Blue Monday: het is de meest deprimerende dag van het jaar, ga jij vol energie naar huis?

Uit het grootschalige onderzoek van Integron naar Werkbeleving in Nederland 2016 blijkt dat 17% van werkend Nederland in de gevarenzone zit. Zij geven aan niet of in zwakke mate met voldoende energie naar het werk te gaan. Aan het einde van de werkdag stemt dit beeld nog wat somberder. Bijna één op de drie werkenden geeft aan niet of in zwakke mate met voldoende energie weer naar huis te gaan.

Positief is dat 35% procent van werkend Nederland aangeeft absoluut met voldoende energie naar het werk te gaan. Daarnaast stelt nog eens 47% procent dit in sterke mate te doen. Aan het einde van de werkdag zijn deze percentages geslonken tot respectievelijk 27% en 44% procent.

Blue Monday: het is de meest deprimerende dag van het jaar, ga jij vol energie naar huis?

Blue Monday: het is de meest deprimerende dag van het jaar, ga jij vol energie naar huis?

Het beste uit medewerkers halen

Blue Monday: het is de meest deprimerende dag van het jaar, ga jij vol energie naar huis?Blue Monday: het is de meest deprimerende dag van het jaar, ga jij vol energie naar huis?20% van werkend Nederland stelt het beste uit zichzelf te halen voor de organisatie. 13% geeft aan dat de organisatie ervoor zorgt dat men het beste uit hen haalt. De branches ICT (19%), installatie (16%) en professionele dienstverlening (16%) zijn hierin uitschieters. Binnen de overheid geeft maar 7% aan dat de organisatie het beste uit hen haalt.

Kijkend naar leeftijd zijn naar mate deze toeneemt, werknemers sterker van mening dat de organisatie het medewerkpotentieel optimaal benut. Zo geeft 10% van werknemers onder de 30 aan dat de organisatie het beste uit hen haalt. Bij medewerkers tussen de 30 en 60 is dat gemiddeld 12% en bij 60-plussers zelfs 17%.

Neem voor informatie over de onderzoeksresultaten met betrekking tot branche, leeftijd en functie, contact op met Integron via info@integron.nl.

Gratis rapport:

Employee Experience in Nederland 2022

Download nu het nieuwe benchmarkrapport over de employee experience in Nederland 2022 gratis.

rapport-EX-in-Nederland-2022

Gerelateerde berichten

Whitepaper: Employee Journey Experience in Nederland 2022

In dit rapport wordt de beleving van medewerkers tijdens de gehele employee journey inzichtelijk gemaakt per fase: onboarding, development en offboarding. Wat is de realiteit versus de verwachtingen en hoe enthousiast zijn medewerkers per fase?

2019-02-13T16:57:37+01:00Tags: |