Integron.nl
Integron.nl

Combinatie van intern klantonderzoek en Covid-survey geeft waterschap Hollandse Delta handvatten voor eigentijds werkgeverschap en kantoor van de toekomst

Naast nieuwe inzichten die het interne klantonderzoek voor het Facilitair Bedrijf opbrengt, geeft de COVID-19 survey Waterschap Hollandse Delta handvatten voor het vormgeven van toekomstige scenario’s.

Combinatie van intern klantonderzoek en Covid-survey geeft waterschap Hollandse Delta handvatten voor eigentijds werkgeverschap en kantoor van de toekomst

Job Heerink – Facilitair Regisseur | Richard Moerenhout – Hoofd afdeling Projecten & Uitvoering bij waterschap Hollandse Delta

Integron voerde dit jaar twee onderzoeken uit voor waterschap Hollandse Delta (WSHD). In het voorjaar een intern klantonderzoek naar de facilitaire dienstverlening en kort daarop volgde de Covid-survey onder alle medewerkers. Lees hieronder wat de aanleiding was voor beide onderzoeken, hoe de onderzoeken elkaar aanvullen en wat de resultaten waterschap Hollandse Delta hebben gebracht!

Holandse-delta-covid-medewerker-en-facilitair-onderzoekl

Job Heerink, Facilitair Regisseur, is bij het waterschap verantwoordelijk voor zo’n 30 contracten in de soft services, oftewel op het gebied van schoonmaak, catering, receptie, etc.

‘’Ik merkte dat er behoefte was aan een evaluatie van onze dienstverlening. Wat vindt men nou eigenlijk van ons en op welk niveau staan we?’’ Dit was de aanleiding voor een onderzoek onder de interne klanten van de facilitaire dienstverlening. “Ik kende Kay Sijbrandij (consultant bij Integron en gespecialiseerd in facility onderzoek) al vanuit het netwerk en had veel vertrouwen in Integron. Zo is het balletje gaan rollen en hebben we een onderzoek opgestart.’’

De combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoekdata is voor het waterschap erg waardevol.

Job Heerink: ‘’De cijfers laten je zien wat er reeds goed gaat en waar we nog aan moeten werken. De prioriteitenmatrix van Integron is mijn ‘praatplaat’ geworden tijdens meetings en geeft ons als het ware huiswerk en doelen voor de toekomst. Daarbij geven de open antwoorden een extra verdieping. De onderliggende zaken komen daarin naar boven. De inzichten uit het onderzoek zorgen ervoor dat wij onze jaarplanning beter kunnen vormgeven. Zo hebben we extra uren ingepland voor aspecten die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen. We gaan dit onderzoek nu jaarlijks uitvoeren, zodat we onszelf kunnen blijven verbeteren.’’

Richard Moerenhout is Hoofd van de afdeling Projecten & Uitvoering. De projecten die de afdeling uitvoert, bestaan hoofdzakelijk uit onderhoud en innovatie van waterkeringen, wegen, watersystemen en de waterketen (zoals de zuivering). Daarnaast is hij vanuit het managementteam ook nauw betrokken bij de interne bedrijfsvoering.

‘’Aan het begin van de corona uitbraak waren wij op een rij aan het zetten wat er allemaal operationeel geregeld moest worden. Hoe kunnen de werknemers van WSHD zo goed mogelijk hun werk blijven doen en wat moeten we regelen in het kader van thuiswerken? Vanuit de organisatie kregen wij ook veel vragen over het thuiswerken, zoals: Hoe pakken we een en ander aan en is het thuiswerken een blijvertje? Wij hadden als team bedrijfsvoering behoefte aan een algemeen beeld over hoe onze mensen de huidige situatie ervaren. Daarbij waren we bijvoorbeeld ook benieuwd of iedereen nog gezond en gelukkig is en of men zich zorgen maakt. Bovendien zijn we bezig met het uitwerken van scenario’s voor de periode na de corona crisis; als we weer terug mogen naar kantoor. Het is daarbij ook belangrijk te kijken naar wat we kunnen leren van de huidige periode.’’

Tijd- en plaats onafhankelijk werken is in een stroomversnelling geraakt bij WSHD en dat creëert behoefte aan feedback vanuit de medewerkers.

Richard: ‘’Deze corona situatie heeft ook positieve dingen opgeleverd. Ik merk dat overleggen nu veel sneller gaat. Daarnaast waren we vóór corona al een beetje bezig met het tijd- en plaats onafhankelijk werken, maar dat heeft nu een vlucht genomen. Mensen zijn over de drempel van het thuiswerken heen. Dat maakt dat wij onszelf de vraag stellen ‘Wat is straks het eigentijds werkgeverschap? Hoe willen we dat invullen.’ Daar hadden we deze Covid-survey gewoon voor nodig. Het onderscheid tussen onze ‘binnen en buiten’ mensen is daarbij ook van belang. De mensen die op de buitenlocaties werken, die kunnen hun werk niet vanuit huis doen en komen dus nog op locatie. Die verschillende ervaringen en behoeften van medewerkers zijn belangrijk om in kaart te brengen. Evenals de verschillen tussen afdelingen en het verschil in thuissituaties. Woon je alleen, of met een partner of een gezin, dat soort zaken hebben ook allemaal invloed op het thuiswerken en hoe iemand zich voelt.’’

WSHD merkt een duidelijke verandering in de algemene mening over thuiswerken en de functie van het hoofdkantoor.

Richard: ‘’Voorheen was het een soort vanzelfsprekendheid dat je naar kantoor ging. Thuiswerken deed je bijvoorbeeld als je heel geconcentreerd moest werken en een rapport moest afmaken. Door corona heeft thuiswerken een andere betekenis gekregen. Heel veel mensen zeggen dat het hen meevalt en dat ze het eigenlijk wel prettig vinden. Dus wij waren heel benieuwd hoe de medewerkers nu naar het hoofdkantoor kijken. Dat geeft ons input om scenario’s te bedenken over de functie van het hoofdkantoor. Is het meer een ontmoetingsplek, samenwerkingsplek en/of inspiratieplek dan een hardcore werkplek? Dat betekent dan ook wel iets voor de inrichting van het kantoor en de wijze waarop je met elkaar samenwerkt.’’

De Covid-survey biedt waterschap Hollandse Delta handvatten voor het vormgeven van toekomstige scenario’s.

Richard: ‘’Het onderzoek heeft ons meegegeven dat thuiswerken een blijvertje is. Zo hebben we gevraagd wat men het ideale aantal dagen vindt om thuis te werken. De grootste groep wil dat het liefst 50/50, oftewel een balans tussen thuis en op kantoor werken. Die groep was er vroeger niet of minder, maar 1 of 2 dagen thuiswerken vinden echt veel mensen prettig. We gaan nu ook per afdeling de verdieping in. Ook voor de leidinggevenden is het belangrijk om te weten waar de behoeften liggen.’’ Job: ‘’Communicatie is in deze tijd nog belangrijker geworden. Zo stuurde onze directie op gegeven moment vrijwel dagelijks een bericht, dat werd erg goed ontvangen. In het onderzoek gaf 90% van de medewerkers ook aan dat ze in de corona situatie tijdig geïnformeerd zijn door WSHD. Zulke cijfers doen ons goed!’’

Beide onderzoeken – het interne klantonderzoek over de facilitaire dienstverlening en de Covid-survey – hebben raakvlakken en vullen elkaar aan.

Job: ‘’In beide onderzoeken zitten vragen die te maken hebben met materialen en voorzieningen. Vanuit beide onderzoeken halen we input voor de vraag ‘hoe gaan we om met het kantoor in de toekomst’. Daarnaast was de Covid-survey ook gericht op het psychosociale; hoe gaat met je, hoe kun je werk en privé combineren? Ik denk dat de onderzoeken elkaar aanvullen.’’ Richard: “Inderdaad. Beide onderzoeken leveren input voor hoe we het kantoor opnieuw kunnen uitvinden. Er moet een nieuwe mix komen. Het ene onderzoek geeft wat meer inzicht qua opnieuw uitvinden van samenwerken en ‘wat verwacht je van kantoor?’ Het andere onderzoek is meer ‘wat betekent dat dan voor de inrichting’, oftewel het facilitaire stuk. Het begint al bij de voordeur, hoe je binnenkomt. Zo moet de receptie ‘corona proof’ zijn. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de receptie het heel goed doet, dus dat wil je graag zo houden.’’

Deze twee onderzoeken vormden de eerste samenwerking tussen waterschap Hollandse Delta en Integron en dit is zeer goed bevallen.

Job: ‘’Ik ben blij met de manier waarop Integron ons heeft ontzorgd. Zij hebben het hele proces bewaakt en het onderzoek uitgerold. Dat was heel prettig.’’ Richard: “Wij hebben heel snel met jullie kunnen schakelen. Daarnaast is Integron op een goede manier kritisch, bijvoorbeeld op de vragenlijst. Dat maakt dat je in een later stadium veel aan de resultaten hebt. Je kan er echt wat mee.’’

Over waterschap Hollandse Delta

Waterschap Hollandse Delta zorgt op de Zuid-Hollandse Eilanden voor schoon en voldoende water en voor veilige dijken en wegen. WSHD houdt zich onder andere bezig met het zuiveren van het afvalwater en het zorgen voor een goede waterkwaliteit voor waterplanten en -dieren. Waterschap Hollandse Delta heeft dijken en duinen die het land beschermen tegen het water. Ook zorgt het waterschap voor veilige wegen in Zuid-Holland Zuid.

Ook het beste uit jouw medewerkers halen?

Vraag een offerte of informatie aan via onderstaand formulier.

Hidden
Hidden
Naam(Vereist)
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Privacy en cookie statement

Ik help je graag verder

Consultant - Guido van Buul
Guido van Buul

Consultant

Lees ook:

“Winnen Medewerker Beleving Award is mooie stimulans om het goed te blijven doen”

"Als nuchtere Tukkers houden we na het winnen van deze prachtige prijs ook gewoon de focus op ons dagelijkse werk”. Hoe Twente Milieu als topperformer op het gebied van medewerkersbeleving de focus houdt op eigen medewerkers voor een optimale dienstverlening, lees je hier.

“Inzicht in verwachtingen nieuwe klanten bij onboarding essentieel”

PreZero wil iedereen laten zien dat gebruik en hergebruik van grondstoffen veranderd kunnen worden. Het bedrijf haalt afval op en maakt er nieuwe grondstoffen van. Ze denkt actief mee met de klant als het gaat om duurzaamheidsvraagstukken en recycling. Landelijk en lokaal. Het bedrijf heeft oog voor bestaande klanten en zeker ook voor nieuwe. “Hoe kijken ze tegen ons aan? Wat verwachten ze van ons? Wat gaat goed en wat kunnen we in hun ogen beter doen? Dat willen we weten. Daarom voeren we  samen met Integron een pilot uit voor een KTO onboardingsonderzoek”, zegt Yoni van Dongen, teamleider customer care bij PreZero.

Communicatiekloof in de afvalbranche bedreigt tevredenheid van klanten, medewerkers en bewoners

De behoefte aan duidelijke communicatie, het waarborgen van welzijn en ontwikkeling van medewerkers, en het voldoen aan de hoge verwachtingen van bewoners en klanten zet de afvalbranche op scherp. Dit blijkt uit het recent uitgebrachte benchmarkrapport van Integron. De uitkomsten zijn gebaseerd op medewerkers-, klant- en bewonersonderzoeken die het onderzoeks-en adviesbureau Integron heeft uitgevoerd voor tientallen afvaldienstverleners.