(function(a,s,y,n,c,h,i,d,e){s.className+=' '+y;h.start=1*new Date; h.end=i=function(){s.className=s.className.replace(RegExp(' ?'+y),'')}; (a[n]=a[n]||[]).hide=h;setTimeout(function(){i();h.end=null},c);h.timeout=c; })(window,document.documentElement,'async-hide','dataLayer',4000, {'GTM-N4FCR9':true});
Integron.nl
Integron.nl

Huurdersonderzoek voor woningcorporaties

3 januari 2017
Huurdersonderzoek voor woningcorporaties

Aedes voegt Integron toe als onderzoeksbureau voor het uitvoeren van het huurdersonderzoek.

In 2017 wordt wederom de Aedes-benchmark door Aedes (Vereniging van Woningcorporaties) gepubliceerd. Dit jaar willen zij ook weten hoe huurders de kwaliteit van de woningen beoordelen. Deze informatie wordt gebruikt voor het prestatieveld Onderhoud & verbetering. Deze huurders worden bevraagd over alle niet-procesgerelateerde indicatoren zoals de klanttevredenheid (Net Promoter Score), beoordeling van de buurt en verhuisgeneigdheid).

Uitvoeren huurdersonderzoek

Voor het uitvoeren van het huurdersonderzoek kunnen woningcorporaties terecht bij Integron. Wij zijn door Aedes geïnformeerd over de validatiecriteria en indicatoren en zorgen dat de onderzoeksgegevens voldoen aan de validatiecriteria. Klik hier voor meer informatie over Aedes-benchmark.

Wilt u vrijblijvend kennismaken met ons en weten wat wij voor u, als woningcorporatie kunnen betekenen?
Vraag vrijblijvend een (telefonisch) adviesgesprek aan. 

Gerelateerde berichten

ICT-sector herpakt zich met stijgende lijn in loyale klanten

Na een daling in klantloyaliteit het afgelopen jaar is de ICT in 2024 weer op het niveau van 2022. De NPS (mate van aanbevelen door klanten) is dit jaar +6 (t.o.v. +2 het afgelopen jaar). Dit blijkt uit het nieuwe B2B-benchmarkrapport over de customer experience dat onderzoeks- en consultancy bureau Integron jaarlijks uitbrengt.

Benchmark Customer Experience Integron 2024: klanten iets enthousiaster in B2B

De Net Promoter Score (NPS) binnen B2B kruipt langzaam omhoog. Na een daling naar +15 in 2022 is de NPS in 2023 geklommen naar +17. Deze graadmeter voor ‘klantenthousiasme’ toont daarmee weer meer promoters die klanten aanbevelen en meer klanten die ook klant blijven. De stijging is knap gezien de economische stagnatie en krapte op de arbeidsmarkt.

Deel dit bericht: