Meer enthousiaste medewerkers betekent dus minder verloop.

Ook het verzuim is bij veel organisaties een grote uitdaging. Zoals eerder genoemd zijn verhoogde werkdruk en personeelstekort hierin grote factoren. Maar ook zaken als werkplezier, trots en betrokkenheid van medewerkers spelen een rol. Een zieke medewerker kost tot 400 euro per dag, wat op kan lopen tot tonnen aan extra kosten. Uit Integrons laatste onderzoek blijkt dat minder detractors binnen je bedrijf minder verzuim betekent. Dat levert je dus heel wat op. Bereken hier hoeveel jij kunt besparen door aan de slag te gaan met je medewerkerbeleving.

Kortom, een positief stijgende eNPS betekent minder verloop en minder verzuim: enthousiaste medewerkers (promoters) zijn minder vaak ziek en vertrekken minder vaak naar een andere baan. Nu ben je vast benieuwd naar hoe je medewerkers enthousiast worden en blijven. Ik vertel je graag meer.

Zo hou jij je medewerkers happy

Voor het verbeteren van de medewerker beleving bestaat er helaas geen quick fix. Wel zijn er een aantal onderdelen die belangrijk zijn om in de gaten te houden:

  • Zorg voor een goede werkdruk: Zoals eerder genoemd is werkdruk nodig, maar een gezonde hoeveelheid. Zorg ervoor dat de werkdruk niet te hoog wordt en houd rekening met de belastbaarheid en persoonlijke situatie van de medewerker.
  • Bied flexibiliteit: Flexibiliteit wordt steeds belangrijker voor medewerkers. Dit kan bijvoorbeeld door het bieden van thuiswerkmogelijkheden, flexibele werktijden en vakantiedagen die vrij opneembaar zijn.
  • Zorg voor een positieve werksfeer: Een positieve werksfeer zorgt voor enthousiaste medewerkers. Investeer daarom in teambuildingactiviteiten en zorg voor een goede samenwerking tussen collega’s.
  • Geef aandacht en waardering: Medewerkers vinden het belangrijk om aandacht en waardering te krijgen voor hun werk. Dit kan bijvoorbeeld door het geven van complimenten, het bieden van groeimogelijkheden en het betrekken van medewerkers bij belangrijke beslissingen.
  • Luister naar de medewerkers: Luister naar wat de medewerkers te zeggen hebben en neem hun feedback serieus. Dit kan bijvoorbeeld door het organiseren van feedbacksessies of het opzetten van een feedbackplatform.

*Cijfers zijn berekend op basis van een modaal inkomen en ca. 20% van het bruto jaarloon van de vertrekkende medewerker tot de eerste drie maanden voor het inwerken van een vervangende collega.

Robert Mentink
Robert MentinkBusiness Manager Employee Experience
Robert Mentink, expert op het gebied van werkbeleving, is ruim zeven jaar in dienst als senior consultant bij Integron. In zijn werk probeert hij organisaties bewuster te maken van hun medewerkerpotentieel. Gezamenlijk gaat hij met organisaties op zoek naar hoe ze de drijfveren van alle medewerkers optimaal kunnen inzetten zodat zij wél dat stapje extra zetten voor de organisatie, elkaar en de klant. ‘Ik haal energie uit opdrachtgevers die met ons deze stappen willen zetten om echt het beste uit hun organisaties, medewerkers en klanten te halen.’
Deel dit bericht: