Arjen Maliepaard, Managing Director bij Integron:

“Door de huidige omstandigheden ligt logischerwijs de focus op het welzijn van een ieder en hebben werkgevers op de korte termijn hun handen vol aan de impact die het coronavirus met zich mee brengt. Maar laten we vooral niet de lange termijn uit het oog verliezen, want uitdagingen zoals tevredenheid, loyaliteit en het behouden van medewerkers blijven bestaan.”

Tevredenheid en loyaliteit van medewerkers stagneert

Hoe tevreden is jouw werknemer? Dit is een vraag waar veel organisaties mee worstelen. Met een tevredenheid van 6,7 en een eNPS van -14% in 2017, naar een 7,0 en een eNPS van -4% in 2018, was een duidelijke stijging zichtbaar. Ondanks dat we weten dat veel organisaties ook het afgelopen jaar medewerkerstevredenheid hoog op de agenda hadden staan, zien we dat de groei stagneert: een 7,1 en een eNPS van -3%. Waar komt dat door?

Een kwart is in hoge mate trots (26%) om voor zijn of haar organisatie te werken en hetzelfde percentage (26%) voelt zich dan ook betrokken. Echter, slechts 15% heeft het gevoel echt tot zijn recht te komen en het beste uit zichzelf te kunnen halen. “Daar is nog veel winst te behalen voor organisaties”, aldus Maliepaard.

“Medewerkers die het beste uit zichzelf kunnen halen, zijn de beste ambassadeurs voor je organisatie. En in theorie is het simpel: klanten die met enthousiaste medewerkers schakelen, zijn meer tevreden, loyaler en eerder geneigd klant te blijven.”

Onderwijs: ondanks hoge werkdruk stijgende eNPS

Dat de werkdruk in het onderwijs hoog is, is alom bekend. Toch heeft dat nog geen invloed op de mate van enthousiasme en loyaliteit van de medewerkers. In vergelijking met 2018 is de eNPS namelijk gestegen van 4% naar 11%. Daar tegenover staat de zorg waar de hoge werkdruk wel degelijk zijn tol eist. Daar daalde de eNPS van 5% naar 1%. Binnen de sectoren groothandel en industrie is de eNPS het laagst: -10%, kort gevolgd door de overheid (-8%).

Sfeer, werkinhoud en waardering: heilige graal voor het behouden van medewerkers

Wanneer medewerkers geen emotionele binding hebben of als de werkinhoud bij een andere organisatie beter is, zijn mensen sneller geneigd te solliciteren; één op de twee medewerkers ziet het missen van uitdaging als belangrijkste reden om over te stappen.

Over het medewerkersbelevingsonderzoek

Voor het tiende jaar op rij heeft onderzoeks- en adviesbureau Integron het medewerkersbelevingsonderzoek uitgevoerd onder 4.500 Nederlanders, een representatieve afspiegeling van de Nederlandse beroepsbevolking.

*percentage medewerkers dat haar werkgever in sterke mate aanbeveelt minus de groep medewerkers die dit in zwakke mate tot niet doet

Gratis rapport:

Rapport: Employee Experience in Nederland 2024

Hoe beleeft werkend Nederland het werk? Lees het in het nieuwe onderzoek naar de medewerkerbeleving in Nederland. Download nu het gratis rapport.

Employee-Experience-2024-Integron-thumb
Deel dit bericht: