Groter is niet altijd beter, maar kleiner ook niet

Je krijgt inzicht in de verschillen tussen kleine organisaties (<50), MKB (51-250), grote organisaties (251-1000) en corporates (1000+). Dit omvat onder andere:

  • Inzicht in de eNPS, trots, betrokkenheid, werkdruk, sollicitatiegedrag, leidinggevenden, arbeidsvoorwaarden en werksfeer.
  • Daarna zoeken we we de verdieping op hoe verschillende generaties per organisatiegrootte dit ervaren en waar de verschillen zitten.

Dit is waarom je dit moet kijken:

Het geeft je verdiepend inzicht in de wensen en verwachtingen van je (toekomstige) medewerkers, zodat je je organisatie daarop kunt aanpassen. Er zitten wel degelijk verschillen in zaken die goed en slecht gaan bij organisaties met andere omvang. Daarnaast zijn de belangen ook vaak anders. De aanname is dat arbeidsvoorwaarden veel beter zijn bij corporates, maar is dat ook zo? En vinden medewerkers bij kleinere organisaties dat net zo belangrijk? Zijn zaken die jij als organisatie belangrijk vindt, ook de zaken die je (beoogde) medewerkers belangrijk vinden.

  • Je trekt learnings uit waar de belangen het groots zijn per generatie specifiek voor jouw organisatieomvang.
  • Het geeft je inspiratie en kan focus aanbrengen in je communicatie en strategievorming: welke generatie(s) wil je vooral aantrekken en wat moet je daarvoor verbeteren binnen je organisatie.
  • Welke aspecten gaan juist goed bij organisaties van een andere omvang, en wat kan jij daarvan leren?
For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacy & Cookiebeleid.
Ik Accepteer

Sprekers

Joep Cats
Robert Mentink

Business Unit Manager Employee Experience

Joep Cats
Joep Cats

Consultant Employee Experience