“Het heeft ons een geobjectiveerd inzicht gegeven op de verschillen tussen de Ewals Group entiteiten en disciplines. Hieruit is duidelijk geworden welke punten te verbeteren zijn, maar net zo belangrijk welke punten we moeten koesteren.”
Ewals Cargo Care
Home | Medewerkeronderzoek | Ewals Cargo Care

Ewals Cargo Care geeft gas op werkbeleving

Ewals Cargo Care is een familiebedrijf met circa 1900 medewerkers dat zich richt op transport en supply chain management. In 2013 vond het bedrijf voor het eerst haar weg naar Integron voor een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO). Twee jaar later heeft Ewals Cargo Care voor de tweede keer een MTO uitgevoerd met behulp van Integron. Belangrijke thema’s in de onderzoeken waren tevredenheid, betrokkenheid, loyaliteit, communicatie, vitaliteit, verzuim en veiligheid. De onderzoeken vonden plaats in 11 talen.

Tijdens de presentatie van de resultaten van het eerste onderzoek, door een HR Performance Consultant van Integron aan het Central Management Team (CMT) van Ewals Cargo Care, zijn deze in een bredere context geplaatst. De transport en logistiek-benchmark van Integron bood vergelijkingsmateriaal met de onderzoeksresultaten van andere bedrijven uit de sector die in datzelfde jaar in samenwerking met Integron een MTO uitvoerden. Een opgestelde interne benchmark gaf inzicht in hoe de onderzoeksresultaten van medewerkers werkzaam in verschillende organisatieonderdelen, afdelingen en verschillende landen zich tot elkaar verhouden.

De presentatie had een interactief karakter waarin het CMT van Ewals Cargo Care is gevraagd direct mee te denken over oorzaken van knelpunten en opties om de werkbeleving op een aantal concrete onderwerpen te verbeteren. In het laatste deel van de presentatie lag de nadruk op de route naar beter en heeft Integron een advies uitgebracht omtrent te nemen vervolgstappen. Op de kernverwachtingen (de punten die door de medewerkers het belangrijkst worden gevonden) zijn er voor de verschillende organisatieonderdelen op maat verbeterplannen opgesteld.

Na de herhaalmeting van de werkbeleving in 2015 blijken de verbeterplannen een positief resultaat te hebben gehad: de tevredenheid is met bijna een half punt gestegen, de eNPS (de mate waarin medewerkers de organisatie als werkgever aanbevelen) steeg met ruim 10% en het resultaat op kernverwachtingen laat een verbetering van 6% zien. Tijdens de jaarlijks door Integron georganiseerde Beleving Awards kwam het bedrijf in 2016 van alle transport en logistiek-bedrijven die het voorgaande jaar met behulp van Integron een MTO uitvoerden, als door de medewerkers als best beoordeeld uit de bus en won het de medewerkerbelevingsaward in de categorie Transport en Logistiek.

In tegenstelling tot het vorige onderzoek, dat volledig werd uitbesteed, en waarbij Integron de voorbereiding, uitvoering, analyse en rapportage voor haar rekening nam, was Integron ditmaal meer op afstand betrokken. Een op maat ingericht dashboard stelde Ewals Cargo Care in staat om zelfstandig analyses en rapportages te maken. De regie voor de verdere verbeterroute die het tweede onderzoek heeft opgeleverd ligt bij de afdeling Human Rescources van Ewals Cargo Care.

Michael Verbeek, corporate HR manager: “Dit medewerkeronderzoek is voor de tweede keer binnen Ewals Cargo Care op deze schaal uitgevoerd. Het heeft ons een geobjectiveerd inzicht gegeven op de verschillen tussen de Ewals Group entiteiten en disciplines. Hieruit is duidelijk geworden welke punten te verbeteren zijn, maar net zo belangrijk welke punten we moeten koesteren. Hiermee zijn we aan de slag gegaan om de bedrijfsvisie verder te ontwikkelen en de filosofie te versterken met onze medewerkers in het middelpunt.”

Deel dit op social media:

2016-10-27T14:55:25+00:00