Net Promotor Score (NPS) in Nederland binnen B2B 10% in 2017

De NPS is op dit moment 10%, blijkt uit het rapport Benchmark NPS Nederland – B2B- 2017 van Integron. Opvallend is het hoge percentage passives. Deze groep klanten geeft een 7 of een 8 op de schaal van 0 tot 10. Ze geven daarmee aan dat ze (redelijk) tevreden zijn, maar dat ze niet écht enthousiast zijn over de dienstverlening en relatie met desbetreffende B2B-organisatie. Bij deze klanten bestaat het risico dat ze makkelijk ‘switchen’ van leverancier.

Hoogste scores voor sectoren transport & logistiek en industrie

Net Promotor Score (NPS) in Nederland binnen B2B 10% in 2017

Daar waar de gemiddelde NPS in Nederland 10% bedraagt, verschilt deze zeer sterk per branche. Neem nu bijvoorbeeld de score voor de industrie. Deze sector scoort niet alleen dit jaar, maar ook voorgaande jaren hoog. We zien dat deze positieve score vooral wordt verklaard door een bovengemiddeld groot aantal promoters. Bedrijven actief binnen de industrie weten de juiste snaar voor klantenthousiasme te raken. Dit staat in schril contrast met de sector bouw (en installatie).

Hoge mate van klanttevredenheid leidt tot hoge mate van klantloyaliteit

Er is een sterk verband tussen klanttevredenheid en klantloyaliteit, zo blijkt ook uit de scores. Het omslagpunt van de NPS van negatief naar positief in B2B Nederland ligt ongeveer op een 7,5/7,6. Om echt naar een NPS van 15-20% of hoger te streven, moet de klanttevredenheid naar een 8 of hoger.

Meer weten over de grootste NPS benchmark in Nederland

Download gratis het rapport Benchmark NPS Nederland – B2B – 2017. Hierin leest u hoe het gesteld is met het Nederlandse bedrijfsleven op het gebied van klanttevredenheid en de mate van aanbeveling (NPS) door klanten. Ook heeft Integron een interactieve infographic gepubliceerd voor meer achtergrondinformatie en verdieping naar de branches: klantbeleving.integron.nl.

Achtergrond onderzoek & rapport

Sinds 1993 voert Integron al klanttevredenheidsonderzoeken uit. Inmiddels is Integron uitgegroeid tot het grootste onderzoek- en adviesbureau in Nederland voor B2B-organisaties in Nederland. Dit maakt het mogelijk om jaarlijks een NPS-rapport te publiceren. Integron weet als geen ander hoe de NPS-score zich door de jaren heen heeft ontwikkeld. Al sinds negen jaar volgt Integron de NPS-score in zeven sectoren.

Gratis rapport: NPS in de B2B  2017

Download het grootste rapport over de NPS tevredenheid binnen de B2B markten, voortvloeiend uit ruim 200 klantonderzoeken gratis!

2018-02-12T12:17:51+00:00