Employee journey maakt belangrijkste momenten en ervaringen medewerkers inzichtelijk

Hoe vinden en binden wij de beste medewerkers? Dat is dé vraag binnen veel organisaties in tijden van economische voorspoed, waarin de behoefte aan talent groter is dan het aanbod. Voor het geven van antwoorden op deze vraag is de employee joumey een ‘hot’ item binnen het HR-landschap. De employee journey maakt per fase – onboarding, development en offboarding – de belangrijkste momenten en ervaringen van medewerkers inzichtelijk.

Robert Mentink, Senior Consultant bij Integron:

“Sinds dat de economie weer op volle toeren draait, zien we een kentering in de wensen van werkgevers in Nederland. Volstaat het tweejaarlijkse medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) nog wel, terwijl onze organisatie en de markt om ons heen zich in hoog tempo vernieuwen? Moeten we de medewerker niet vaker vragen om feedback om deze ontwikkelingen inzichtelijk te maken? En wat is het effect hiervan op de journey die de medewerker maakt door onze organisatie?” 

Werkgevers hebben moeite om het beste uit medewerkers te halen

Nederlandse werkgevers hebben niet alleen moeite om het beste uit medewerkers te halen tijdens de onboarding fase. Slechts 37% van de medewerkers in de development fase geeft namelijk aan voldoende kennis en vaardigheden te hebben om het huidige werk aan te kunnen. Dit sluit aan bij wat medewerkers in de offboarding fase aangeven als belangrijkste reden van vertrek bij hun werkgever: de inhoud van het werk, gevolgd door de sfeer bij de organisatie en baanzekerheid.

Voorkomen is beter dan genezen

Dure wervingscampagnes, toenadering zoeken tot nog meer intermediairs en het vergroten van het recruitmentteam leveren niet altijd het gewenste resultaat op. Wat als medewerkers nu langer blijven werken voor de organisatie en ze zo enthousiast zijn over hun werkgever dat ze actief referrals aandragen? Ofwel: de medewerker als ambassadeur van de organisatie!

Employee Journey Experience Rapport

Onderzoeks- en adviesbureau Integron lanceert het eerste ‘Employee Journey Experience Rapport’, een benchmarkrapport dat inzicht biedt in de belangrijkste momenten en ervaringen van medewerkers in Nederland. De data in het rapport zijn afkomstig uit het jaarlijkse grootschalige onderzoek dat Integron uitvoert naar de medewerkerbeleving in Nederland. In dit onderzoek zijn voor het eerst de verschillende fases binnen de employee journey onderzocht die in het ‘Employee Journey Experience Rapport’ worden toegelicht.

Arjen Maliepaard, Managing Director bij Integron:

“Er wordt veel gesproken over de employee journey, maar organisaties missen handvaten om aan de slag te gaan en weten niet wat goed of niet goed is. Met dit benchmarkrapport bieden we een houvast aan HR Nederland.”

Deel dit bericht: