Blue Monday: het is de meest deprimerende dag van het jaar, ga jij vol energie naar huis?

Uit het grootschalige onderzoek van Integron naar Werkbeleving in Nederland 2016 blijkt dat 17% van werkend Nederland in de gevarenzone zit. Zij geven aan niet of in zwakke mate met voldoende energie naar het werk te gaan. Aan het einde van de werkdag stemt dit beeld nog wat somberder. Bijna één op de drie werkenden geeft aan niet of in zwakke mate met voldoende energie weer naar huis te gaan.

Positief is dat 35% procent van werkend Nederland aangeeft absoluut met voldoende energie naar het werk te gaan. Daarnaast stelt nog eens 47% procent dit in sterke mate te doen. Aan het einde van de werkdag zijn deze percentages geslonken tot respectievelijk 27% en 44% procent.

Blue Monday: het is de meest deprimerende dag van het jaar, ga jij vol energie naar huis?

Blue Monday: het is de meest deprimerende dag van het jaar, ga jij vol energie naar huis?

Het beste uit medewerkers halen

Blue Monday: het is de meest deprimerende dag van het jaar, ga jij vol energie naar huis?Blue Monday: het is de meest deprimerende dag van het jaar, ga jij vol energie naar huis?20% van werkend Nederland stelt het beste uit zichzelf te halen voor de organisatie. 13% geeft aan dat de organisatie ervoor zorgt dat men het beste uit hen haalt. De branches ICT (19%), installatie (16%) en professionele dienstverlening (16%) zijn hierin uitschieters. Binnen de overheid geeft maar 7% aan dat de organisatie het beste uit hen haalt.

Kijkend naar leeftijd zijn naar mate deze toeneemt, werknemers sterker van mening dat de organisatie het medewerkpotentieel optimaal benut. Zo geeft 10% van werknemers onder de 30 aan dat de organisatie het beste uit hen haalt. Bij medewerkers tussen de 30 en 60 is dat gemiddeld 12% en bij 60-plussers zelfs 17%.

Neem voor informatie over de onderzoeksresultaten met betrekking tot branche, leeftijd en functie, contact op met Integron via info@integron.nl.

Gratis rapport:

Rapport: Employee Experience in Nederland 2023

Hoe beleeft werkend Nederland het werk? Lees het in het nieuwe onderzoek naar de medewerkerbeleving in Nederland. Download nu het gratis rapport.

EX2023-thumbnail

Gerelateerde berichten

Veerkracht Nederlandse beroepsbevolking niet slecht, maar kan zeker beter

De gemiddelde veerkrachtscore van werkend Nederland is een 7,4. Geen slecht cijfer, maar nog wel verwijderd van een minimale gewenste score van 7,8. Het laat zien dat Nederlandse medewerkers over het algemeen beschikken over een redelijke veerkracht. Ofwel: ze hebben het vermogen zich aan te passen aan nieuwe situaties en kunnen weer terugbuigen na een tegenslag. Zo blijkt uit recent onderzoek van Team Heartbeats en Integron onder 5.100 werkende Nederlanders in verschillende branches.

Whitepaper: Veerkracht in Nederland 2023

Shit happens. Maar hoe ga je hier nu mee om? Het antwoord ligt bij veerkracht. Lees in het whitepaper 'Hoe veerkrachtig is Nederland?', hoe het ervoor staat met de veerkracht van de beroepsbevolking. Download gratis.

Enthousiasme over werk en werkgever daalt bij Nederlandse werknemers

Voor het eerst sinds een paar jaar is het aantal promoters gedaald bij Nederlandse bedrijven. Van 31% in 2022 naar 27% in 2023. Minder promoters betekent minder enthousiaste medewerkers die hun werkgever zouden aanbevelen bij anderen. Opvallend is dat de gemiddelde tevredenheid van Nederlandse werknemers juist iets is gestegen: 7,5 in 2023 tegenover 7,4 in 2022. Dit blijkt uit ons nieuwe medewerkerbelevingsonderzoek onder zo’n 5.000 deelnemers verdeeld over dertien branches. Lees meer en download hier het rapport.

2019-02-13T16:57:37+01:00Tags: |