Samen de reis van jouw medewerkers in kaart brengen

Wil je bevlogen, tevreden en gelukkige medewerkers creëren? Wil je begrijpen waarom bijvoorbeeld het verzuim binnen je organisatie zo hoog is? Of wil je het hr-team en managers bewust maken van de beleving van medewerkers binnen de organisatie? Dan is het in kaart brengen van de employee journey een mooie oplossing.

Jaarlijks Klantonderzoek - Breng de relatie met jouw klanten in beeld

Waarom Employee Journey Mapping?

Draagvlak en bewustwording creëren

Door samen in de schoenen van de medewerker te staan creëren we draagvlak en bewustwording.

Out of the box denken

Innovatie teweegbrengen door out of the box en los van alledaagse processen te denken.

Acteren op momenten van de waarheid

Optimaliseren en waarde toevoegen door te acteren op momenten van de waarheid

Onze werkwijze

Ontdek wat wij voor jou kunnen betekenen

Focus bepalen

In een opstartsessie bepalen we de focus van het onderzoek naar de emloyee journey. Wat zijn je doelen en behoeftes? Welke medewerkersgroep wil je centraal stellen en welke stakeholders en teams wil je hierbij betrekken?

Mappen

Met het (hr-)team en een specifieke groep medewerkers brengen we de reis in kaart. Welke fases zijn er? Wat is het gedrag van je werknemers? Hoe ervaart je personeel de werkdruk? En welke vragen en behoeftes heeft de medewerker per fase?

Inventariseren

Op basis van de reis maken we inzichtelijk waar de pijn- en verbeterpunten liggen. We inventariseren de kansen en werken samen naar oplossingen toe. Hoe verrassen we de (potentiële) medewerkers en verbeteren we de employee experience?

Dialoog

Door het betrekken van de doelgroep, diepen we de reis verder uit en vullen we de gaten in onze kennis over de beleving van de medewerkers. We creëren een compleet plaatje, waarna we stappen ondernemen om bevlogen, tevreden en gelukkige medewerkers te krijgen.

Ontdek wat wij voor jou kunnen betekenen

Wil je ook bevlogen en productievere medewerkers?

Ontdek onze onderzoeks- en adviesoplossingen voor Employee Experience Feedback.

Employee Journey Mappen met Integron

Het employee journey programma van Integron omvat een gestructureerde aanpak voor het optimaliseren van de employee journey:

Journey Mappen met Medewerkers

We starten met het in kaart brengen van de journey in nauwe samenwerking met medewerkers, waardoor we een goed inzicht krijgen in hun ervaringen en behoeften.

Continu bijsturen op cruciale momenten

We monitoren de employee journey voortdurend en sturen bij op de cruciale momenten, zodat we altijd inspelen op de behoeften van medewerkers.

Betrekken van medewerkers en vergroten van loyaliteit

We betrekken medewerkers actief bij het verbeterproces, waardoor ze zich gehoord en gewaardeerd voelen, wat bijdraagt aan hun loyaliteit aan de organisatie.

Inzicht en Verbetering na 6 Maanden

Na een periode van 6 maanden maken we nieuwe onderdelen vanuit de journey inzichtelijk en verbeteren we waar nodig, om de optimale employee journey te blijven garanderen.

Aan de slag met Employee Journey Mapping?

Wil je graag onderzoek doen naar de employee journey binnen jouw organisatie of wil je meer weten over employee journey mapping? Integron is hét onderzoeksbureau in Rotterdam dat je de juiste ondersteuning aanbiedt. Ben je benieuwd wat wij voor je kunnen betekenen? Neem contact met ons op door te bellen naar 0104115966 of stuur een e-mail naar info@integron.nl. Wij vertellen je graag meer over onze dienstverlening. Je kunt ook online een demo aanvragen.