“In de rapportage konden de resultaten vergeleken worden met een externe benchmark en de resultaten van het vorige onderzoek.”
Pharos
Home | Medewerkeronderzoek | Pharos

Pharos is het landelijke kenniscentrum op het gebied van de gezondheid van migranten en vluchtelingen. Pharos ondersteunt professionals en organisaties die zorg- en dienstverlening aan deze groepen willen verbeteren en hun gezondheid willen bevorderen. Pharos is kennis producent en kennismakelaar.

Alle 55 medewerkers van Pharos zijn uitgenodigd voor een online onderzoek naar hun tevredenheid, betrokkenheid, loyaliteit en imago. In de rapportage konden de resultaten vergeleken worden met een externe benchmark en de resultaten van het vorige onderzoek. De trend was zowel voor het tevredenheidscijfer als het responspercentage positief. Maar liefst 93% van de medewerkers heeft deelgenomen aan het onderzoek.

Pharos heeft ook nog de verschillende afdelingen in de organisatie inzichtelijk gemaakt in de rapportages, zodat de afdelingen met de eigen resultaten aan de slag konden om te verbeteren. De eerste stap in het verbetermanagement is genomen tijdens een interactieve presentatie van Integron. Het hele MT heeft kennis genomen van de resultaten en de vervolgstappen besproken om een concreet verbeterplan te kunnen maken. Ook Pharos is aangestoken met de ‘Passie voor Beter!’

Tanja Dahmen, Hoofd HR Pharos: “Integron heeft ons goed begeleid tijdens het onderzoek. Ook zijn wij tevreden over de nazorg. De eindpresentatie was zeer verhelderend en heeft ons speerpunten gegeven voor verbetering.”

2016-10-18T13:05:56+00:00