“Het jaarlijkse onderzoek onder opdrachtgevers is voor ons een belangrijk instrument om de tevredenheid over onze dienstverlening te peilen.”
SOS International
Home | Klantonderzoek | SOS International

SOS International – Activatie

Klantgerichtheid is voor de dienstverlening van SOS International, al 30 jaar de alarmcentrale voor actieve internationale hulpverlening, het centrale thema. In het laatste kwartaal van 2013 heeft Integron wederom het klantonderzoek voor SOS International onder opdrachtgevers uitgevoerd. Niet alleen inzicht in de resultaten, maar vooral activatie van de resultaten onder medewerkers, is voor de directie van SOS International het uitgangspunt. Om deze activatie te verbeteren heeft Integron naast een presentatie aan de directie ook per afdeling laten zien waar de verbeterpunten te vinden zijn. Hiervoor zijn speciale afdelingsrapporten ontwikkeld, waardoor de juiste medewerkers en afdelingen gericht aan de slag kunnen met de juiste focuspunten per afdeling. In de periodieke overlegstructuur is door medewerkers gezamenlijk actief gekeken naar oplossingen voor deze verbeterpunten. Daarnaast hebben de accountmanagers van SOS International individuele klantrapporten ontvangen om met interne teams de dienstverlening per klant verder aan te scherpen. De klantinzichten zijn voor SOS International een belangrijk uitgangspunt om resultaatgericht en proactief richting opdrachtgevers te acteren. Barry Rigter, adjunct directeur: “Het jaarlijkse onderzoek onder opdrachtgevers is voor ons een belangrijk instrument om de tevredenheid over onze dienstverlening te peilen. De gedetailleerde rapportage én de individuele klantrapporten zoals Integron deze aanlevert zijn hierbij van grote waarde. Het onderzoek maakt inzichtelijk op welke terreinen er nog winst te behalen valt. Hierdoor kunnen we gericht aan verbeteringen werken. Verbeteringen die ook onze opdrachtgevers ervaren zoals blijkt uit de mooie stijging van de ons rapportcijfer dit jaar! Voor ons het bewijs dat we op de goede weg zijn met onze ontwikkeling als bedrijf. De samenwerking met Integron verloopt heel plezierig. Ze hebben een duidelijke visie op klanttevredenheid en weten je met de juiste adviezen als organisatie verder te helpen met het verbeteren van je dienstverlening.”

2016-10-18T13:05:59+00:00