Tevredenheid: de positieve ervaring van de medewerker

Tevredenheid zien wij als een positieve ervaring van de medewerker m.b.t. werk gerelateerde onderwerpen. Belangrijk hierin is dat de randvoorwaarden goed zijn georganiseerd, denk hierbij aan de middelen en facilitaire omgeving (in tijden van corona is dit nog belangrijker geworden), arbeidsvoorwaarden en de veiligheid om het werk goed uit te kunnen voeren. Wanneer deze op orde zijn kan er invloed worden uitgeoefend op de zaken die een medewerker tegenkomt in de dagelijkse praktijk. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het werk zelf, de samenwerking met collega’s, de hulp van de leidinggevende of de mogelijkheid tot het volgen van trainingen en cursussen.

Betrokkenheid groeit wanneer tevredenheid op orde is

Wanneer er goed aan bovenstaande randvoorwaarden voldaan wordt dan zul je zien dat de betrokkenheid van medewerkers bij jouw organisatie toeneemt. Betrokkenheid zien wij dan ook als de mate waarin medewerkers zich inzetten voor de organisatie en ‘hart hebben voor de zaak’. Ze willen zich graag extra inspannen, zijn meer verbonden aan de organisatie en ze zijn dus ook loyaler. Maar is een tevreden en betrokken medewerker ook direct bevlogen?

Nee, waar het bij betrokkenheid vaak vooral gaat om gedragingen richting de organisatie en medewerkers dus die extra stap willen zetten, zien we dat bevlogenheid meer betrekking heeft op affectieve componenten. Bevlogenheid draait meer om passie en toewijding hebben voor je vak en het werk dat je aflevert. Dit hoeft niet altijd hand in hand te gaan met elkaar.

Bevlogenheid: passie en toewijding voor je vak

Een bevlogen medewerker wordt gedefinieerd als iemand die volledig opgaat in zijn werk en erg enthousiast is. Hierdoor is de medewerker sneller bereid om zich in te zetten voor de organisatie en onder andere door middel van positieve acties de belangen en het imago van de organisatie te bevorderen. Een bevlogen medewerker staat positief tegenover de organisatie en durft zelf initiatieven te nemen. Bevlogenheid wordt gekenmerkt door drie elementen; absorptie, toewijding en vitaliteit. In het geval dat de medewerker hoog scoort op deze kenmerken, doen de volgende situaties zich voor:

  • Vitaliteit – “Je bruist van energie, voelt je sterk en fit en kan lang en onvermoeibaar doorgaan met werk. Je beschikt over grote mentale veerkracht en doorzettingsvermogen.”
  • Toewijding – “Je bent sterk betrokken bij het werk, ziet het werk als nuttig, zinvol, inspirerend en uitdagend. Je wordt trots en enthousiast van het werk.”
  • Absorptie – “Je kunt met veel plezier echt opgaan in je werk, waardoor je de tijd vergeet en het lastig is om je weer los te maken van het werk.”

Werkgeluk focust zich sterk op een stuk zingeving

Het is dus niet altijd zo dat een tevreden, betrokken en bevlogen medewerker ook altijd gelukkig is.

Er zijn verschillende modellen die werkgeluk omschrijven. In essentie hebben deze modellen veel raakvlakken met elkaar. Naast dat bevlogenheid en betrokkenheid gedeelde componenten van werkgeluk zijn binnen deze modellen zijn er nog twee belangrijke ingrediënten voor werkgeluk; zingeving (purpose) en sociale ondersteuning (door collega’s en leidinggevende)

Purpose

Komen de waarden die de medewerker heeft overeen met die van de organisatie? Sluiten de doelen van de organisatie aan op de persoonlijke doelen van de medewerker? Kan de medewerker een bijdrage leveren aan het succes van de organisatie? Wanneer dit het geval is, dan is dit een bron van zingeving voor de medewerker, ook wel purpose genoemd en zal het werkgeluk sterk toenemen.

Sociale ondersteuning

Sociale ondersteuning uit zich in het contact binnen de directe werkomgeving. Het gaat hierin om plezier, humor, sfeer en de onderlinge band tussen collega’s en de direct leidinggevende. Wanneer deze zaken sterk aanwezig zijn, vertaalt zich dat naar een fijnere samenwerking, betere teamprestaties en worden uitdagingen die zich voordoen in het werk makkelijker.

Wil je ook bevlogen en productievere medewerkers?

Ontdek onze onderzoeks- en adviesoplossingen voor Employee Experience Feedback.

Deel dit bericht: