Hogeschool voor de Kunsten Utrecht onderzoekt werkdruk met werkdrukmonitor

Olivia Kramers, Directeur HRM bij Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Het thema werkdruk heeft al lange tijd aandacht bij de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU). Uit de medewerkersonderzoeken die het de afgelopen jaren zelfstandig uitvoerde, bleek telkens dat dit volgens de medewerkers een van de drie zaken ter verbetering is. Per april 2019 verplicht de CAO Hoger Beroepsonderwijs de hogescholen om werkdrukbeleid op te stellen. HKU besloot ter voorbereiding daarop een samenwerking met Integron aan te gaan.

werkdruk onderzoek hku

“Het feit dat, ondanks een grote tevredenheid van onze medewerkers, werkdruk wel steeds als aandachtspunt genoemd werd, maakte dat we nader onderzoek wilden doen. Daarom kozen wij ervoor om dit jaar niet opnieuw een breed medewerkersonderzoek te houden, maar om écht de diepte in te gaan met een onderzoek naar werkdruk,” zegt Olivia Kramers, Directeur HRM bij Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.

“Als samenwerkingspartner voor medewerkersonderzoek van ons arbeidsmarkt- en opleidingsfonds, Zestor, kenden we Integron. Vanwege de aanpak van Integron en de mogelijke benchmark met andere hogescholen was het voor ons een logische stap om met hen in zee te gaan.”

Werkdrukmonitor

Integron biedt de werkdrukmonitor als instrument voor organisaties die verdiepende inzichten willen gebruiken om werkdruk te verminderen. “We waren zowel op zoek naar inzichten in de oorzaken en gevolgen van werkdruk als stuurinformatie om dit gericht te verminderen. Tijdens een adviesgesprek hebben we alle vier de stappen in het onderzoek met de werkdrukmonitor doorlopen. Na afloop waren we overtuigd dat dit een goede methodiek is.”

Werkdruk onderzoek

In de werkdrukmonitor worden medewerkers langs drie profielen ingedeeld: ambitie, delegeren en besluitvaardigheid. “Al deze persoonsprofielen hebben specifieke risicofactoren op een te hoge werkdruk. We weten nu precies waar onze uitdagingen liggen, voor ons als organisatie, maar ook voor onze medewerkers zelf.”

Ook verbredend inzicht essentieel

Het grote marktaandeel van Integron in het hoger onderwijs bood HKU de mogelijkheid om de onderzoeksresultaten te benchmarken met die van andere (kunst)hogescholen.

“Voor het onderzoek wisten we niet waar we met onze werkdruk stonden ten opzichte van collega’s. Nu hebben we een beter beeld. Naast verdiepend inzicht is ook verbredend inzicht essentieel.”

Op elk moment kan er teruggevallen worden op de onderzoeksresultaten. “De specialisten van HRM hebben toegang tot het online resultatendashboard. De leidinggevenden en de medewerker hebben inzicht in de (deel)rapportages van hun onderdeel. Om de belangrijkste uitkomsten extra te laten leven is er een infographic beschikbaar voor alle medewerkers.”

Job Demands Rescources-model

Elise Kamhoot is Research Consultant bij Integron en inhoudelijk verantwoordelijk voor het onderzoek bij HKU. “De werkdrukmonitor heeft als theoretische basis het Job Demands Rescources-model. Uitgangspunt is dat in iedere baan energie- en stressfactoren bevat. In het beste geval leidt energie tot bevlogenheid en in het slechtste geval stress tot werkdruk. Per type medewerker levert dit de inzichten op om tot het eerste te komen en het tweede te voorkomen. Aangezien medewerkers sterk van elkaar verschillen biedt dit het maatwerk dat noodzakelijk is om de werkdruk te verminderen.”

“Zo adviseren wij naast persoonsprofielen ook gebruik te maken van functieprofielen. Hoe verhoudt bijvoorbeeld de werkdruk van docenten zich tot die van het ondersteunend personeel? En welke aspecten van het werk worden per functiegroep het belangrijkst gevonden? De onderzoeksresultaten zijn duidelijk en bieden de handvatten die nodig zijn om te verbeteren.”

Effectieve vermindering werkdrukbeleving en vergroting werkplezier

Momenteel wordt bij HKU de basis gelegd voor de verbeterroute. Olivia: “We werken aan een beleidsnotitie voor een effectieve vermindering van werkdrukbeleving en vergroting van het werkplezier. Daarvoor wordt de input gebruikt uit de resultaatbespreking en de presentatie aan het College van Bestuur die Integron heeft verzorgd.”

Ook wordt nagedacht over een vervolgmeting. “Wie A zegt moet ook B zeggen. We kunnen het succes van onze huidige inspanningen alleen bepalen door een dergelijk onderzoek te herhalen en de resultaten te vergelijken. In welke vorm en op welke termijn dit plaatsvindt beraden we ons nog.”

“Wij zijn tevreden over de specifieke kennis van onze sector die Integron heeft ingebracht. Zij zijn in staat om werkdruk vanuit verschillende invalshoeken te benaderen, wat ons een compleet beeld geeft. Het is niet zo dat je vanuit het onderzoek precies weet wat je moet gaan doen of welke maatregelen je moet nemen. Wel geeft het een goed vertrekpunt om samen op zoek te gaan naar oplossingen.”

Over Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) is een instelling voor hoger kunstonderwijs met een aanbod van meer dan 50 studies in de kunsten en de media. Met ruim 800 medewerkers en ruim 4000 studenten is het een van de grootste kunsthogescholen in Europa. Door het opleiden van zelfstandige, initiatiefrijke en vernieuwende jonge professionals wil HKU bijdragen aan een kwalitatief hoogwaardige en blijvend vitale kunstsector.

Deel dit artikel!

Ook het beste uit jouw medewerkers halen?

Vraag een offerte of informatie aan via onderstaand formulier.

Hidden
Hidden
Naam(Vereist)
Hidden
Hidden