Primair Huisartsenposten verbetert tussentijds werkbeleving

Thelma Schouten, HR Manager | Primair Huisartsenposten

Primair Huisartsenposten is een samenwerkingsverband van zes huisartsenposten in Midden Nederland dat de spoedeisende huisartsenzorg buiten kantooruren verzorgd in een gebied met 1,1 miljoen inwoners. Daarmee is de organisatie, met 244 medewerkers en 650 aangesloten huisartsen, een van de grootste instellingen voor eerstelijns zorg in Nederland. In 2016 voerde Integron voor Primair Huisartsenposten het medewerkeronderzoek (MTO) uit en in 2018 een tussentijdse meting (AWOT – are we on track) waarin de thema’s uit het MTO met het meeste verbeterpotentieel nogmaals aan de medewerkers zijn voorgelegd. Deze tussentijdse meting had als doel om inzicht te verkrijgen over de opvolging: hoe zijn de actiepunten opgepakt en hoe worden deze punten op de agenda van de organisatie bijgehouden?

Voorafgaand aan de samenwerking met Integron werd het MTO uitbesteed aan een ander bureau. “Die partij had met een benchmark in de sector zorg en welzijn een beperkte match met onze branche en onze organisatie en was onvoldoende in staat om onze onderzoeksresultaten te vergelijken met die van andere zorginstellingen binnen de eerste lijn – in het bijzonder huisartsenposten. In 2015 zijn wij ons gaan oriënteren op andere partners voor het uitvoeren van belevingsonderzoeken. Via een huisartsenpost elders in het land waar Integron in het MTO het gevraagde maatwerk naar tevredenheid had geleverd, zijn wij in contact gekomen met Integron en is het balletje gaan rollen,” vertelt Thelma Schouten, HR Manager bij Primair Huisartsenposten.

Bijzonder aan het MTO bij Primair Huisartsenposten is dat de professionals die het gezicht van de zorgverlening zijn een combinatie vormen van medewerkers in loondienst (de triagisten) en de aangesloten huisartsen, die niet bij de organisatie in dienst zijn. Thelma: “Omdat de samenwerking tussen de triagisten en huisartsen essentieel is hebben de triagisten naast hun eigen MTO ook deelgenomen aan een spiegelonderzoek. Hierin hebben zij hun dienstverlening en de samenwerking met de huisartsen beoordeeld vanuit het perspectief van de huisartsen.”

Aan de slag met verbeterpunten per locatie

Voor een effectieve opvolging van een MTO is het van belang om organisatie breed en per locatie concreet inzicht te hebben in waar de verbeterpunten aanwezig zijn mee aan de slag te gaan. “Organisatie breed hebben we ingezet op drie thema’s: veiligheid/organisatie van nachtdiensten, communicatie en identificatie met de organisatie. Om ervoor te zorgen dat de onderzoeksresultaten breed landen binnen de organisatie heeft de Project Manager van Integron niet alleen aan de Raad van Bestuur en het MT de onderzoeksresultaten gepresenteerd, maar vooral ook op alle locaties aan de teams. Dit heeft plaatsgevonden tijdens het reguliere werkoverleg van de triagisten, in het bijzijn van de locatiemanagers en teamleiders, en geleid tot een top 3 met verbeteracties per locatie.”

“Om ervoor te zorgen dat de onderzoeksresultaten breed landen binnen de organisatie heeft de Project Manager van Integron niet alleen aan de Raad van Bestuur en het MT de onderzoeksresultaten gepresenteerd, maar vooral ook op alle locaties aan de teams”

Nu, tweeënhalf jaar na het eerste MTO dat Integron heeft uitgevoerd, is zichtbaar dat per locatie op verschillende thema’s stappen zijn gezet. “Met name op het gebied van communicatie zien we verbeteringen. Dit krijgt vorm in een digitale nieuwsbrief die elke medewerker maandelijks ontvangt waarmee we hen zo volledig mogelijk informeren over projecten en ontwikkelingen binnen de organisatie en de locaties. Zo hopen we ook bij te dragen aan meer identificatie met de organisatie. Omdat wij betrokkenheid en participatie bij medewerkers heel belangrijk vinden, werken we eveneens meer met projectgroepen waarbij we ook een beroep doen op de triagisten. Op deze manier hebben zij inspraak in wat de organisatie nodig heeft.

De meerwaarde van het onderzoek

Waar de resultaten van het MTO nagenoeg overeenkomen met het benchmarkgemiddelde van Integron, laten de resultaten van de AWOT een duidelijke stijging zien. “Het is zaak om het verbeterpotentieel binnen de organisatie zo maximaal mogelijk te benutten. Juist op de thema’s die er volgens de medewerkers het meeste toe doen. De meerwaarde van een tussentijdse meting was bij ons tweeledig: het activeert de organisatie om de bakens te verzetten en de medewerkers voelen zich serieus genomen als zij binnen een korter tijdsbestek de gelegenheid krijgen om zich opnieuw uit te spreken.”

“De meerwaarde van een tussentijdse meting was bij ons tweeledig: het activeert de organisatie om de bakens te verzetten en de medewerkers voelen zich serieus genomen als zij binnen een korter tijdsbestek de gelegenheid krijgen om zich opnieuw uit te spreken.”

Primair Huisartsenposten werkt volgens een cyclus waarbij eens in de drie jaar een MTO plaatsvindt. “In 2019 staat het volgende onderzoek gepland. Op korte termijn vindt er een evaluatie plaats met Integron over het afgelopen traject. Het welzijn van onze medewerkers staat voorop. Een medewerkersonderzoek is voor ons een prima objectief instrument om te weten wat onze mensen nodig hebben om het beste uit hen zelf te kunnen halen. Met de ondersteuning van Integron hebben we hier gelukkig al stappen in kunnen maken. Daarom sta ik positief tegenover het vervolgen van de samenwerking,” blikt Thelma vooruit.

Gratis rapport:

Rapport: Employee Experience in Nederland 2023

Hoe beleeft werkend Nederland het werk? Lees het in het nieuwe onderzoek naar de medewerkerbeleving in Nederland. Download nu het gratis rapport.

EX2023-thumbnail

Meer klantcases

2019-01-11T10:32:03+01:00Tags: , , , |