GGZ WNB: “De kracht zit in hem in het contact op de werkvloer; tussen de medewerker en de leidinggevende”

Integron heeft een medewerkeronderzoek uitgevoerd bij Geestelijke Gezondheidszorg Westelijk Noord-Brabant (GGZ WNB). GGZ WNB biedt met haar ruim 1100 medewerkers hulp bij problemen op het gebied van geestelijke gezondheid. GGZ WNB levert kortdurende, maar ook langdurige zorg in verschillende facetten van de specialistische geestelijke gezondheidszorg. Mensgerichte zorg, gebracht door mensen. Vandaar dat GGZ WNB belang hecht aan het medewerkeronderzoek, waarmee zij goed zicht houdt op hoe medewerkers het werk en de organisatie ervaren en waar zij verbeterkansen zien. Omdat GGZ WNB zich realiseert dat de toegevoegde waarde van een medewerkeronderzoek ontstaat met het bespreken en activeren van de resultaten, heeft zij Integron gevraagd om voor iedere leidinggevende een eigen online resultatendashboard in te richten. Ook heeft GGZ WNB Integron uitgenodigd om de leidinggevenden te trainen in het gebruik van dit dashboard en daarbij te faciliteren in het vaststellen en formuleren van de eigen aandachtspunten in het resultaat. Zo wordt iedere leidinggevende op maat ondersteund om –zelf en met de medewerkers- aan de slag te gaan met de uitkomsten. Belangrijk, want GGZ WNB wil graag dat het verbeteren van de werkervaring -en de daaruit voortkomende acties- door de hele organisatie gedragen wordt.

“de kracht zit in hem in het contact op de werkvloer; tussen de medewerker en de leidinggevende”

Jacques Dekkers, senior adviseur Raad van Bestuur, over de training door Integron: “De training onder leiding van Integron bood hulp voor op maat gemaakte “plannen van aanpak” waarbij maximale input van medewerkers mogelijk is”.

Meer klantcases

2019-02-13T16:21:52+01:00Tags: , |