(function(a,s,y,n,c,h,i,d,e){s.className+=' '+y;h.start=1*new Date; h.end=i=function(){s.className=s.className.replace(RegExp(' ?'+y),'')}; (a[n]=a[n]||[]).hide=h;setTimeout(function(){i();h.end=null},c);h.timeout=c; })(window,document.documentElement,'async-hide','dataLayer',4000, {'GTM-N4FCR9':true});
Integron.nl
Integron.nl

Politie eenheid Den Haag: “employee journey mapping-sessies halen ‘energielekken’ boven water”.

Integron is aan de slag gegaan met drie employee journey mapping-sessies voor de Politie eenheid Den Haag: "waardevolle inzichten en concrete aanknopingspunten op waar we wat mee kunnen”

Politie eenheid Den Haag: “employee journey mapping-sessies halen ‘energielekken’ boven water”

Binnen Politie Eenheid Den Haag zijn verschillende politieteams actief die allemaal hun eigen taakgebieden hebben, variërend van ordehandhaving tot opsporing en aanpak delicten met een hoge impact, zoals fraude en jeugdcriminaliteit . Waar nodig werken de verschillende teams en diensten samen. Bij de politie heerst een relatief hoge werkdruk. “Om te peilen door welke factoren in de dagelijkse werkzaamheden we energie verliezen, hebben we Integron ingeschakeld. Die is in de periode maart tot mei 2021 met drie employee journey mapping-sessies aan de slag gegaan om voor het districtsrechercheteam de ‘energielekken’ boven water te krijgen. Dat levert ons waardevolle inzichten en concrete aanknopingspunten op waar we wat mee kunnen”, zegt Eric van der Zanden, operationeel specialist en programmaleider Podium voor goed Politiewerk bij de politie Den Haag.

Politie-eenheid-Den-Haag-Employee-Journey-Mapping---uitgelicht

Om de medewerkerbeleving in beeld te brengen, maakt de politie ook gebruik van een jaarlijkse medewerkersmonitor. “Dat is een lange vragenlijst waar je echt even voor moet gaan zitten. Veel collega’s hebben die tijd niet. De respons is dan ook over het algemeen laag. Vandaar dat we met wat meer persoonlijke en kleinschalige sessies wilden inzoomen op de beleving en kijken waar we ‘energie’ op verliezen”, aldus Van der Zanden. “We hebben met twaalf leden van het  districtsrechercheteam de eerste sessie gehouden op een externe locatie. Daar hebben we het hoe en wat uitgelegd over employee journey mapping. We hebben vervolgens de individuele deelnemers laten opschrijven waar ze in hun dagelijkse werk tegenaanlopen vanaf het moment dat ze binnenkomen op het bureau totdat ze uiteindelijk ’s avonds weer naar huis gaan. Deze input hebben we meteen verwerkt in een online tool, waardoor zich realtime een reis vormde. Dit helpt om direct op de momenten die er toe doen de verdieping te zoeken met het team en inzichtelijk te maken hoe en waar de beleving verbeterd kan worden”, zegt Mirela Kahrimanovic, research consultant bij Integron en een van de begeleiders van de sessies.

Relatief kleine ongemakken

“Niet alleen in de eerste sessie, maar ook in de andere sessies zien we dat het vaak gaat om relatief kleine zaken die voor ongemak zorgen. De uitkomsten tonen dat het werk leuk gevonden wordt, alsook de omgang met de collega’s. Het ongenoegen zit ‘m meer in zaken als rommel op de werkvloer, computers en toebehoren die niet compleet zijn, en het verrichten van werkzaamheden die niet tot de hoofdtaken behoren, zoals administratief tijdrovende overdrachten verzorgen en het maken van briefings. Ook hebben collega’s vaak moeite om een werkplek te vinden in het politiebureau. We hebben flexplekken, dus mensen moeten er echt naar op zoek. Dat is soms lastig. De ‘energielekken’ zitten dus voor een belangrijk deel in de facilitaire hoek. Het is aan de teamchef en het team zelf om daar iets mee te doen. En dat gebeurt ook”, aldus Van der Zanden. “Wat mooi is, is dat de sessiedeelnemers met sommige zaken direct aan de gang zijn gegaan, zoals het aanscherpen van de briefings. Andere aandachtspunten, waaronder de werkplekken, hebben wat meer voeten in de aarde. Daar zijn meer partijen bij betrokken. De werkplekken worden namelijk van tevoren toegekend; die kun je niet à la minute en ter plekke wisselen van gebruiker. Daar wordt nu gekeken naar mogelijke oplossingen.”

“Het gaat vaak  om relatief kleine zaken die voor ongemak zorgen.” 

Vinger op de zere plek

Volgens Van der Zanden leverden de uitkomsten van de sessies geen  grote verrassingen op. “Er kwamen zogezegd geen lijken uit de kast, maar het is goed om bevestigd te krijgen waar de schoen wringt. Integron doet dat goed, professioneel en met kennis van zaken. Dan zie je ook dat zij als extern bureau doorvragen en meningen en verbeterpunten boven tafel krijgen. Want wat voor ons vanzelfsprekend is, hoeft dat voor anderen natuurlijk niet zo te zijn. Binnen de politie heerst er een cultuur waarin je als collega’s voor elkaar opkomt en elkaar in bescherming neemt. We zijn tenslotte afhankelijk van elkaar. Veel politiemedewerkers vinden het moeilijk om elkaar aan te spreken op gedrag of directe feedback te geven. Dat is dan ook eerder uitzondering dan regel. Overigens hebben we niet alleen gekeken naar ‘energielekken’, maar ook waar de medewerkers een energieboost van krijgen. Dat zijn onder meer de meldingen waar de collega’s naartoe moeten – dus het dagelijkse politiewerk – en het na een lange werkdag weer huiswaarts keren met een gevoel dat ze goed en nuttig werk hebben geleverd.”

“Er kwamen zogezegd geen lijken uit de kast, maar het is goed om bevestigd te krijgen waar de schoen wringt.”

Vervolg

Van der Zanden is positief over de sessies en de inhoud ervan. “Ook de teamchef en de deelnemers waren enthousiast dat ze op deze manier konden aangeven hoe zij hun werk beleven en wat er waar beter kan. De sessies krijgen dan ook zeker een vervolg. Na de zomer staan er nog een paar gepland. Daarnaast zal er op termijn een verkort onderzoek worden uitgevoerd, waarin de uitkomsten van de sessies breder worden getoetst over de hele populatie. Om ontwikkelingen in de tijd te managen gebeurt dat twee keer. Dit alles doen we ook weer met Integron die hierin vanwege haar expertise het voortouw neemt. De samenwerking met hen verloopt uitstekend.” “Dat is fijn om te vernemen” vult Kahrimanovic aan. “Dankzij de goede feedback binnen deze sessies hebben andere teams buiten het programma er ook positieve geluiden over gehoord en willen wellicht kennismaken met ons. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee.” Van der Zanden vervolgt. “Het goede van de sessies is dat ze ook een steentje bijdragen aan de werkzaamheden rondom gebiedsgebonden politiewerk en Podium voor goed Politiewerk. Zelf ben ik programmaleider van dat ontwikkelprogramma waarin verschillende thema’s centraal staan, zoals het thema ‘Team en Teamchef in positie’ dat aangeeft waar je als team staat. De sessies leveren hier ook waardevolle informatie voor. Op deze manier kunnen we de kwaliteit van onze dienstverlening een podium geven en waar nodig verbeteren.”

“Ook de teamchef en de deelnemers waren enthousiast dat ze op deze manier konden aangeven hoe zij hun werk beleven en wat er waar beter kan. De sessies krijgen dan ook zeker een vervolg.”

Over Politie Eenheid Den Haag

Bij Politie Eenheid Den Haag kunnen mensen terecht om aangifte te doen of voor algemene inlichtingen. Naast het handhaven van de openbare orde en veiligheid in de wijken, verleent de politie hulp en spoort ze daders van strafbare feiten op. De politie werkt nauw samen met de gemeente, de brandweer, ziekenhuizen en sociale hulpverlening en onderhoudt contacten met wijkverenigingen, woningbouwcoroporaties, scholen en winkeliersverenigingen.

Voor meer informatie: www.politie.nl

Wil je ook bevlogen en productievere medewerkers?

Ontdek onze onderzoeks- en adviesoplossingen voor Employee Experience Feedback.

Ook het beste uit jouw medewerkers halen?

Vraag een offerte of informatie aan via onderstaand formulier.

Hidden
Hidden
Naam(Vereist)
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Privacy en cookie statement

Ik help je graag verder

Consultant - Guido van Buul
Guido van Buul

Consultant

Lees ook:

8 tips voor een goede offboarding; maak ambassadeurs van je vertrekkende medewerkers!

Waar het voor de coronacrisis vechten was om personeel, verschuift de aandacht nu van onboarding en development naar offboarding. Hoe je ook hier het verschil maakt in de Employee Journey, vertelt Robert Mentink aan de hand van 8 tips.

Nummer 1-uitdaging van werkgevers voor 2023: medewerkers behouden en binnenhalen

De employee journey experience is veranderd en vraagt om meer aandacht van HR Nederland. Onboarden, maar ook offboarden is belangrijker dan ooit. Organisaties moeten meer oog hebben voor nieuwe, bestaande én vertrekkende medewerkers.