“Periodiek inzicht krijgen in de tevredenheid en verwachtingen van klanten (ouders die gebruik maken van de dienstverlening van SKL).”
Stichting Kinderopvang Langedijk (SKL)
Home | Klantonderzoek | Stichting Kinderopvang Langedi …

Stichting Kinderopvang Langedijk (SKL)

Stichting Kinderopvang Langedijk (SKL) bestaat uit 16 locaties, waar ofwel dagopvang (0-4 jaar) ofwel buitenschoolse opvang (4-12 jaar) wordt geboden. Daarnaast bemiddelt SKL als het gaat om gastouderopvang.

SKL hecht waarde aan kwaliteit en wenst periodiek inzicht te krijgen in de tevredenheid en verwachtingen van klanten (ouders die gebruik maken van de dienstverlening van SKL) door middel van een onderzoek. Op basis van de verkregen inzichten werkt SKL structureel aan het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening. Daarnaast wenst SKL objectief en onafhankelijk inzicht te krijgen in de tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers. Kinderopvang Langedijk wil op basis van deze inzichten de relatie met medewerkers verder verbeteren.

In mei 2014 heeft SKL Integron de opdracht gegeven om zowel de klant- als de medewerkertevredenheid in kaart te brengen. Beide onderzoeken zijn in juni 2014 uitgevoerd. Na afronding van het veldwerk zijn de resultaten in het online resultatendashboard van Integron (CustomerHeartbeat) beschikbaar gemaakt voor SKL. Na een telefonische uitleg over het gebruik van het dashboard, kon SKL zelf aan de slag met de resultaten en de rapportages. De resultaten van het medewerkeronderzoek zijn snel gedeeld met het MT en worden vervolgens ook gepresenteerd aan de OR. Elke locatie krijgt daarnaast inzicht in de eigen resultaten. SKL zal ook de resultaten van het klantonderzoek verwerken in een rapportage en presenteren aan het MT.

Margreet Ortelee, Coördinator Afdeling Klantcontact en Communicatie van SKL
“Wij hebben eerder een klanttevredenheidsonderzoek gehouden. De rapportage daarvan was zo uitgebreid en technisch dat er uiteindelijk weinig mee gedaan is. Wij waren op zoek naar een duidelijke onderzoeksmethode waarbij we op een eenvoudige manier inzicht konden krijgen in de uitkomsten van het onderzoek. Het gebruik van CustomerHeartbeat hebben wij als prettig ervaren. De uitleg van Integron was duidelijk, daarna konden wij zelf aan de slag. De informatie vanuit het programma is makkelijk over te brengen naar Excel of Powerpoint zodat het voor ons niet moeilijk was een presentatie te maken.”

Deel dit op social media:

2016-11-30T16:24:18+00:00