“Het scherp krijgen van onze informatiebehoeften was een eerste belangrijke stap in de voorbereidingfase. De meedenkende en adviserende rol van Integron was hierbij zeer waardevol. We krijgen informatie om een dialoog te voeren met de klant en te reflecteren op onszelf en onze manier van werken.”
Klanttevredenheidsonderzoeken Justis: integraal beeld van klantperceptie
Home | Klantonderzoek | Klanttevredenheidsonderzoeken …

Justis

De screeningsautoriteit Justis werkt aan een veiligere en rechtvaardigere samenleving door het screenen van personen en organisaties. Justis heeft toegang tot exclusieve bronnen, analyseert informatie uit deze bronnen en vormt zich een oordeel over de integriteit van personen en organisaties. Op basis van deze oordeelsvorming geeft Justis verklaringen, vergunningen, adviezen en risicomeldingen af. Justis adviseert organisaties over de inzet van zijn producten en laat daarbij ruimte voor maatwerk.

Justis streeft naar excellente dienstverlening. Om dat waar te kunnen (blijven) maken, voert Justis regelmatig klanttevredenheidsonderzoeken uit. Integron heeft de klanttevredenheidsonderzoeken uitgevoerd voor verscheidene werkprocessen van Justis. Hiermee krijgt Justis een integraal beeld van de klantperceptie. Voor elk werkproces is de onderzoeksmethode (online, telefonisch en/of schriftelijk) gekozen die het beste past bij de doelstellingen en de doelgroep. De uitkomsten van deze onderzoeken leiden altijd tot concrete verbetertrajecten. Voor de komende periode gaat het bijvoorbeeld om de leesbaarheid van brieven, de aanvraagprocedure voor sommige producten en de manier waarop Justis met klachten omgaat.

Door de resultaten van de verschillende klanttevredenheidsonderzoeken gezamenlijk te bespreken, werd het mogelijk om verbeterthema’s te identificeren die procesoverstijgend en organisatiebreed zijn. Medewerkers vanuit stafafdelingen (communicatie, juridische zaken) zijn daarom ook betrokken bij het bespreken van de resultaten. Op basis van deze klantinzichten werkt Justis structureel aan het verbeteren van de organisatieprestaties.

Bart Klijn, adviseur klantbeleid: “Het scherp krijgen van onze informatiebehoeften was een eerste belangrijke stap in de voorbereidingfase. De meedenkende en adviserende rol van Integron was hierbij zeer waardevol. We krijgen informatie om een dialoog te voeren met de klant en te reflecteren op onszelf en onze manier van werken. Hierbij is het de uitdaging om evenwicht te vinden tussen het toepassen van regels, efficiency en de menselijke maat bij dienstverlening. Door de resultaten van de verschillende werkprocessen samen te bespreken, werd het mogelijk raakvlakken te zien en overkoepelende verbeterpunten te borgen. Op deze manier verbeteren we integraal de kwaliteit van dienstverlening voor onze klanten.”

2016-10-18T13:05:59+00:00