Over de gehele linie ligt de gemiddelde tevredenheid van Nederlandse medewerkers op een 7,4. Dat was vorig jaar nog een 7,1. Dit blijkt uit het medewerkerbelevingsonderzoek dat onderzoeks- en adviesbureau Integron jaarlijks uitvoert onder 5.100 deelnemers verdeeld over twaalf branches.

Ondanks de uitdagingen die de COVID-19-situatie met zich meebrengt, hebben organisaties dus meer aandacht voor hun medewerkers. Die extra aandacht heeft een positieve uitwerking op de medewerkerbeleving. Daarnaast lijkt het erop dat wanneer organisaties op een goede manier omgaan met de COVID-19-situatie dit het saamhorigheidsgevoel onder de medewerkers versterkt en hiermee ook hun binding met de organisatie.  “Wij concluderen dat veel organisaties tijdens COVID-19 echt proberen in contact te blijven met hun werknemers, zo goed mogelijk inspelen op hun verwachtingen en hen optimaal faciliteren waar nodig”, aldus Elise Kamhoot, research consultant bij Integron.

“Organisaties proberen écht in contact te blijven met werknemers, spelen zo goed mogelijk in op hun verwachtingen én faciliteren optimaal waar nodig.”

Waardering voor communicatie in coronatijd

Over het algemeen waardeert werkend Nederland de aspecten als fysieke veiligheid op de werkvloer (8,0), de samenwerking (met collega’s en de leidinggevenden) (7,6) en het werk zelf (7,6) het meest.  Wat minder te spreken zijn medewerkers over de OR en het managementteam.  Kijkend naar de verschillende onderwerpen, dan is er overall een positieve trend en waardeert de medewerker alle onderwerpen beter. Vooral de communicatie, direct leidinggevende en de arbeidsomstandigheden kennen de sterkste stijging. Het is opvallend dat juist deze aspecten sterk zijn gestegen. Het thuiswerken als gevolg van COVID-19 heeft hier immers veel impact op gehad.

Werkdruk afgenomen, maar niet in de zorg en het onderwijs

Kijkend naar de verschillende branches dan zijn er verschillen te zien op het gebied van werkdruk. De werkdruk nam in 2021 af, maar dat geldt niet voor alle branches. Zo blijft de werkdruk bovengemiddeld hoog (30%) in de sectoren zorg, onderwijs en retail. “Zeker als we kijken naar de zorg, dan is dat niet zo verwonderlijk gezien de extra druk die corona heeft gelegd op de medewerkers. Er werd en wordt veel van ze verwacht“, aldus Kamhoot.

Meer tevredenheid over werk-privébalans

In veel branches, waaronder facilitaire dienstverlening en ICT zijn medewerkers meer tevreden over de balans tussen werk en privé. Onder meer door het thuiswerken en het wegvallen van de reistijd vanwege COVID-19. De tevredenheid is dan ook met 0,4 punt toegenomen (7,2 naar 7,6) vergeleken met 2020. Door de mogelijkheden van het thuiswerken neemt ook het belang van de balans tussen werk en privé toe. Zeker wanneer organisaties flexibel met de werktijden omgaan, is er een positief resultaat zichtbaar op de ervaren werkdruk.

Over het onderzoek

Integron heeft voor de twaalfde keer het medewerkerbelevingsonderzoek uitgevoerd via een steekproef van 5.100 Nederlanders. Een representatieve afspiegeling van de Nederlandse beroepsbevolking. Het onderzoek is in januari 2021 uitgevoerd. De volgende branches zijn daarin meegenomen:  bouw en installatie, facilitaire dienstverlening, financiële dienstverlening, groothandel, ICT, industrie, onderwijs, overheid, professionele dienstverlening, retail, transport en logistiek en zorg en welzijn.

Gratis rapport:

Rapport: Employee Experience in Nederland 2024

Hoe beleeft werkend Nederland het werk? Lees het in het nieuwe onderzoek naar de medewerkerbeleving in Nederland. Download nu het gratis rapport.

Employee-Experience-2024-Integron-thumb
Deel dit bericht: