De component human resource is evident voor Tebodin. De factor menselijk kapitaal moet dan ook zijn plek krijgen binnen de vernieuwde strategie. “Om dit te realiseren, is het natuurlijk belangrijk dat we weten hoe onze medewerkers tegen het bedrijf aankijken en hoe verbonden ze zijn en zich voelen”, aldus Schell.

“Waar liggen hun behoeften en hoe kunnen we dit faciliteren, zodat de performance beter wordt? Via het onderzoek hebben we input verzameld om verder invulling te geven aan de strategie.”

Stip aan de horizon

Tebodin heeft vooruitgekeken en langetermijndoelen geformuleerd. De stip aan de horizon, bestaat uit de volgende pijlers:

  • Zorgen dat medewerkers zich kunnen ontwikkelen tot high performing en engaged professionals.
  • Continu blijven verbeteren op het gebied van engineering en consultancy.
  • Contractvorm waarin meer risico genomen wordt. Dit is wat de markt vraagt en dit is ook in lijn met wat moederbedrijf Bilfinger doet (synergie).
  • Commercial awareness – toegang tot de markt: dit behelst meer dan alleen naamsbekendheid.
  • Digitalisering een boost geven, sneller kunnen inspelen op de behoeften van klanten.

Volgens Schell zijn de vijf componenten vooral bedoeld om dichterbij de waarden van Tebodin/Bilfinger te komen. “Hieruit moet substantieel meer omzet en meer opbrengsten voortkomen. We hebben onze strategie in december 2016 gelanceerd en daarna zijn we gestart met het communiceren ervan binnen de organisatie. Hiertoe hebben we een speciaal programmamanagement opgezet dat stuurt op de vijf pijlers. Er is op het gebied van executie ook genoeg te leren en ontwikkelen. Zeker in een bedrijf waarin veel hoogopgeleide technici zitten die het een uitdaging vinden om na te denken hoe zaken verbeterd kunnen worden. Maar dat mag de uiteindelijke implementatie niet vertragen.”

Marijke Jurgens, manager marketing en communicatie bij Tebodin: “De medewerkers moeten ermee aan de slag met het uiteindelijke doel dat we klanten het beste bieden door efficiënter te werken en continu te werken aan verbetering. We willen ons profileren als oplossers, vooral voor grote complexe problemen. Maar we willen ook uitvoerder zijn. Daarnaast worden onze stakeholders steeds belangrijker. Al met al hebben we hoge ambities, waarbij de klant vooropstaat.”

Toegevoegde waarde onderzoek

Het medewerkerstevredenheidsonderzoek heeft voor Tebodin gewerkt als eye-opener. Schell: “De grootste toegevoegde waarde van het onderzoek is dat we konden zien wat de minst scorende onderdelen waren en wat de medewerkers het belangrijkste vonden. De zaken die goed gaan, blijven we uiteraard in de gaten houden. Aan de items die lager scoorden, gaan we hard werken, zodat er bij een volgende meting verbetering zichtbaar is.” Volgens Jurgens gaat het niet alleen om het onderzoek en de resultaten zelf, maar is ook communicatie cruciaal.

“De strategie die we volgen, moet draagvlak krijgen binnen de organisatie en breed worden gecommuniceerd. Dat doen we op een toegankelijke manier, onder meer via video’s en vlogs.”

Schell vult aan: “Medewerkers motiveren en betrokken maken, is belangrijk. Vergelijk het met de piramide van Maslow; eerst moet de basis op orde zijn. Daarna kan je verder kijken. Zo maken wij gebruik van het 5S-model op basis van ‘Lean’ (Sustain, Sort, Straighten, Shine, Standarize). Dit is een methode gericht op het verbeteren van de organisatie met de werkplek als uitgangspunt, maar deze kan ook uitgevoerd worden op productieniveau. Alles met het doel om verspillingen tegen te gaan en te zorgen voor een goede kwaliteit van de basis.”

Verschillende trajecten in gang gezet

In het kader van de vernieuwde strategie zijn er inmiddels al verschillende trajecten in gang gezet, waaronder een boost geven aan digitalisering. Hiermee wil Tebodin processen verbeteren. Ook als het gaat om de interne organisatie heeft het bureau al stappen gemaakt. Schell: “Een voorbeeld daarvan is de lancering van een nieuw declaratiesysteem. Dit moet het eenvoudiger maken om te declareren, onder meer via een app. Verder pakken we het functiehuis aan. Dit was wat ondergesneeuwd, maar we richten het nu zo in dat het voldoet aan de verwachtingen en eisen in lijn met de organisatieveranderingen. Het zijn al deze zaken samen die ervoor zorgen dat de stip aan de horizon bereikt kan worden. De basis eerst op orde en dan kan er nog beter gewerkt worden.” Jurgens: “En ook hier is communicatie weer belangrijk. We willen op een zo duidelijk mogelijke en vaak ook humoristische manier dingen communiceren en uitleggen. Bijvoorbeeld aan de hand van cartoons. Humor is een katalysator en creëert enthousiasme onder de medewerkers. Ook maken we radiocommercials waar medewerkers erg trots op zijn. Dat levert veel positieve reacties van  familie, omgeving en klanten op en geeft een  positieve invloed. Dat werkt dan ook weer inspirerend voor de sales. We leggen de nadruk op innovatie en anders denken. Zo willen we iets extra’s  bieden aan de klant.” 

Vooruitgang in 2018

De tien belangrijkste scores uit het medewerkertevredenheidsonderzoek leverden opgeteld en gemiddeld een 7,2 op. “Uiteindelijk willen we naar een 8 toe”, zegt Schell. “Dat betekent dat we in 2018 vooruitgang willen zien. Die 8 is geen bittere noodzaak, maar er moet wel verbetering zichtbaar zijn. Integron kan ons daarbij helpen. Ze verrichten niet alleen goed onderzoek, maar leggen de resultaten ook duidelijk uit en weten wat wij als klant willen. Vaak vinden externe partijen het moeilijk om zich te verplaatsen in onze engineers die op managementniveau opereren. Onze engineers zijn kritisch en kunnen diep ingaan op details. Integron heeft aangetoond hier mee om te kunnen gaan, vandaar dat het onderzoek ook zo goed is geland onder onze medewerkers. Voldoende reden om in 2018 een herhaalmeeting en –meting te doen met Integron. We kunnen dan dezelfde zaken meten en vergelijken met 2016. Dan weten we precies waar we aan toe zijn en hoe we het nog beter kunnen doen.”

Tebodin in veel markten actief

Tebodin B.V. is een multidisciplinair advies- en ingenieursbureau en biedt opdrachtgevers wereldwijd onafhankelijke services op basis van de kennis en ervaring van 3.200 werknemers in de volgende marktgebieden: industrie, gezondheid en voeding, olie en gas, chemie, infrastructuur, vastgoed, energie en milieu. De onderneming beschikt over een netwerk van kantoren verspreid over West-, Centraal- en Oost-Europa en het Midden-Oosten. Tebodin is onderdeel van de internationale, industriële serviceprovider Bilfinger SE.

Ook het beste uit jouw medewerkers halen?

Vraag een offerte of informatie aan via onderstaand formulier.

Hidden
Hidden
Naam(Vereist)
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Privacy en cookie statement

Ik help je graag verder

Consultant - Guido van Buul
Guido van Buul

Consultant