Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt (Dashboard & App)

Dit onderdeel van de privacystatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers die namens een opdrachtgever inloggen op het dashboard en/of de app.

Verwerking persoonsgegevens

Wij organiseren deze onderzoeken voor bedrijven en organisaties die inzicht willen verkrijgen in de beleving van klanten en/of medewerkers met het doel de relatie te verbeteren. Om u inzage te kunnen geven in de resultaten via het dashboard en/of de app is het nodig om een account voor u aan te maken. Daarbij verwerken wij persoonsgegevens. Het kan daarbij gaan om de volgende gegevens:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw (zakelijke) e-mailadres
  • Uw bedrijfsnaam en de NAW gegevens hiervan
  • Uw functietitel
  • Uw afdeling
  • Uw dienstjaren
  • Grootte van uw bedrijf
  • Uw zakelijke contactpersoon (van de opdrachtgever)

Uw gegevens worden niet aan uw persoonlijke resultaten gekoppeld. Uw persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hieronder genoemde doeleinden. 

Verwerkingsdoeleinde persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden voor de volgende doeleinden:

  • Om u te kunnen benaderen voor toegang tot het dashboard en/of de app.
  • Voor het uitvoeren van analyses m.b.t. uw gebruik van het dashboard en/of de app.

Gegevensverwerking in Nederland en in het buitenland

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt in Nederland of in landen waarvoor dit is toegestaan op grond van de Nederlandse wetgeving. 

Verwerkers

Voor zover wij voor de in dit privacystatement vermelde doeleinden gebruik maken van de diensten van derden en deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot uw persoonsgegevens, hebben wij de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor de hierboven omschreven doeleinden worden verwerkt.