Nederlanders meer dan ooit verbonden met hun werkgever

Coronatijd versterkt de band tussen medewerkers en de organisatie waar ze werken

Werkend Nederland is in deze coronatijd meer dan ooit verbonden met de werkgever. Het enthousiasme, berekend via de zogenoemde employee Net Promoter Score, steeg van -3 in 2020 naar +12 in 2021. Dat betekent dat er voor het eerst sinds jaren meer promoters (enthousiaste medewerkers) dan detractors (minder of niet-enthousiaste medewerkers) zijn. Over de gehele linie ligt de gemiddelde tevredenheid van Nederlandse medewerkers op een 7,4. Dat was vorig jaar nog een 7,1. Dit blijkt uit het medewerkerbelevingsonderzoek dat onderzoeks- en adviesbureau Integron jaarlijks uitvoert onder 5.100 deelnemers verdeeld over twaalf branches.

Medewerkerbeleving-in-Nederland-2021

Ondanks de uitdagingen die de COVID-19-situatie met zich meebrengt, hebben organisaties dus meer aandacht voor hun medewerkers. Die extra aandacht heeft een positieve uitwerking op de medewerkerbeleving. Daarnaast lijkt het erop dat wanneer organisaties op een goede manier omgaan met de COVID-19-situatie dit het saamhorigheidsgevoel onder de medewerkers versterkt en hiermee ook hun binding met de organisatie.  “Wij concluderen dat veel organisaties tijdens COVID-19 echt proberen in contact te blijven met hun werknemers, zo goed mogelijk inspelen op hun verwachtingen en hen optimaal faciliteren waar nodig”, aldus Elise Kamhoot, research consultant bij Integron.

“Organisaties proberen écht in contact te blijven met werknemers, spelen zo goed mogelijk in op hun verwachtingen én faciliteren optimaal waar nodig.”

Waardering voor communicatie in coronatijd

Over het algemeen waardeert werkend Nederland de aspecten als fysieke veiligheid op de werkvloer (8,0), de samenwerking (met collega’s en de leidinggevenden) (7,6) en het werk zelf (7,6) het meest.  Wat minder te spreken zijn medewerkers over de OR en het managementteam.  Kijkend naar de verschillende onderwerpen, dan is er overall een positieve trend en waardeert de medewerker alle onderwerpen beter. Vooral de communicatie, direct leidinggevende en de arbeidsomstandigheden kennen de sterkste stijging. Het is opvallend dat juist deze aspecten sterk zijn gestegen. Het thuiswerken als gevolg van COVID-19 heeft hier immers veel impact op gehad.

Werkdruk afgenomen, maar niet in de zorg en het onderwijs

Kijkend naar de verschillende branches dan zijn er verschillen te zien op het gebied van werkdruk. De werkdruk nam in 2021 af, maar dat geldt niet voor alle branches. Zo blijft de werkdruk bovengemiddeld hoog (30%) in de sectoren zorg, onderwijs en retail. “Zeker als we kijken naar de zorg, dan is dat niet zo verwonderlijk gezien de extra druk die corona heeft gelegd op de medewerkers. Er werd en wordt veel van ze verwacht“, aldus Kamhoot.

Meer tevredenheid over werk-privébalans

In veel branches, waaronder facilitaire dienstverlening en ICT zijn medewerkers meer tevreden over de balans tussen werk en privé. Onder meer door het thuiswerken en het wegvallen van de reistijd vanwege COVID-19. De tevredenheid is dan ook met 0,4 punt toegenomen (7,2 naar 7,6) vergeleken met 2020. Door de mogelijkheden van het thuiswerken neemt ook het belang van de balans tussen werk en privé toe. Zeker wanneer organisaties flexibel met de werktijden omgaan, is er een positief resultaat zichtbaar op de ervaren werkdruk.

Over het onderzoek

Integron heeft voor de twaalfde keer het medewerkerbelevingsonderzoek uitgevoerd via een steekproef van 5.100 Nederlanders. Een representatieve afspiegeling van de Nederlandse beroepsbevolking. Het onderzoek is in januari 2021 uitgevoerd. De volgende branches zijn daarin meegenomen:  bouw en installatie, facilitaire dienstverlening, financiële dienstverlening, groothandel, ICT, industrie, onderwijs, overheid, professionele dienstverlening, retail, transport en logistiek en zorg en welzijn.

Gratis rapport:

Rapport: Employee Experience in Nederland 2023

Hoe beleeft werkend Nederland het werk? Lees het in het nieuwe onderzoek naar de medewerkerbeleving in Nederland. Download nu het gratis rapport.

EX2023-thumbnail

Gerelateerde berichten

Veerkracht Nederlandse beroepsbevolking niet slecht, maar kan zeker beter

De gemiddelde veerkrachtscore van werkend Nederland is een 7,4. Geen slecht cijfer, maar nog wel verwijderd van een minimale gewenste score van 7,8. Het laat zien dat Nederlandse medewerkers over het algemeen beschikken over een redelijke veerkracht. Ofwel: ze hebben het vermogen zich aan te passen aan nieuwe situaties en kunnen weer terugbuigen na een tegenslag. Zo blijkt uit recent onderzoek van Team Heartbeats en Integron onder 5.100 werkende Nederlanders in verschillende branches.

Enthousiasme over werk en werkgever daalt bij Nederlandse werknemers

Voor het eerst sinds een paar jaar is het aantal promoters gedaald bij Nederlandse bedrijven. Van 31% in 2022 naar 27% in 2023. Minder promoters betekent minder enthousiaste medewerkers die hun werkgever zouden aanbevelen bij anderen. Opvallend is dat de gemiddelde tevredenheid van Nederlandse werknemers juist iets is gestegen: 7,5 in 2023 tegenover 7,4 in 2022. Dit blijkt uit ons nieuwe medewerkerbelevingsonderzoek onder zo’n 5.000 deelnemers verdeeld over dertien branches. Lees meer en download hier het rapport.

Meer fans, minder verloop!

Nog nooit wisselden zoveel werknemers van werkgever. Behoud van personeel is met stip de nummer-1-uitdaging voor organisaties. Bedenk eens hoeveel kosten je kunt besparen als je het verlooppercentage omlaag kunt krijgen. Wat kun je doen om verloop terug te dringen? En hoe verbeter je in dat kader je ROI (return on investment) als je concreet en structureel met je employee Net Promotor Score (eNPS) aan de slag gaat en investeert in je medewerkers?