(function(a,s,y,n,c,h,i,d,e){s.className+=' '+y;h.start=1*new Date; h.end=i=function(){s.className=s.className.replace(RegExp(' ?'+y),'')}; (a[n]=a[n]||[]).hide=h;setTimeout(function(){i();h.end=null},c);h.timeout=c; })(window,document.documentElement,'async-hide','dataLayer',4000, {'GTM-N4FCR9':true});
Integron.nl
Integron.nl

Smallsteps: “Bevlogen medewerkers onmisbaar voor onze ontwikkeling als organisatie”

Aan ambitie geen gebrek bij Smallsteps. Deze betrekkelijk jonge onderneming wil zich ontwikkelen tot de beste kinderopvangorganisatie van Nederland.

Bevlogen medewerkers onmisbaar voor onze ontwikkeling als organisatie

Claudia ten Rouwelaar, manager HR & Training | Smallsteps

Aan ambitie geen gebrek bij Smallsteps. Deze betrekkelijk jonge onderneming wil zich ontwikkelen tot de beste kinderopvangorganisatie van Nederland. Bij Smallsteps ontstond afgelopen voorjaar de behoefte om de tevredenheid en betrokkenheid van zowel medewerkers als klanten helder in kaart te brengen. “Als basis voor strategische beslissingen,” zegt Claudia ten Rouwelaar, manager HR & Training bij Smallsteps. “En omdat we natuurlijk graag willen dat onze medewerkers en klanten ons aanbevelen bij anderen. Vandaar dat we de samenwerking hebben gezocht met Integron voor een nulmeting.”

Elke dag staan op zo’n 250 locaties in Nederland in totaal 2.800 medewerkers klaar voor 20.000 kinderen. Continu de beste zorg en juiste uitdaging biedend voor ieder kind, waarbij veel aandacht is voor pedagogische en verzorgende aspecten. Ten Rouwelaar: “Bij alles wat we doen, staan de kinderen uiteraard centraal. Wij geloven in de kracht van kinderen en geloven in de kracht van ieder kind. Smallsteps wil een kwalitatief sterke en herkenbare kinderopvangorganisatie zijn, die financieel gezond is en waar trotse en kundige medewerkers werken.”

“We willen natuurlijk graag dat onze medewerkers en klanten ons aanbevelen.”

Interessante resultaten

Met de komst van de nieuwe CEO, Jeanine Lemmens, ontstond voorjaar 2016 de behoefte om de tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers helder in kaart te brengen. “Als basis voor strategische beslissingen,” zegt Ten Rouwelaar.  “Maar ook om gevoel te krijgen bij de loyaliteit van medewerkers (Net Promotor Score), omdat we natuurlijk graag willen dat onze medewerkers – en natuurlijk klanten – ons aanbevelen bij anderen.” De resultaten van het betrokkenheidsonderzoek onder medewerkers koppelde Smallsteps aan de uitkomsten van een tevredenheidsonderzoek onder klanten. Dat leidde tot nieuwe inzichten en helpt om de juiste besluiten te nemen. “De resultaten van het medewerkertevredenheidsonderzoek waren deels voorspelbaar en deels verrassend, vertelt Ten Rouwelaar. “Met een aantal uitkomsten zijn we direct aan de slag gegaan. Nog niet alle medewerkers voelen zich bijvoorbeeld sterk betrokken bij Smallsteps. Vaak wel bij de locatie waar ze werken, maar nog niet bij de organisatie als geheel. Ook missen ze vaak aandacht voor hun persoonlijke ontwikkeling.”

Medewerkers willen zich ontwikkelen

Een grotere betrokkenheid en het ‘Smallsteps-gevoel’ overbrengen is niet van de ene op de andere dag geregeld. “Dat kost tijd en gaat stap voor stap, vertelt Ten Rouwelaar. “Het mooiste voorbeeld van de stappen die we zetten is het medewerkersevent dat we begin dit jaar organiseerden. Zo’n tweeduizend medewerkers kwamen – op hun vrije zaterdag! – samen om te delen in de visie en toekomstplannen van Smallsteps. En om te vieren dat we fantastisch werk doen. Een ander voorbeeld is de focus op persoonlijke ontwikkeling die we faciliteren door het Smallsteps College. Zodat ze kunnen werken vanuit actuele inzichten en leren van elkaar.”

Ouders horen graag wat hun kinderen precies doen

“Ook met onze klanten zoeken we nu meer verbinding,” vult Adrie Tjia, programmamanager bij Smallsteps aan. “De pedagogisch medewerkers zijn daarin natuurlijk een belangrijke schakel. Ouders horen graag wat de kinderen overdag doen en hoe ze zich ontwikkelen, blijkt uit het onderzoek. Dus ook daar gaan we mee aan de slag . Zo willen we de band tussen ouder en pedagogisch medewerker versterken. Die onderlinge band is heel belangrijk. Ouders zien onze pedagogische medewerkers echt als partner in de opvoeding. Om meer uit die band te halen, hebben we op elke locatie een klantarena georganiseerd. Dit is een openhartig gesprek tussen ouders en locatieteams die er op gericht zijn om de opvang op de locatie nog beter te maken.” Ten Rouwelaar: “We werken toe naar meer betrokkenheid van de medewerkers, verbinding met de klant en validatie van strategische keuzes. Onderzoek vormt daarin een startpunt en continu evalueren en verbeteren helpt onze ambitie te verwezenlijken. Het helpt ons om te toetsen of we ons werkelijk ontwikkelen. zoals we voor ogen hebben.”

De verwachtingen

Smallsteps is organisatiebreed aan de slag gegaan met de resultaten van het onderzoek. Om te peilen wat goed en minder goed gaat, is een volgend meetmoment van belang. Ten Rouwelaar: “Ik verwacht dat de respons van de medewerkers dan hoger komt te liggen en de medewerkers zich meer betrokken voelen bij en beter kunnen identificeren met onze organisatie.” Het volgende medewerkerwerkerbetrokkenheid onderzoek vindt plaats in deelonderzoeken. Hierdoor heeft de organisatie een continu inzicht in de werkbeleving en is het minder statisch.

“We werken toe naar meer betrokkenheid van de medewerkers, verbinding met de klant en validatie van strategische keuzes.”

Smallsteps: kinderopvangorganisatie met een duidelijke missie

Smallsteps is een betrekkelijk jonge kinderopvangorganisatie met 2.800 medewerkers en 250 locaties in Nederland. De onderneming, die is gestart in 2014, heeft een duidelijke missie: de allerbeste kinderopvang bieden. Dit doen zij vanuit het ‘geloof in de kracht van ieder kind.’ Elke dag staan teams van creatieve en pedagogische medewerkers klaar voor zo’n 20.000 kinderen. Zij maken Smallsteps.

Gratis rapport:

Rapport: Employee Experience in Nederland 2024

Hoe beleeft werkend Nederland het werk? Lees het in het nieuwe onderzoek naar de medewerkerbeleving in Nederland. Download nu het gratis rapport.

Employee-Experience-2024-Integron-thumb

Meer klantcases

Klantbeleving als sleutel voor klantbehoud binnen de industrie in 2024

De industrie staat voor een uitdagend klimaat waarin verdere groei niet vanzelfsprekend is. Het behoud van klanten is cruciaal, waarbij klantbeleving de sleutel vormt. Met een gemiddelde Net Promoter Score (NPS) van +34 zien we een bescheiden stijging vergeleken met het voorgaande jaar. Dit duidt op stabiele klantenbinding binnen de sector.

“Internationaal klantonderzoek biedt bruikbare inzichten op weg naar topperformerschap”

BekaertDeslee is wereld- en marktleider B2B op het gebied van matrasstoffen en matrastextiel. Vanuit het hoofdkantoor in het Belgische Waregem en via haar acht business units en 24 vestigingen, onder meer in Noord- en Zuid-Amerika, Europa en Azië, bedient ze zo’n 1.500 klanten wereldwijd. Klanttevredenheid en klantbeleving staan hoog in het vaandel bij het bedrijf. Bekaert Deslee heeft in samenwerking met en door Integron een internationaal klantonderzoek laten uitvoeren in veertig verschillende landen. “Dat onderzoek heeft ons veel bruikbare inzichten gebracht. De meeste daarvan waren ons al bekend, maar het is goed om ze bevestigd te zien, zodat we kunnen gaan werken aan opvolging en verbetering waar nodig”, aldus Hans Dewaele, Chief Commercial Officer (CCO) bij BekaertDeslee.