Is deelname aan het onderzoek anoniem?

Medewerkers(tevredenheids)onderzoek (MTO)

De deelname aan een onderzoek onder medewerkers is altijd anoniem. Als onafhankelijk onderzoeksbureau heeft Integron wel inzicht in wie de vragenlijst heeft ingevuld. Voor elke medewerker is namelijk een code aangemaakt, welke is verwerkt in een persoonlijke link. Op basis hiervan sturen wij een eventuele herinneringsmail en kunnen wij u helpen als u problemen heeft bij het invullen van de vragenlijst.

Met behulp van de codes kunnen uw antwoorden worden verwerkt in groepsresultaten, zoals een onderscheid in afdeling. Om de anonimiteit te waarborgen wordt hiervoor een minimale groepsomvang gehanteerd.

Klanttevredenheidsonderzoek (KTO)

In het geval dat u meedoet aan een klanttevredenheidsonderzoek, zal Integron in de uitnodiging aangeven of anonieme deelname mogelijk is. Indien anonieme deelname mogelijk is, kunt u in de vragenlijst aangeven of uw gegevens mogen worden teruggekoppeld. Indien anonieme deelname niet mogelijk is, geeft u door deel te nemen aan dat uw individuele resultaten op naam mogen worden teruggekoppeld. Door niet anoniem deel te nemen stelt u het bedrijf in staat om gerichte verbeteracties op klantniveau door te voeren.

Als onafhankelijk onderzoeksbureau heeft Integron inzicht in wie de vragenlijst heeft ingevuld (en wie niet). Hierbij maken wij gebruik van codes die zijn verwerkt in uw persoonlijke link. Op basis hiervan sturen wij een eventuele herinneringsmail en kunnen wij u helpen als u problemen heeft bij het invullen van de vragenlijst.

Met behulp van de codes kunnen uw antwoorden wel worden verwerkt in groepsresultaten, zoals een onderscheid in regio of business unit. Om de anonimiteit te waarborgen wordt hiervoor een minimale groepsomvang gehanteerd.