1. Doelgericht werken

Een duidelijk doel is de sleutel tot succesvolle feedbackverzameling. Voordat feedback wordt opgehaald, is het belangrijk om te definiëren wat je ermee wilt bereiken. Wil je bijvoorbeeld de medewerkerstevredenheid vergroten? Of de betrokkenheid verhogen? Door een duidelijk doel voor ogen te hebben, kan de feedback gericht worden verzameld en kunnen de resultaten effectief worden gebruikt om veranderingen door te voeren.

2. Bepalen van relevante KPI’s

Het bepalen van relevante Key Performance Indicators (KPI’s) is een andere belangrijke stap. KPI’s zoals de Employee Net Promoter Score (eNPS), responspercentage, trots, werkgeluk en leiderschapsresultaten kunnen waardevolle inzichten bieden over de tevredenheid van medewerkers. Ook is het goed om deze KPI’s te vergelijken met sectorresultaten om een referentiepunt te hebben en te begrijpen waar de organisatie staat in vergelijking met anderen. Door deze vergelijkingen kunnen zwakke punten worden geïdentificeerd en gerichte verbeteringen worden aangebracht.

3. Een stip aan de horizon zetten

Om de voortgang te meten en te beoordelen of het ophalen van feedback succesvol is geweest, zet je als organisatie een stip aan de horizon. Hiermee geef je antwoord op de vraag: waar wil je in de toekomst staan met de gekozen KPI’s? Door meetbare doelen en tijdsgebonden targets te stellen, kan de organisatie de voortgang volgen en bepalen of de genomen maatregelen zijn vruchten afwerpen. Dit helpt ook bij het communiceren van de visie en het betrekken van medewerkers bij de inspanningen om de feedbackcultuur te verbeteren.

4. Integratie met bestaande initiatieven

Het is eveneens van belang dat feedback aansluit bij bestaande initiatieven en plannen binnen de organisatie. Of het nu gaat om een cultuurprogramma, leiderschapstraject, fusie of jaarplannen van leidinggevenden, feedback moet geïntegreerd worden in de bestaande structuren. Door bijvoorbeeld de A3 methode (lean six sigma) als basis voor verbeterplannen te gebruiken, kan elke leidinggevende op dezelfde manier feedback opnemen in zijn of haar plan. Dit bevordert consistentie en zorgt ervoor dat de feedback niet geïsoleerd blijft, maar daadwerkelijk wordt omgezet in actie.

5. Overvragen van medewerkers voorkomen

Verder is het essentieel om medewerkers niet te overvragen als het gaat om feedback. Het is beter om minder meetmomenten te hebben, maar wel met een uitgebreide en passende opvolging, dan continu om feedback te vragen en er niets mee te doen. Kies vaste momenten in het jaar om feedback te verzamelen, zodat medewerkers weten wat ze kunnen verwachten en er consistentie wordt gecreëerd. Het opvolgen van de feedback is net zo belangrijk als het verzamelen ervan.

6. Betrekken van stakeholders

Last but not least, het voorbeeld moet van bovenaf komen. Het is cruciaal dat de directie betrokken is bij het ophalen van feedback, dat de ondernemingsraad (OR) actief het belang van feedback uitdraagt en dat HR optimaal wordt ingezet. Wanneer managers het belang van feedback erkennen en ondersteunen, zullen anderen volgen. Door de betrokkenheid van alle belanghebbenden te waarborgen, wordt de weg vrijgemaakt voor een effectieve feedbackcultuur.

Kortom, het ophalen van medewerker feedback vereist consistentie, structuur en regelmaat. Het doel, de bepaling van relevante KPI’s, het stellen van een stip op de horizon en de integratie met bestaande initiatieven zijn allemaal cruciale elementen. Door deze aanpak te volgen, kunnen organisaties een cultuur van feedback creëren die bijdraagt aan groei, verbetering en het welzijn van de medewerkers. Wat zijn jouw feedbackuitdagingen? We helpen je graag met het vinden van de juiste oplossingen! Neem contact met ons op via onderstaand formulier.

Robert Mentink
Robert MentinkBusiness Manager Employee Experience
Robert Mentink, expert op het gebied van werkbeleving, is ruim zeven jaar in dienst als senior consultant bij Integron. In zijn werk probeert hij organisaties bewuster te maken van hun medewerkerpotentieel. Gezamenlijk gaat hij met organisaties op zoek naar hoe ze de drijfveren van alle medewerkers optimaal kunnen inzetten zodat zij wél dat stapje extra zetten voor de organisatie, elkaar en de klant. ‘Ik haal energie uit opdrachtgevers die met ons deze stappen willen zetten om echt het beste uit hun organisaties, medewerkers en klanten te halen.’
Deel dit bericht: