(function(a,s,y,n,c,h,i,d,e){s.className+=' '+y;h.start=1*new Date; h.end=i=function(){s.className=s.className.replace(RegExp(' ?'+y),'')}; (a[n]=a[n]||[]).hide=h;setTimeout(function(){i();h.end=null},c);h.timeout=c; })(window,document.documentElement,'async-hide','dataLayer',4000, {'GTM-N4FCR9':true});
Integron.nl
Integron.nl
Update je voorkeuren2019-07-09T14:37:53+02:00

Afmelden?

Hieronder kan je je voorkeuren bijwerken.

“De focus ligt in eerste instantie op onze medewerkers. Als zij happy zijn, straalt dat uit naar onze klanten”

Keus Schoonmaak wil medewerkers boeien en binden en zorgen voor een optimale beleving. Daar is voortdurend inzicht voor nodig. Daarom heeft Keus Integron ingeschakeld voor een meerjarenprogramma. Het waarom, wat dat inhoudt, waar het toe moet leiden en wat het uiteindelijk oplevert, vertellen we in deze meerdelige business case-serie. Na deel 1: waar het begon, deel 2: de stip op de horizon en de eerste resultaten, nu deel 3: verdere ontwikkelingen en de weg van feedback naar impact.

“Winnen Medewerker Beleving Award is mooie stimulans om het goed te blijven doen”

"Als nuchtere Tukkers houden we na het winnen van deze prachtige prijs ook gewoon de focus op ons dagelijkse werk”. Hoe Twente Milieu als topperformer op het gebied van medewerkersbeleving de focus houdt op eigen medewerkers voor een optimale dienstverlening, lees je hier.

“Effectieve diepte-interviews met onze klanten voor meer en beter inzicht voor Conclusion Consulting”

Verandertrajecten zitten in het DNA van Conclusion Consulting. Dit business-IT consultancy-bureau adviseert en ondersteunt al meer dan twintig jaar organisaties bij een digitale transformatie. Gerenommeerde bedrijven en instanties als Eneco, Alliander, Cosun Beet Company, NS en de Belastingdienst maken gebruik van de diensten van Conclusion Consulting. “Vanuit strategisch oogpunt willen we een stap verder gaan en nog breder en intensiever samenwerken met onze klanten. Daartoe is meer inzicht en klantkennis nodig. Daarvoor hebben we Integron ingeschakeld”, zegt Rutger van IJzendoorn, Managing Consultant Sustainability bij Conclusion Consulting.

“Inzicht in verwachtingen nieuwe klanten bij onboarding essentieel”

PreZero wil iedereen laten zien dat gebruik en hergebruik van grondstoffen veranderd kunnen worden. Het bedrijf haalt afval op en maakt er nieuwe grondstoffen van. Ze denkt actief mee met de klant als het gaat om duurzaamheidsvraagstukken en recycling. Landelijk en lokaal. Het bedrijf heeft oog voor bestaande klanten en zeker ook voor nieuwe. “Hoe kijken ze tegen ons aan? Wat verwachten ze van ons? Wat gaat goed en wat kunnen we in hun ogen beter doen? Dat willen we weten. Daarom voeren we  samen met Integron een pilot uit voor een KTO onboardingsonderzoek”, zegt Yoni van Dongen, teamleider customer care bij PreZero.