For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacy & Cookiebeleid.
Ik Accepteer

Waarom goede onboarding bijdraagt aan succes

Het aantrekken en behouden van talent wordt steeds uitdagender. Door veranderde behoeften en wensen is het essentieel voor organisaties om meer oog te hebben voor nieuwe medewerkers. Een positieve onboarding ervaring speelt een hier een grote rol in. Een goede onboarding biedt meerdere voordelen:

  • Nieuwe medewerkers kunnen snel in hun rol opgaan en bijdragen aan de organisatie. Dit bevordert de productiviteit en helpt bij het behalen van bedrijfsdoelen.
  • Het draagt bij aan de betrokkenheid van medewerkers vanaf het begin. Een goede start vergroot de kans dat medewerkers zich emotioneel verbonden voelen met de organisatie en haar doelstellingen.
  • Een positieve onboarding ervaring vermindert het risico van vroegtijdig vertrek. Wanneer medewerkers zich gewaardeerd voelen en een duidelijk pad hebben voor hun ontwikkeling, zijn ze meer geneigd om te blijven.
  • Door nieuwe medewerkers te voorzien van de nodige kennis en vaardigheden, wordt de kloof tussen verwachtingen en realiteit verkleind. Dit resulteert in een soepelere overgang en minder frustratie.

De succesformule van een goede onboarding

In de onboarding fase wordt direct de toon gezet voor de start van het dienstverband van de medewerker. Het niveau van aandacht dat aan hen wordt besteed, vertelt veel over de organisatiecultuur. Het opstellen van een gestructureerd plan voor de eerste 30, 60 en 90 dagen is erg belangrijk. Denk na over hoe de nieuwe collega binnen de organisatie geïntroduceerd wordt en wie er bij dit proces betrokken worden. En hoe zorg je voor een goede binding, zelfs wanneer er veel op afstand wordt gewerkt?

Het is overduidelijk dat de inwerkperiode enorm belangrijk is voor een nieuwe medewerker. Niet alleen voor de medewerker, maar ook voor de organisatie. Toch blijkt uit dit onderzoek dat het moeilijk is om de gedane mooie beloftes in de sollicitatieprocedure waar te maken. Momenteel geeft maar liefst 26% van de medewerkers aan dat het van tevoren geschetste beeld over de werkgever niet overeenkomt met de huidige realiteit. Medewerkers vinden onder meer dat de uitdaging, doorgroeimogelijkheden, de cultuur en werkomstandigheden afwijken van het beeld dat hen geschetst is.

Maar liefst 26% van de medewerkers aan dat het van tevoren geschetste beeld over de werkgever niet overeenkomt met de huidige realiteit

Hoe het wel moet; tips voor een succesvolle onboarding

  • Stof je ‘buddyconcept’ af, want vanaf het allereerste moment van ontvangst heeft iedereen een vriendelijk gezicht nodig waar ze terechtkunnen.
  • Organiseer een onboarding-dag. Geef mensen een ervaring mee, want deze heeft blijvend impact.
  • Alles wat je aandacht geeft groeit. Schenk oprecht aandacht aan je nieuwe medewerker. Erkenning en waardering zijn super belangrijk.
  • Zorg voor goed werkende middelen. Zeker in situaties waarin (veel) wordt thuisgewerkt wil je voorkomen dat iemand zich (digitaal) op een eiland voelt.
  • Onthoud dat iemands avontuur begint met de handtekening: de pre-boarding (dus van handtekening tot eerste dag).
Robert Mentink
Robert MentinkBusiness Manager Employee Experience
Robert Mentink, expert op het gebied van werkbeleving, is ruim zeven jaar in dienst als senior consultant bij Integron. In zijn werk probeert hij organisaties bewuster te maken van hun medewerkerpotentieel. Gezamenlijk gaat hij met organisaties op zoek naar hoe ze de drijfveren van alle medewerkers optimaal kunnen inzetten zodat zij wél dat stapje extra zetten voor de organisatie, elkaar en de klant. ‘Ik haal energie uit opdrachtgevers die met ons deze stappen willen zetten om echt het beste uit hun organisaties, medewerkers en klanten te halen.’
Deel dit bericht: