Cases medewerkersonderzoek2017-11-27T09:48:39+00:00

Cases medewerkersonderzoek

Noviflora

"Met behulp van een scorecard per afdeling kunnen afdelingshoofden actief aan de slag om verbeterpunten en sterke punten te formuleren binnen de afdeling." Noviflora Integron heeft een medewerkertevredenheidsonderzoek uitgevoerd bij Noviflora, een familiebedrijf gespecialiseerd in de export van kamer en [...]

ZOwonen

“De presentatie van de resultaten van het onderzoek door Integron was professioneel, objectief en betrouwbaar. Dit vormde de juiste basis voor de eerste spontane discussie rondom de resultaten, waarbij het fijn is om te kunnen terugvallen op “de neutrale kijk” van Integron.” [...]

Hanzeheerd

"Integron heeft veel voorbereidend werk gedaan waardoor de inspanning voor de Stichting minimaal was. Tijdens een algemene medewerkervergadering zijn de medewerkers op de hoogte gebracht van het onderzoek en werden de vragenlijsten uitgedeeld. De anonimiteit van het onderzoek bevorderde de deelname." [...]

Gemeente Vlaardingen

"Integron heeft ook heldere afdelingsrapporten samengesteld. Momenteel zijn we bezig met het opstellen van de verbeterplannen. De directie verwacht elk half jaar een verslag over de voortgang van deze plannen." Gemeente Vlaardingen heeft in het verleden een medewerkertevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Toen is [...]

Dirkzwager Advocaten & Notarissen

"De samenwerking met Integron was vanaf het eerste moment bijzonder prettig waarbij wij een persoonlijke, heldere en professionele aanpak vanuit Integron hebben ervaren. Niet alleen van de sales consultant en projectmanager maar ook vanuit de medewerkers in de backoffice. Iedereen was goed voorbereid, dacht actief mee en vragen werden adequaat [...]

CZ Zorgverzekeraar

"Het uitvoeren van het Medewerkertevredenheidsonderzoek helpt ons de beleving van de medewerker beter te doorgronden. Het geeft ons ook handvatten waar wij bij kunnen sturen of zelf verder onderzoek kunnen verrichten om onderwerpen uit te diepen" CZ Zorgverzekeraar Alles voor [...]

Vecozo

"De sessie met het MT en de mail met adviezen die Integron stuurde naderhand hebben ons enorm geholpen. De adviezen uit de mail hebben we grotendeels overgenomen. De volgende stap is het bespreken van de resultaten van de afdelingssessies in het MT. Jullie hebben ons goed op weg geholpen, dank [...]

Bruynzeel Storage Systems

"De tevredenheid onder medewerkers overtreft het landelijk gemiddelde voor de sector waarin Bruynzeel opereert!" Bruynzeel Storage Systems Bruynzeel Storage Systems heeft een passie voor het ontwikkelen, produceren en wereldwijd vermarkten van flexibele en ruimtebesparende opslagoplossingen voor kantoren, archieven, bibliotheken, magazijnen [...]

Kraamzorg De Waarden

"Als je echt wilt weten wat er leeft in je organisatie, dan is Integron dé partij om het medewerkeronderzoek te laten uitvoeren." Kraamzorg de Waarden: Een inspirerende sessie om van goed naar beter te komen Kraamzorg de Waarden bestaat alweer twintig [...]

Shanks Nederland

"Door de resultaten van het onderzoek kunnen de Shanks- bedrijven gericht werken aan het verder verbeteren van de dienstverlening." Shanks Nederland Methodiek:  Online onderzoek (kwantitatief), telefonisch onderzoek en persoonlijke interviews (kwalitatief) Shanks is een van de toonaangevende afvalbedrijven in Nederland [...]

Bluekens

"Met het onderzoek is ook duidelijk geworden waar nog potentieel voor verbetering aanwezig is, hiermee kunnen prioriteiten worden gesteld en verbeteracties worden geformuleerd om de organisatie verder te optimaliseren zodat onze klanten nog beter geholpen worden." Bluekens Truck en Bus [...]

Iselinge Hogeschool

“De samenwerking met Integron is uitermate goed verlopen en de verwachtingen die we voorafgaand aan het onderzoek hadden zijn allemaal waargemaakt. Integron gaat zeer professioneel te werk en komt gemaakte afspraken na. Het onderzoek heeft ons zeer nuttige informatie opgeleverd, omdat de resultaten gedifferentieerd zijn naar de 3 groepen medewerkers [...]

Stoas Hogeschool

“Het onderzoek heeft in beeld gebracht wat de medewerkers echt belangrijk vinden in een werk en wat ze drijft., nl. studentgericht werken, dat geeft arbeidsplezier. Het onderzoek accentueert wat daaraan bijdraagt, maar ook waar nog geschaafd moet worden. Kortom: een goede start voor onderling gesprek en versterking van de organisatie. [...]

AtalMedial

"Wat ik van toegevoegde waarde vond is dat zo nadrukkelijk werd uitgegaan van wat medewerkers tevreden maakt (of niet), maar ook wat zij belangrijk vinden. Dit zorgt ervoor dat we met ons verbetermanagement geen energie verspillen aan zaken waar medewerkers weliswaar niet zo tevreden over zijn, maar wat zij feitelijk [...]

Nederlandse Brandwonden Stichting

"Nu de resultaten bekend zijn gaan wij deze gebruiken om ons te spiegelen aan uitkomsten bij vergelijkbare sectoren. Ook gaan we de verschillen tussen groepen medewerkers analyseren en gebruiken om daar beleid op te maken of eventuele maatregelen te nemen." In [...]

Gemeente Losser

"Integron heeft een eindpresentatie richting directie en het MT gehouden. Om naar de medewerkers van de afdelingen volledige onafhankelijkheid te benadrukken en om de cijfers professioneel, maar voor iedereen begrijpelijk toe te lichten, hebben we Integron gevraagd om ook afdelingspresentaties te verzorgen. Dit hebben ze naar grote tevredenheid gedaan!" [...]

Countus

"Het rapport ziet er goed uit en we hebben met grote interesse de vergelijking met 2 jaar geleden gelezen. Ook de opsplitsing van de resultaten per vestiging is erg nuttig en geeft ons concreet inzicht in de stand van zaken binnen elke vestiging." [...]

Kirkman Company

"Uit de resultaten blijkt dat de medewerkers uitermate trots zijn om voor Kirkman te werken en bovengemiddeld betrokken zijn bij hun werkgever. Ze worden dan ook met name gedreven door de uitdaging en voldoening die ze uit hun werk halen." [...]

Plukon

"De samenwerking met Integron heeft Plukon Food Group veel gebracht. Een aanrader om beter inzicht te krijgen in de wensen en belevingen van de werknemers." Plukon Food Group Onder medewerkers van Plukon Food Group Nederland, die werkzaam zijn voor de [...]

Sekisui S-LEC

"Er is niet alleen gekeken naar de tevredenheid van de medewerkers, maar ook wat ze nu daadwerkelijk belangrijk vinden." Sekisui S-LEC Sekisui S-LEC maakt onderdeel uit van de Japanse Sekisui groep. Wereldwijd werken 18 duizend medewerkers bij de Sekisui groep. [...]

Blue Sky Group

"Het onderzoek is intelligent en op maat van de organisatie ingericht, waardoor het o.a. mogelijk is geweest om een vergelijking te maken van onderzoeksresultaten tussen verschillende groepen in de organisatie." Blue Sky Group Blue Sky Group is een onafhankelijke en [...]

IT-Staffing

“We zijn heel blij met de goede respons en de resultaten. Vooral de opsplitsing naar de verschillende werkmaatschappijen is heel interessant en geeft ons concreet inzicht in de stand van zaken binnen elke werkmaatschappij.” IT-Staffing In de afgelopen 20 jaar [...]

NHL hogeschool

"Achteraf kan ik concluderen dat wij de benodigde tijd om per organisatieonderdeel rapportages te maken niet goed hebben ingeschat. Bij de rapportages gaat het natuurlijk niet sec om de cijfers, Belangrijker nog is het interpreteren van deze gegevens en de koppeling met de strategische keuzes van de hogeschool en de [...]

PQR

"Het onderzoek levert waardevolle informatie op om onze medewerkerstevredenheid en dus onze algehele professionaliteit naar een nóg hoger niveau te tillen." Technologiebedrijf PQR scoort als werkgever hoog op collegialiteit, sfeer en vrijheid. PQR is al jaren een succesvol en gewaardeerd [...]

Machinehandel Lekkerkerker

"De resultaten van het onderzoek zijn via het online resultatendashboard van Integron te raadplegen. De werkwijze, de knowhow van Integron en de praktische handreikingen om te gaan verbeteren, maakt dit onderzoek zonder meer geslaagd." Lekkerkerker groep De Lekkerkerker groep bestaat [...]

Load More Posts