VECOZO werkt vanuit visie aan energieke bedrijfscultuur

Carla Faes, HR-adviseur | VECOZO

VECOZO is in 2002 opgericht door een aantal zorgverzekeraars vanuit de behoefte aan lastenverlichting voor de hele keten. Inmiddels wisselen zorgpartijen jaarlijks meer dan 2 miljard berichten uit via VECOZO’s digitale omgeving en is het aantal medewerkers gegroeid van 5 naar 200. Vanaf 2012 werken VECOZO en Integron samen voor medewerkersonderzoek (MTO).

Robert Mentink is namens Integron als Consultant betrokken bij de samenwerking.

“De leukste en interessantste projecten om aan te werken zijn voor mij die van opdrachtgevers die beter willen worden door het werken vanuit een visie. VECOZO is een opdrachtgever die continu wil verbeteren en de implementatie van haar visie mede toetst aan de resultaten van haar MTO.”

Energieke bedrijfscultuur als één van de vier pijlers

In 2016 is de Visie 2020 opgesteld. Deze bestaat uit vier pijlers die elk onderverdeeld zijn in verschillende KPI’s. “Eén van de pijlers, energieke bedrijfscultuur, kwam uitgebreid terug in ons laatste MTO dat eind 2017 plaatsvond,” vult Carla Faes, HR-adviseur en MTO-Projectleider bij VECOZO, aan.

“Onder een energieke bedrijfscultuur verstaan wij een cultuur waarin bijvoorbeeld proactieve medewerkers  ruimte nemen én krijgen om zo onze resultaten te behalen. Een belangrijke KPI die meegenomen is in het laatste MTO is communicatie en samenwerking, zowel binnen de teams als tussen de teams”.

Tot het laatste onderzoek voerde VECOZO het MTO uit op traditionele wijze waarbij in een lange vragenlijst veel thema’s aan bod kwamen. “Na een kritische evaluatie van de voorlaatste meting in 2016 stelden we vast dat er routine was geslopen in het proces. Eigenlijk logisch als je langere tijd werkt met een vaste methodiek. Om te herijken besloten we de markt op te gaan en advies in te winnen bij meerdere leveranciers.”

“Uiteraard is ook Integron betrokken in onze verkenning en uiteindelijk viel de keuze op de bestaande partner. Niet alleen vanwege het voordeel van het voortzetten van een lopende samenwerking in onder meer het vergelijken van toekomstige onderzoeksresultaten met die uit het verleden. Nee, Integron toonde zich het meest pro-actief in het meedenken over hoe het MTO opnieuw in te richten.”

Stijging in tevredenheid

Het vernieuwde MTO bestaat uit een combinatie van een iets ingekorte basisvragenlijst aangevuld met vragen die gerelateerd zijn aan de Visie 2020. “Ik kijk met trots terug op de resultaten van het laatste MTO dat is uitgezet in een periode waarin we niet stilgezeten hebben. Zo hebben we een aantal organisatiewijzigingen doorgevoerd en een aanscherping aangebracht in onze Agile-werkmethodes. Dit heeft impact op veel medewerkers gehad.   En toch hebben we een lichte stijging gerealiseerd in onze algemene tevredenheid. Ook scoren we hiermee 0,3 punt hoger dan de ICT-benchmark van Integron.”

De onderzoeksresultaten zijn door Integron gepresenteerd aan de Directie en het MT van VECOZO. Bij de opvolging van het onderzoek vervult HR een coördinerende rol en zijn de teammanagers in de lead richting hun teams. Zij gaan elk aan de slag met hun specifieke aandachtspunten en koppelen dit eens in de vier maanden terug in het MT.

Continu medewerkerfeedback

Integron en VECOZO schakelen actief over de inrichting van de toekomstige MTO’s. “Momenteel zijn we in gesprek over een combinatie van periodieke en continue metingen. Ter aanvulling op het jaarlijkse MTO zouden we dan via verdiepende pulse-metingen meerdere malen per jaar korte thematische vragenlijsten uitsturen.”

Deel dit artikel!

Ook het beste uit jouw medewerkers halen?

Vraag een offerte of informatie aan via onderstaand formulier.

Hidden
Hidden
Naam(Vereist)
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden

Privacy en cookie statement

Ik help je graag verder

Consultant - Guido van Buul

Guido van Buul

Consultant

Meer klantcases