“Integron heeft ook heldere afdelingsrapporten samengesteld. Momenteel zijn we bezig met het opstellen van de verbeterplannen. De directie verwacht elk half jaar een verslag over de voortgang van deze plannen.”
Gemeente Vlaardingen
Home | Medewerkeronderzoek | Gemeente Vlaardingen

Gemeente Vlaardingen heeft in het verleden een medewerkertevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Toen is het accent gelegd op 3 onderdelen uit het INK model: leiderschap, strategie en beleid & management. Enkele jaren later is het onderzoek herhaald en ditmaal heeft Integron het onderzoek voor Gemeente Vlaardingen uitgevoerd.

Uit het oogpunt van vergelijking heeft Integron ook aan deze 3 accenten aandacht besteed. Gemeente Vlaardingen heeft het directiemodel geïmplementeerd. Mede naar aanleiding van deze veranderingen, wenste Gemeente Vlaardingen graag inzicht te krijgen in de betrokkenheid, verwachtingen en loyaliteit van medewerkers.

Raymond Aardenhout, Coördinator Beleid en Strategie: “ Ruim 700 medewerkers zijn online uitgenodigd voor het medewerkertevredenheidsonderzoek en we hadden een goede respons. De OR en de leidinggevenden hebben daarnaast deelgenomen aan het spiegelonderzoek. Ze hebben de vragenlijst ingevuld niet vanuit hun eigen perspectief, maar vanuit het perspectief van de medewerkers. Uit het onderzoek zijn concrete verbeterpunten naar voren gekomen. De tevredenheid is ten opzichte van 2 jaar terug toegenomen. Integron heeft ook heldere  afdelingsrapporten samengesteld. Momenteel zijn we bezig met het samenstellen van de verbeterplannen. De directie verwacht elk half jaar een verslag over de voortgang van deze plannen. “

2016-10-18T13:06:06+00:00