“Het was zelfs mogelijk om resultaten per individuele klant te bekijken. Deze inzichten bieden onze account managers concrete aanknopingspunten om de samenwerking en relatie met onze klanten te verbeteren.”
HVC Energie
Home | Klantonderzoek | HVC Energie

Klanttevredenheidsonderzoek HVC Energie: relatiebeheer optimaliseren op basis van klantinzicht

HVC Energie is verantwoordelijk voor de levering van warmte en elektriciteit aan gemeenten, waterschappen, bedrijven en particulieren. HVC energie produceert energie uit verschillende duurzame bronnen, zoals biomassa, wind en zon en uit restafval dat niet meer hergebruikt kan worden. Daarnaast ontwikkelt HVC energie warmtenetten en installaties voor het maken van groen gas uit groente-, fruit- en tuinafval. HVC Energie maakt onderdeel uit van HVC Groep, verantwoordelijk voor het duurzaam afvalbeheer van haar aandeelhouders.

Integron heeft in opdracht van HVC Energie een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Hiermee is inzicht geboden in de tevredenheid en verwachtingen van klanten ten aanzien van de dienstverlening van HVC Energie. Binnen de doelgroep is een duidelijk onderscheid gemaakt naar de verschillende klanttypen: particulieren, bedrijven, gemeenten en waterschappen. Op basis hiervan zijn de sterke punten en de belangrijkste verbeterpunten inzichtelijk gemaakt.

Om de relatie met klanten te verbeteren, heeft HVC Energie aan Integron gevraagd een bespreking te organiseren met klantbeheer en de account managers van HVC Energie. Tijdens deze bespreking zijn de resultaten gedeeld en tot op klantniveau besproken. Op basis van dit inzicht zijn ideeën uitgewisseld over hoe de relatie met klanten verder kan worden verbeterd.

Maarten de Wit, Manager Verkoop HVC Energie: “Naast het bieden van heldere klantinzichten heeft Integron ons geholpen om hiermee aan de slag te gaan. De bespreking van de resultaten met onze account managers en klantbeheer heeft bijgedragen aan hun bewustwording van wat klanten verwachten van HVC Energie. Door onderscheid te maken naar klanttype hebben we specifieke verbeterpunten kunnen vaststellen. Het was zelfs mogelijk om resultaten per individuele klant te bekijken. Deze inzichten bieden onze account managers concrete aanknopingspunten om de samenwerking en relatie met onze klanten te verbeteren.”

Deel dit op social media:

2016-10-18T13:05:59+00:00